Τι ορίζουμε ως «παπαδικό/στιχηραρικό/ειρμολογικό γένος/μέλος/είδος»;

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
#23
Πού αλλού απαντά αυτή η κατηγοριοποίηση;


Δ.
Επειδή υποψιάζομαι ότι υποκρύπτεται η αντίθεσή σου (αν κάνω λάθος, αγνόησε το μήνυμα), να πώ τα εξής:
Πέραν της ακρίβειας ή μή της κατάταξης αυτής, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντά και κάπου αλλού; Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να προσπαθήσει και να προτείνει μια καλύτερη κατάταξη; Ο ίδιος ο Χρύσανθος αλλάζει την παλαιότερη ορολογία πχ. για τα στιχηρά του στύλ του Πέτρου, τα οποία πριν απ' αυτόν αποκαλούνταν "ειρμολογικά" (βλ. και Κωνστάλα). Επίσης κατατάσσει τα Εξαποστειλάρια, και τα Καθίσματα στο Νέον Στιχηραρικόν, πράγμα που προφανώς κανείς δεν δέχεται σήμερα (εκτός αν συγχέει κάποια πράγματα).
Οι στιχολογίες, οι σύντομες Δοξολογίες και οι σύντομοι Πολυέλεοι αποτελούν υμνογραφική ύλη της Παπαδικής (δεν είναι στιχηρά, ούτε ειρμοί). Σε πολλούς ήχους ψάλλονται κατά τον ειρμολογικό δρόμο, αλλά όχι σε όλους (βλ. π.χ. Στιχολογία και Δοξολογία πλ. Β', Δοξολογία Πρωτόβαρυ κλπ).
Το πρόβλημα της κατάταξης και της σχετικής ορολογίας είναι υπαρκτό, μιας και όροι όπως "αργόν-σύντομον", "στιχηραρικό" κλπ, χρησιμοποιούνται με διάφορες και συγκρουόμενες έννοιες από πολλούς ψάλτες.
Υπάρχει λύση, δεν ξέρω πόσοι είναι πρόθυμοι να την δεχτούν.
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#24
Επειδή υποψιάζομαι ότι υποκρύπτεται η αντίθεσή σου (αν κάνω λάθος, αγνόησε το μήνυμα), να πώ τα εξής:
Πέραν της ακρίβειας ή μή της κατάταξης αυτής, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντά και κάπου αλλού; Δεν έχει το δικαίωμα κανείς να προσπαθήσει και να προτείνει μια καλύτερη κατάταξη; Ο ίδιος ο Χρύσανθος αλλάζει την παλαιότερη ορολογία πχ. για τα στιχηρά του στύλ του Πέτρου, τα οποία πριν απ' αυτόν αποκαλούνταν "ειρμολογικά" (βλ. και Κωνστάλα). Επίσης κατατάσσει τα Εξαποστειλάρια, και τα Καθίσματα στο Νέον Στιχηραρικόν, πράγμα που προφανώς κανείς δεν δέχεται σήμερα (εκτός αν συγχέει κάποια πράγματα).
Οι στιχολογίες, οι σύντομες Δοξολογίες και οι σύντομοι Πολυέλεοι αποτελούν υμνογραφική ύλη της Παπαδικής (δεν είναι στιχηρά, ούτε ειρμοί). Σε πολλούς ήχους ψάλλονται κατά τον ειρμολογικό δρόμο, αλλά όχι σε όλους (βλ. π.χ. Στιχολογία και Δοξολογία πλ. Β', Δοξολογία Πρωτόβαρυ κλπ).
Το πρόβλημα της κατάταξης και της σχετικής ορολογίας είναι υπαρκτό, μιας και όροι όπως "αργόν-σύντομον", "στιχηραρικό" κλπ, χρησιμοποιούνται με διάφορες και συγκρουόμενες έννοιες από πολλούς ψάλτες.
Υπάρχει λύση, δεν ξέρω πόσοι είναι πρόθυμοι να την δεχτούν.
Ευχαριστίες! Κ ποία η λύσις;

δ.
 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
#25
Ευχαριστίες! Κ ποία η λύσις;

δ.
Η λύσις δεν περιγράφεται μόνο σε πέντε γραμμές, γιατί υπάρχει και ιστορική εξέλιξις και διαφοροποιήσεις εντός του αυτού γένους και αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενών και ιδιομορφίες μελών και δυσκολίες κατάταξής τους σε ένα γένος.

