Το πρόγραμμα Μελωδός

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#21
Πάτερ για δείτε κι αυτό...αν και στα χειρόγραφα αυτά τα δύο σημάδια συνδιάζονται...
 

Attachments

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#22
Προσωπικά, χρησιμοποιώ την τελευταία έκδοση του Βυζαντινογράφου και ενώ βλέπω τις δυνατότητες του Μελωδού, μου είναι δύσκολο να τον αλλάξω λόγω του ότι πλέον έχω αποστηθήσει τα 6 πληκτρολόγια που απαιτούνται απ'έξω:eek: και θα χρειαστώ αρκετό καιρό (που δεν έχω) για την εκμάθηση κάτι νεότερου και πιθανότατα καλύτερου. Πάντως μία μικρή αισθητική παρατήρηση, σε καμμία έως τώρα γραμματοσειρά δεν έχω δει τον σύνδεσμο και το ψυφιστό τόσο προσεγμένο όσο παρουσιάζεται στον Βυζαντινογράφο (βλ.το συννημένο pdf). Όσον αφορά στα παλαιότερα σημαδόφωνα σίγουρα τα άλλα προγράμματα πετυχαίνουν πολύ καλύτερα την παρουσίασή τους.
6 πληκτρολόγια??? ούτε να το φανταστώ και φυσικά καμία σχέση με το "Μελωδός".....
 

frephraim

Παλαιό Μέλος
#23
Πιο φτηνό σίγουρα! ;)
Επειδή έχω δοκιμάσει κι εγώ το πρόγραμμά σας (λόγου του δωρεάν βεβαίως-βεβαίως) να πως είναι μακράν το πιο γρήγορο-λόγω word(όταν το συνηθίσεις)
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γιὰ νὰ χρησιμοποιήσῃ κανεὶς τὸ δικό μου πρόγραμμα γραφῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, πρέπει νὰ συνηθίσει πρῶτα μὲ τὶς ἰδιοσυγκρασίες τοῦ Word, καὶ μετὰ μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἔχει τὸ δικό μου πρόγραμμα. Γι᾽ αὐτό, τὸ δικό μου πρόγραμμα δὲν εἶναι γιὰ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ γράψουν στὰ γρήγορα μόνο 2-3 σελίδες. Εἶναι γιὰ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ γράψουν δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες σελίδες καὶ γρήγορα καὶ μὲ ἐπαγγελματικὴ ἀκρίβεια.


-και άσχημο δεν είναι, αν και τα άλλα όμως ανάλογα προγράμματα βγάζουν εξ ίσου όμορφο αποτέλεσμα απ' ότι έχω δει.(προσωπική γνώμη)

Εἶναι δύσκολο νὰ μιλᾶμε ἀντικειμενικὰ γιὰ ὀμορφιά, τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸ ποὺ φαίνεται ὄμορφο σὲ μένα μπορεῖ νὰ φαίνεται ἄσχημο σὲ σένα. Εἶναι ὅμως πιὸ εὔκολο νὰ μιλᾶμε ἀντικειμενικὰ γιὰ κάτι ποὺ 1) δυσχαιρείνει τὴν ἀνάγνωσι ἑνὸς κειμένου, ἢ 2) δὲν εἶναι παραδοσιακό.

1) Ὅταν δύο χαρακτῆρες Βυζαντινῆς μουσικῆς εἶναι γραμμένοι ὁ ἕνας πάνω στὸν ἄλλον (ὅπως συμβαίνει συχνὰ μὲ τὰ περισσότερα προγράμματα γραφῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς), μποροῦμε νὰ ποῦμε ἀντικειμενικὰ ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα καὶ ἐνδεχομένως νὰ μὴ μπορῇ κανεὶς νὰ τὸ διαβάσῃ εὔκολα.

