Το «Στερεώσαι…» στην Απόλυση της Θείας Λειτουργίας

Το ΤΜΕ προβλέπει στην Απόλυση της Θείας Λειτουργίας το «Στερεώσαι…».

Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής:
1. Εφαρμόζεται κάπου αυτή η τάξη; Προσωπικώς δεν την έχω συναντήσει πουθενά.
2. Προβλέπεται και από άλλα Τυπικά πέραν του ΤΜΕ η παραπάνω τάξη;
 

Attachments

  • TME_Saliveros_p.62-1.pdf
    180.6 KB · Views: 35
  • Typikon-MXE-Violaki-1888-p.61-1.pdf
    184 KB · Views: 28

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀντὶ τοῦ μεταγενέστερου «Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεὸς...»
(ΤΜΕ σ. 62, βλ. καὶ Dmitrievskij τ. 2 σσ. 146, 158, χφ. Vat. gr. 573 διάταξη λειτουργίας ιδ’-ιε’ αἰ. φ. 71r)

εἰσήχθη τὸ «Οὐρανὸς πολύφωτος...στερέωσον...»
(Ἱερατικὸν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου 1895 σ. 91),

προσφάτως δὲ τὸ «Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων...».
 
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
Ἀντὶ τοῦ μεταγενέστερου «Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεὸς...»
(ΤΜΕ σ. 62, βλ. καὶ Dmitrievskij τ. 2 σσ. 146, 158, χφ. Vat. gr. 573 διάταξη λειτουργίας ιδ’-ιε’ αἰ. φ. 71r)

εἰσήχθη τὸ «Οὐρανὸς πολύφωτος...στερέωσον...»
(Ἱερατικὸν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου 1895),

προσφάτως δὲ τὸ «Τὸ στερέωμα τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων...».

Ποιο λέγεται στο πατριαρχείο τώρα;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
εἰσήχθη τὸ «Οὐρανὸς πολύφωτος...στερέωσον...»
(Ἱερατικὸν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου 1895 σ. 91),
Στήν Εὐχαριστία μετὰ τὴν θείαν Μετάληψιν, πού στό Ἱερατικόν 2020 ἔχει (ὀρθῶς) ἀφαιρεθεῖ.
 
Top