Σιγά-σιγά, γιατί μόλις μου φέρνουν πράγματα από μετακόμιση.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#26
Η λύσις δεν περιγράφεται μόνο σε πέντε γραμμές, γιατί υπάρχει και ιστορική εξέλιξις και διαφοροποιήσεις εντός του αυτού γένους και αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενών και ιδιομορφίες μελών και δυσκολίες κατάταξής τους σε ένα γένος.

Σιγά-σιγά, γιατί μόλις μου φέρνουν πράγματα από μετακόμιση.
Yavas Yavas.... Δεν υπάρχει περιορισμός....Προσοχή στα γένη και στα είδη! μη μπερδευτούν τα παπαδικά (οι σκελέες....) με τα ειρμολογικά (τας εμβάδας...) :wink:δ
 
Last edited:
#27
Πού αλλού απαντά αυτή η κατηγοριοποίηση;


Δ.
Λέγοντας προσέγγιση εννοώ τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το θέμα σε σχέση με αυτά που έχω μελετήσει και ακούσει. Μάλιστα θα μπορούσε να είναι και μία πρόταση στους πιο ειδικούς από μένα.

Το σκεπτικό μου είναι το εξής:
Αφού τα παραπάνω μέλη δεν ανήκουν στο ειρμολόγιο και το στιχηράριο, αποτελώντας ταυτόχρονα εξαίρεση στον κανόνα που θέτουν οι σύγχρονοι ψάλτες -διδάσκαλοι ότι πχ τα ειρμολογικά του δευτέρου ψάλλονται σε πλάγιο του δευτέρου και το αντίστροφο (δες πχ Δοξολογία πλ.β' που ψάλλεται στο σκληρό χρώμα) και δεν τους προτάσσουμε στίχους (δεν είναι στιχηραρικά δηλ) θεωρώ ότι ανήκουν στο παπαδικό γένος ή είδος μελοποΐας). Μπορεί και να κάνω λάθος.
Μία πρόταση ή ,καλύτερα, μία προσέγγιση την οποία μοιράζομαι μαζί σας.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#28
Λέγοντας προσέγγιση εννοώ τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το θέμα σε σχέση με αυτά που έχω μελετήσει και ακούσει. Μάλιστα θα μπορούσε να είναι και μία πρόταση στους πιο ειδικούς από μένα.

Το σκεπτικό μου είναι το εξής:
Αφού τα παραπάνω μέλη δεν ανήκουν στο ειρμολόγιο και το στιχηράριο, αποτελώντας ταυτόχρονα εξαίρεση στον κανόνα που θέτουν οι σύγχρονοι ψάλτες -διδάσκαλοι ότι πχ τα ειρμολογικά του δευτέρου ψάλλονται σε πλάγιο του δευτέρου και το αντίστροφο (δες πχ Δοξολογία πλ.β' που ψάλλεται στο σκληρό χρώμα) και δεν τους προτάσσουμε στίχους (δεν είναι στιχηραρικά δηλ) θεωρώ ότι ανήκουν στο παπαδικό γένος ή είδος μελοποΐας). Μπορεί και να κάνω λάθος.
Μία πρόταση ή ,καλύτερα, μία προσέγγιση την οποία μοιράζομαι μαζί σας.
Ευχαριστώ. Ποιός ο σκοπός μιας πρότασης κατηγοριοποίησης όπως η παραπάνω; Με άλλα λόγια γιατί να ενταχθεί η δοξολογία στο μάλλον υβριδικό ''παπαδικό σὐντομο'' γένος; Δεν είναι τόσο απλό το θέμα όσο φαίνεται, θαρρώ...

Δ.
 
#29
Με άλλα λόγια γιατί να ενταχθεί η δοξολογία στο μάλλον υβριδικό ''παπαδικό σὐντομο'' γένος;
Δ.
...Επειδή
... τα παραπάνω μέλη δεν ανήκουν στο ειρμολόγιο και το στιχηράριο, αποτελώντας ταυτόχρονα εξαίρεση στον κανόνα που θέτουν οι σύγχρονοι ψάλτες -διδάσκαλοι ότι πχ τα ειρμολογικά του δευτέρου ψάλλονται σε πλάγιο του δευτέρου και το αντίστροφο (δες πχ Δοξολογία πλ.β' που ψάλλεται στο σκληρό χρώμα) και δεν τους προτάσσουμε στίχους (δεν είναι στιχηραρικά δηλ) θεωρώ ότι ανήκουν στο παπαδικό γένος ή είδος μελοποΐας).
 
Top