Ἐγὼ νομίζω ὅτι κανένα ἀπὸ τὰ ἄλλα προγράμματα γραφῆς δὲν μποροῦν νὰ γράψουν τὸ παράδειγμα τοῦ δικοῦ μου προγράμματος ποὺ παρουσιάζω στὸ http://www.stanthonysmonastery.org/music/KarasMusicSample.pdf χωρὶς νὰ ἀκουμπάῃ ὁ ἕνας χαρακτῆρας τὸν ἄλλον. Ἰδιαιτέρως, τὸ σύμπλεγμα στὴν προτελευταία γραμμὴ ποὺ ὑπάρχουν κάτω ἀπὸ τὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν μιὰ ὀξεῖα καὶ ἕνα ψηφιστόν, καὶ πάνω ἀπὸ τὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν νὰ ὑπάρχουν τέσσερις χαρακτῆρες: καὶ ἰσοκράτημα, καὶ ἰσάκι, καὶ κλάσμα, καὶ κάθετη γραμμή· ὅλα χωρὶς νὰ ἀκουμπήσῃ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

2) Ὅσο γιὰ τὸ δεύτερο θέμα (τὸ κατὰ πόσο μιὰ γραφὴ εἶναι παραδοσιακή) μποροῦμε νὰ ποῦμε ἀντικειμενικὰ ὅτι στὸ ἑξῆς παράδειγμα ἀπὸ τὸ «Βυζαντινογράφο» http://cgi.di.uoa.gr/~gbelis/oldsymbo.pdf ἡ μορφὴ τοῦ ἴσου δὲν εἶναι παραδοσιακή. Μποροῦμε ἐπίσης νὰ ποῦμε ὅτι τὸ μέγεθος τῶν μαρτυριῶν καὶ τὸ μέγεθος τῆς πεταστῆς κάτω ἀπὸ ἕνα ἴσον δὲν εἶναι παραδοσιακά. Ἀλλὰ δὲν μποροῦμε ἀντικειμενικὰ νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι καὶ ἄσχημα, ἐπειδὴ ἴσως κάποιος θὰ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι πιὸ ὄμορφα ἔτσι.


π.Εφραίμ αυτό είναι το ίδιο με αυτό που έχετε τώρα εσείς στο site σας;
Τὸ πρόγραμμα γραφῆς τοῦ Στέφανου Σουλδάτου μοιάζει πάρα πολὺ μὲ τὸ δικό μου πρόγραμμα. Τὸν βοήθησα νὰ ἀλλάξῃ τὸ δικό μου, οὕτως ὥστε νὰ εἶναι τὸ πληκτρολόγιο πιὸ εὔκολο (γιὰ κάποιον ποὺ δὲν ἔχει συνηθίσει ἤδη μὲ το πληκτρολόγιο τοῦ «ED Psaltica»). Ἔκανε καὶ μερικὲς ἄλλες μικρὲς ἀλλαγές, ἀλλὰ εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ ἴδιο μὲ τὸ δικό μου. Μόνο ποὺ δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γράφῃ κανεὶς χαρακτῆρες μὲ τὸ ποντίκι.

Εγώ όμως έχω αδυναμία σε αυτό! Και όπως και να 'ναι, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα τέτοια προγράμματα για να ψηφιοποιήσεις κείμενα, αλλά άλλη χάρη έχει το χέρι! (αμα ξέρει κιόλας...):cool:
Συμφωνῶ ἀπόλυτα μαζί σου ὅτι ἡ ὀμορφιὰ ἑνὸς κειμένου γραμμένου ἀπὸ καλλιγράφο ποτὲ δὲν συγκρίνεται μὲ τὴν ὀμορφιὰ ἑνὸς κειμένου γραμμένου ἀπὸ ἕνα ὑπολογιστή, ἐκτὸς βέβαια ἐὰν δημιουργήσῃ κανεὶς μιὰ γραμματοσειρὰ ποὺ εἶναι φτιαγμένη ἀπὸ σκαναρίσματα ἑνὸς καλλιγράφου.
 
