Το «Στερεώσαι…» στην Απόλυση της Θείας Λειτουργίας

#1
Το ΤΜΕ προβλέπει στην Απόλυση της Θείας Λειτουργίας το «Στερεώσαι…».

Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής:
1. Εφαρμόζεται κάπου αυτή η τάξη; Προσωπικώς δεν την έχω συναντήσει πουθενά.
2. Προβλέπεται και από άλλα Τυπικά πέραν του ΤΜΕ η παραπάνω τάξη;
 

Attachments

Top