Τιμητική εκδήλωση και διάλεξη για το 2τομο έργο Γ. Χατζηθεοδώρου «Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής (1820-1999)» Αθήνα 30-11-2018

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#1
Την Παρασκευή 30-11-2018 θα παρουσιαστεί στην Αθήνα το νέο βιβλίο του κ. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου «Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής: Περίοδος Β’ (1900-1999)». Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη συνημμένη εικόνα.

Βιβλιοπαρουσίαση Γ. Χατζηθεοδώρου στην Αθήνα.jpg

Σύντομη παρουσίαση του βιβλίου στο Διαδίκτυο μπορεί να βρεις στο σύνδεσμο αυτό, αυτό (ανέβηκε και αλλού αλλά μάλλον αρχικά στον παραπάνω), αυτό, καθώς και στο παρακάτω βίντεο εν είδει ξεφυλλίσματος:

Επίσης, μιλάει για το έργο ο ίδιος ο συγγραφέας σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία στο σύνδεσμο αυτό.
 
Top