Last edited:

frephraim

Παλαιό Μέλος
#24
Πάτερ για δείτε κι αυτό...αν και στα χειρόγραφα αυτά τα δύο σημάδια συνδιάζονται...
Ὡραῖα! Πολὺ χαίρομαι ποὺ ὁ «Μελωδός» ἔχει τέτοιες δυνατότητες. Μπορεῖ ὁ «Μελωδός» νὰ κάνῃ αὐτὴν τὴν διόρθωσι αὐτόματα, ὅπως γίνεται στὸ δικό μου πρόγραμμα;
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#25
Ὡραῖα! Πολὺ χαίρομαι ποὺ ὁ «Μελωδός» ἔχει τέτοιες δυνατότητες. Μπορεῖ ὁ «Μελωδός» νὰ κάνῃ αὐτὴν τὴν διόρθωσι αὐτόματα, ὅπως γίνεται στὸ δικό μου πρόγραμμα;
Πάτερ εδώ στην Ελλάδα λένε "ποτέ μην λες ποτέ"....αν είχατε στην διάθεσή σας το πρόγραμμα θα μπορούσατε να καταλάβετε πάρα πολλά...αλλά με τέτοια παινέματα που κάνω θα νομίζουν οι αναγνώστες ότι είναι "δικό μου" το προγραμμα.....ας αρκεστώ στο ότι εμένα μου κάνει και με "αναπαύει" πλήρως...
Να είστε καλά...
 

emil

Παλαιό Μέλος
#26
έχω χρησιμοποιήσει και εγώ και τα 2 εν λόγω προγράμματα και ο "Μελωδός" μου φάνηκε πολύ πιο εύκολος και το τελικό αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό.
Είναι πολύ εύχρηστο και ελαφρύ.Φυσικά όπως μάθει κανείς,πάντως με τα 6 διαφορετικά πληκτρολόγια όπως αναφέρθηκε είναι λιγάκι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς!
 

frephraim

Παλαιό Μέλος
#27
...με τα 6 διαφορετικά πληκτρολόγια όπως αναφέρθηκε είναι λιγάκι δύσκολο να ασχοληθεί κανείς!
Τὸ δικό μου πρόγραμμα γραφῆς ἔχει 5 γραμματοσειρές, ποὺ ὄντως θὰ ἦταν δύσκολο νὰ μάθῃ κανεὶς ἀπ᾽ ἔξω. Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα, χρειάζεται νὰ μάθῃ κανεὶς μόνο μία ἀπ᾽ αὐτὲς ἀπ᾽ ἔξω, διότι οἱ ἄλλες 4 εἶναι γιὰ χαρακτῆρες ποὺ σπάνια χρησιμοποιοῦνται, ὅπως π.χ., τὸ ἀνέβασμα 10 φωνῶν μὲ ὀξεῖα. Οἱ 90 τοῖς ἑκατὸ τῶν χαρακτήρων ποὺ χρησιμοποιοῦνται τακτικὰ βρίσκονται σὲ μόνο μία γραμματοσειρά.

Αὐτὸ ποὺ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως νὰ εἶναι μειωνέκτημα (τὸ νὰ γράφῃς τοὺς χαρακτῆρες μὲ τὸ πληκτρολόγιο) εἶναι στὴν πραγματικότητα ἕνα πολὺ μεγάλο πλεονέκτημα. Διότι μὲ τὸ πληκτρολόγιο, μπορεῖς νὰ γράψῃς περίπου 5 χαρακτῆρες σὲ ἕνα δευτερόλεπτο εὔκολα. Ἐνῷ ἂν πρέπῃ νὰ διαλέξῃς τοὺς χαρακτῆρες ἀπὸ ἕναν πίνακα στὴν ὀθόνη, δὲν θὰ μπορέσῃς νὰ τὸ κάνῃς πιὸ γρήγορα ἀπὸ περίπου 1 χαρακτῆρα τὸ δευτερόλεπτο. Ἑπομένως, θὰ μπορέσῃ κανεὶς νὰ γράψῃ ἕνα κείμενο μὲ τὸ δικό μου πρόγραμμα περίπου 5 φορὲς πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅ,τι θὰ μπορέσῃ νὰ τὸ γράψῃ μὲ ἕνα πρόγραμμα σὰν τὸ «Μελωδό» ἢ τὸ «Βυζαντινογράφο», τὰ ὁποῖα (ἂν δὲν κάνω λάθος) δουλεύουν μόνο μὲ τὸ ποντίκι.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#28
Αυτήν την εντύπωση έχω κι εγώ πάτερ. Βασικά (για το πρόγραμμά σας) είναι θέμα εξάσκησης και όσο περισσότερο το δουλεύεις τόσο πιο γρήγορα γράφεις. Ενώ με τα άλλα όσο και να το δουλεύεις δεν υπάρχει ουσιαστική βελτίωση στην ταχύτητα.

