Την γαρ σην μήτραν, αργό στιχηραρικό, ήχος Α΄ 4φωνος

Top