Τρισάγιον - Δύναμις Ήχου Α΄, Ιωάννου Παπαδοπούλου.

Top