Αλλά να αναγνωρίσω ότι στον Μελωδό, υπάρχει και η δυνατότητα εκτός από την γραφή να έχεις και γραφική παράσταση της κλίμακας του ήχου και ένα κάποιο άκουσμα. (έστω κι αν αυτό είναι από midi)

Εγώ εξακολουθώ να δουλεύω με χειρόγραφο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αναβαθμιστώ!:p
 

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
#29
Τὸ δικό μου πρόγραμμα γραφῆς ἔχει 5 γραμματοσειρές, ποὺ ὄντως θὰ ἦταν δύσκολο νὰ μάθῃ κανεὶς ἀπ᾽ ἔξω. Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα, χρειάζεται νὰ μάθῃ κανεὶς μόνο μία ἀπ᾽ αὐτὲς ἀπ᾽ ἔξω, διότι οἱ ἄλλες 4 εἶναι γιὰ χαρακτῆρες ποὺ σπάνια χρησιμοποιοῦνται, ὅπως π.χ., τὸ ἀνέβασμα 10 φωνῶν μὲ ὀξεῖα. Οἱ 90 τοῖς ἑκατὸ τῶν χαρακτήρων ποὺ χρησιμοποιοῦνται τακτικὰ βρίσκονται σὲ μόνο μία γραμματοσειρά.

Αὐτὸ ποὺ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως νὰ εἶναι μειωνέκτημα (τὸ νὰ γράφῃς τοὺς χαρακτῆρες μὲ τὸ πληκτρολόγιο) εἶναι στὴν πραγματικότητα ἕνα πολὺ μεγάλο πλεονέκτημα. Διότι μὲ τὸ πληκτρολόγιο, μπορεῖς νὰ γράψῃς περίπου 5 χαρακτῆρες σὲ ἕνα δευτερόλεπτο εὔκολα. Ἐνῷ ἂν πρέπῃ νὰ διαλέξῃς τοὺς χαρακτῆρες ἀπὸ ἕναν πίνακα στὴν ὀθόνη, δὲν θὰ μπορέσῃς νὰ τὸ κάνῃς πιὸ γρήγορα ἀπὸ περίπου 1 χαρακτῆρα τὸ δευτερόλεπτο. Ἑπομένως, θὰ μπορέσῃ κανεὶς νὰ γράψῃ ἕνα κείμενο μὲ τὸ δικό μου πρόγραμμα περίπου 5 φορὲς πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅ,τι θὰ μπορέσῃ νὰ τὸ γράψῃ μὲ ἕνα πρόγραμμα σὰν τὸ «Μελωδό» ἢ τὸ «Βυζαντινογράφο», τὰ ὁποῖα (ἂν δὲν κάνω λάθος) δουλεύουν μόνο μὲ τὸ ποντίκι.
Όχι πάτερ μου δουλεύει και με ποντίκι και με πληκτρολόγιο...όπως βολεύει τον καθένα...
 

frephraim

Παλαιό Μέλος
#30
Όχι πάτερ μου δουλεύει και με ποντίκι και με πληκτρολόγιο...όπως βολεύει τον καθένα...
Ἂν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα, τότε παραδέχομαι ὅτι ὁ «Μελωδός» εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ δικό μου πρόγραμμα ἀπὸ κάθε ἄποψι (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τιμή!)
 

