Τζανάκος Βασίλειος

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Θαυμαστή του Σωτήρος (2009)


'Εδωκας κληρονομίαν.. 'Ηχος Πλ. Δ' Μέγα Προκείμενον


Εδωκας κληρονομίαν.. 'Ηχος Πλ. Δ' Μέγα προκείμενον - Τό τρίτον


Το προσταχθέν μυστικώς (2016)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Υμνοι της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Σπάρτη 1982)
Κυριακή Βαΐων Εσπέρας


Εκ νυκτός ορθρίζει .. Αλληλούια


Ιδού ο Νυμφίος έρχεται.. 'Ηχος Πλ. Δ'


Τόν νυμφώνα σου βλέπω,, 'Ηχος Γ'


Πάσα πνοή.. 'Ηχος Α'

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Υμνοι της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Σπάρτη 1982)
Μεγάλη Δευτέρα Εσπέρας


Εν ταίς λαμπρότησι τών αγίων σου


Ο τή ψυχής ραθυμία νυστάξας


Τού κρύψαντος τό τάλαντον.

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Υμνοι της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Σπάρτη 1982)
Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας Α΄


Οτε οι ένδοξοι Μαθηταί.. 'Ηχος Πλ. Δ'


Πάσα πνοή.. 'Ηχος Γ'


Δύο καί πονηρά εποίησεν.. 'Ηχος Γ'

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Υμνοι της Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (Σπάρτη 1982)
Μεγάλη Πέμπτη Εσπέρας Β΄


Εκαστον μέλος.. 'Ηχος Γ'


Λαός δυσσεβής καί παράνομος..'Ηχος Β'


Εξέδυσάν με τά ιμάτιά μου.. Κων. Πρίγγου . 'Ηχος Πλ.Β', Απόδοσις Βασ. Τζανάκου


'Ηδη βάπτεται κάλαμος.. 'Ηχος Πλ. Δ' ΙΑΚ. ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Δοξαστικόν της Κασσιανής εκλογή - Ήχος Πλ. Δ΄ (Γύθειο 2018)


Επί ξύλου βλέπουσα ... 'Ηχος Β' [ 2009 ]


Σήμερον κρεμάται.. Μουσική απαγγελία . Βασ. Τζανάκος . [ 2009 ]

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Τό Δοξαστικόν τής Κασσιανής. Κων. Πρίγγου (2014)


Ευλογητάρια. 'Ηχος Πλ. Α' Π. Λαμπαδαρίου (2016)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΥΜΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
(Βούλα Αττικής, 2000)

Χριστός ανέστη


Καταβασίες του Πάσχα


Σαρκί υπνώσας


Στιχηρά τού Πάσχα . Δοξαστικόν. 'Ηχος Πλ. Α'


Μεγαλυνάριον τού Πάσχα

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΥΜΝΟΙ της ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον - Ήχος Α΄


Πεντηκοστήν εορτάζομεν - 'Ηχος Α '


Παράδοξα σήμερον.. 'Ηχος Δ'


Απολυτίκιον της Πεντηκοστής. 'Ηχος Πλ. Δ'


Απόστολος της Πεντηκοστής

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Μη της φθοράς.. 'Ηχος Βαρύς


Βασιλεύ ουράνιε.. Δοξαστικόν. 'Ηχος Πλ. Β' Εμμαν. Φαρλέκα


Παράδοξα σήμερον.. 'Ηχος Δ'


Τό Πανάγιον Πνεύμα Ήχος Γ'

 
Last edited:
Top