Τρισάγιο και Δύναμις σε ήχο Πλ. Α' Εναρμόνιο

#1
Ανεβάζω μια δική μου σύνθεση ,το Τρισάγιο και Δύναμις σε ήχο Πλ΄ Α' Εναρμόνιο . Οι γραμμές είναι γνωστές και σύντομες με λιτά ισοκρατήματα. Λόγου της πίεσης του χρόνου στη σημερινή αχαρακτήριστη εποχή, πιστεύω πως μπορεί να το ψάλλετε άνετα γιατί και η έκτασή του είναι σε φυσιολογικά φωνητικά προσόντα ενός μέσου ψάλτη.
 

Attachments

Top