emil

Παλαιό Μέλος
#31
Ἐνῷ ἂν πρέπῃ νὰ διαλέξῃς τοὺς χαρακτῆρες ἀπὸ ἕναν πίνακα στὴν ὀθόνη, δὲν θὰ μπορέσῃς νὰ τὸ κάνῃς πιὸ γρήγορα ἀπὸ περίπου 1 χαρακτῆρα τὸ δευτερόλεπτο. Ἑπομένως, θὰ μπορέσῃ κανεὶς νὰ γράψῃ ἕνα κείμενο μὲ τὸ δικό μου πρόγραμμα περίπου 5 φορὲς πιὸ γρήγορα ἀπὸ ὅ,τι θὰ μπορέσῃ νὰ τὸ γράψῃ μὲ ἕνα πρόγραμμα σὰν τὸ «Μελωδό» ἢ τὸ «Βυζαντινογράφο», τὰ ὁποῖα (ἂν δὲν κάνω λάθος) δουλεύουν μόνο μὲ τὸ ποντίκι.
Ευλογείτε
Είναι όπως συνηθίσει κανείς πάτερ μου,εμένα προσωπικά μου είναι δύσκολο να τα αποστηθίσω στο πληκτρολόγιο.
Ο Μελωδός χρησιμοποιεί και πληκτρολόγιο και ποντίκι,για τον Βυζαντινογράφο αν δε κάνω λάθος μόνο ποντίκι

Αλλά να αναγνωρίσω ότι στον Μελωδό, υπάρχει και η δυνατότητα εκτός από την γραφή να έχεις και γραφική παράσταση της κλίμακας του ήχου και ένα κάποιο άκουσμα. (έστω κι αν αυτό είναι από midi)
Αν και ακούγεται "κάπως",από το τίποτα καλό είναι

Εγώ εξακολουθώ να δουλεύω με χειρόγραφο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αναβαθμιστώ!:p
Τα χειρόγραφα κ.Ζάχαρη έχουν άλλη χάρη :rolleyes:

Όχι πάτερ μου δουλεύει και με ποντίκι και με πληκτρολόγιο...όπως βολεύει τον καθένα...
Πολύ σωστά! :)
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#33
Τί νομίζεις γιὰ τὸ παράδειγμα τῆς δικῆς μου γραμματοσειρᾶς ποὺ φαίνεται στὰ δεξιὰ στὴν τέταρτη γραμμὴ αὐτοῦ τοῦ ἀρχείου: http://www.stanthonysmonastery.org/music/ByzMusicMacros.pdf
Αρκετά καλό, αλλά όπως πολύ σωστά αναφέρετε παρακάτω, είναι η προσωπική αισθητική του κάθενός;). Πάντως το ότι πολλοί συμπλεκόμενοι χαρακτήρες δεν ακουμπούν ο ένας στον άλλο είναι επιτυχία. Το κακό με όλ'αυτά τα προγράμματα όμως (εκτός του Μελωδού), είναι πιστεύω η στήριξή τους στο Word το οποίο είναι ένας κειμενογράφος κατασκευασμένος για άλλες εργασίες και αυτό πάντα θα προσφέρει εμπόδια στην πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός πλήρους προγράμματος συγγραφής Βυζαντινής μουσικής. Σε αυτό τον τομέα θεωρώ ότι ο Μελωδός μπορεί να κάνει την διαφορά.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#34
Ευλογείτε
Ο Μελωδός χρησιμοποιεί και πληκτρολόγιο και ποντίκι,για τον Βυζαντινογράφο αν δε κάνω λάθος μόνο ποντίκι.
Ο Βυζαντινογράφος λειτουργεί αποκλειστικά με το πληκτρολόγιο (εξ ού και η αποστίθηση που απαιτήται) πράγμα που ίσως κάνει την συγγραφή γρηγορότερη. Όλες οι αλλαγές γραμματοσειρών λειτουργούν με μακροεντολές και με shortcuts απ'τα πλήκτρα οπότε μπορεί κανείς να γράψει κείμενο χωρίς να κουμπήσει το ποντίκι (εκτός απ'το να ανοίξει το Word φυσικά...:p)
 

frephraim

Παλαιό Μέλος
#35
Εἰπώθηκε ὅτι ὁ Βυζαντινογράφος χρησιμοποιεῖ μακροεντολὲς καὶ ὅτι ὁ «Μελωδός» μπορεῖ νὰ διορθώνῃ λάθη σὲ ὁλόκληρο τὸ κείμενο. Θὰ ἤθελα νὰ ξέρω ἂν αὐτὰ τὰ προγράμματα κάνουν τόσες αὐτόματες διορθώσεις ὅσες κάνει τὸ δικό μου πρόγραμμα, τὶς ὁποῖες δείχνω στό: http://www.stanthonysmonastery.org/music/ByzMusicMacros.pdf
Ἐὰν δὲν κάνουν τόσες διορθώσεις αὐτόματα, ἴσως τὸ δικό μου πρόγραμμα τελικὰ ἔχει ἕνα προτέρημα ποὺ τὰ ἄλλα ὑστεροῦνται.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#37
Εἰπώθηκε ὅτι ὁ Βυζαντινογράφος χρησιμοποιεῖ μακροεντολὲς καὶ ὅτι ὁ «Μελωδός» μπορεῖ νὰ διορθώνῃ λάθη σὲ ὁλόκληρο τὸ κείμενο. Θὰ ἤθελα νὰ ξέρω ἂν αὐτὰ τὰ προγράμματα κάνουν τόσες αὐτόματες διορθώσεις ὅσες κάνει τὸ δικό μου πρόγραμμα, τὶς ὁποῖες δείχνω στό: http://www.stanthonysmonastery.org/music/ByzMusicMacros.pdf
Ἐὰν δὲν κάνουν τόσες διορθώσεις αὐτόματα, ἴσως τὸ δικό μου πρόγραμμα τελικὰ ἔχει ἕνα προτέρημα ποὺ τὰ ἄλλα ὑστεροῦνται.
Ο Βυζαντινογράφος δεν κάνει καμμία διόρθωση αυτόματα, το αντίθετο μάλιστα. Εάν δεν προσέξει κανείς, το πρώτο γράμμα-σύμβολο μίας σειράς πολλές φορές μετατρέπεται σε κεφαλαίο εφόσον το Word κεφαλαιοποιεί αυτόματα κάθε πρώτο γράμμα παραγράφου και φυσικά αλλάζει όλο το σύμβολο και πρέπει χειροκίνητα να το διορθώσει ο χρήστης. Για το χειρόγραφο θα συμφωνήσω με τον Βασίλη, με την προϋπόθεση να έχει αυτή την μορφή, δηλαδή και καλλιγραφημμένο αλλά και ξεκάθαρο. (Πιστέψτε με για να σας το λέω, έχουν πέσει στα χέρια μου κάτι χειρόγραφα προς αντιγραφή που δεν βγάζω νότα:mad:)
 

rum

Αλ. Προκοπίου
#38
μπορεί παρακαλώ να με πληροφορήσει κανείς για την αξία των προγραμμάτων κάλαμος και μελωδού; Ευχαριστώ
Εγώ τώρα πρόλαβα να μπω στη συζήτηση, γι' αυτό να μας συγχωρείτε.

Έχω χρησιμοποιήσει και τα δυό προγράμματα, την Κάλαμο πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ τους φυσικά: η Κάλαμος είναι πολύ βασική και αρκεί για απλή γραφή. Για τους προχωρημένους ο Μελωδός όμως έχει τόσα περισσότερα απ' την Κάλαμο: παίζει το κείμενο, μπορεί να τη ρυθμίσει ο χρήστης, κ.ά. Νομίζω ότι αξίζει το παραπάνω κόστος για το Μελωδό.

Όσον αφορά για το πόσο "γρήγορα" γράφει κανείς, αυτό είναι απλά θέμα συνήθειας. Όσο παραπάνω χηρείζεσαι το πρόγραμμα, τόσο πιο γρήγορα γράφεις.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#39
Αν δεν σας κάνει κόπο αναφέρετε και σε τι τιμή διατίθενται αυτά τα προγράμματα.
 

rum

Αλ. Προκοπίου
#40
Νομίζω ο Μελωδός κυκλοφοράει σε περίπου €300 αλλά η τιμή της Καλάμου είναι άγνωστη. Ίσως ο κ. Μπακάλης θα μπορεί να σας βοηθήσει;
 
Top