Τζανάκος Βασίλειος

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Ύμνοι της Υπαπαντής (Βούλα Αττικής, 2.2.2003)

Δόξα....Ταίς τής Θεοτόκου .. Ανοιγέσθω η πύλη ..


Καταβασίες τής Υπαπαντής, Ωδή Θ'


Δοξαστικόν τών αίνων


Χερουβικόν 'Ηχος Γ' (Χρ. Θεοδοσόπουλου) - Μεγαλυνάριον

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ Α΄

Ηχος Α΄ - Μανουήλ Πρωτοψάλτου (2010)
(Αριστερά ψάλλει ο Δημήτριος Γιαννόπουλος [φαρμακοποιός], τ. Λαμπαδάριος Αγ. Φωτεινής Ν. Σμύρνης)


Ήχος Β΄ - Ιω. Καββάδα (2009)


Ήχος Γ΄- Μανουήλ Πρωτοψάλτου (διασκευή)
(Βασ. Τζανάκος -- Παν. Δαριώτης)


Ήχος Δ΄- Μανουήλ Πρωτοψάλτου (διασκευή)
(Βασ. Τζανάκος -- Παν. Δαριώτης)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ Β΄

Ήχος πλ.Α΄- Μανουήλ Πρωτοψάλτου (διασκευή)
(Βασ. Τζανάκος -- Παν. Δαριώτης)


Ήχος πλ.Β΄- Μανουήλ Πρωτοψάλτου (διασκευή)
(Βασ. Τζανάκος -- Παν. Δαριώτης)


Ήχος πλ.Β΄- Μανουήλ Πρωτοψάλτου (διασκευή)
(Βασ. Τζανάκος -- Παν. Δαριώτης)

Ήχος πλ.Β΄- Μανουήλ Πρωτοψάλτου (διασκευή) (2010)
(Βασ. Τζανάκος -- Παν. Δαριώτης)


Ήχος Πλ Δ΄ - Αθ. Καραμάνη
(Βασ. Τζανάκος -- Παν. Δαριώτης)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ Α΄

Πέτρου Λαμπαδαρίου - Ήχος Α΄


Αθανασίου Καραμάνη - Ήχος Α΄


Ήχος Β' '' Εκλογή ''


Χρυσ. Θεοδοσόπουλου - Ήχος Γ΄
(Ι. Ν. Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, Βούλα Αττικής, 2003. Ισοκρατεί ο Γεώργιος Ρουμπέσης)


Αθανασίου Καραμάνη - Ήχος Δ΄ (2010)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
"ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ" (1)

Βασ. Νικολαϊδου - Ήχος Α΄ (2010)


Μιχ. Χατζηαθανασίου - Ήχος Α΄


Το "συνειθισμένον" - Ήχος Β΄ (2002)


Γρηγορίου πρωτοψάλτου - Ήχος Γ΄ (διασκευή Β.Τζ. 2016)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
"ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ" (2)

Ιω. Σακελλαρίδου - Ήχος Δ΄


Τιμωνίδου - Ηχος Δ' χρωματικός. (2009)


Σε υμνούμεν & Άξιον εστίν Στανίτσα - Ήχος Δ΄


Σε υμνούμεν & Άξιον εστίν Ι. Ναυπλιώτου - 'Ηχος Πλ. Α'

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
"ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ" (3)

Βασ. Τζανάκου - Ήχος Πλ. Β (2009)


Αθ. Καραμάνη ήχος πλ. Β΄


"Εκλογή" Β. Τζανάκου - ήχος Βαρύς (2000)


Σε υμνούμεν & Άξιον εστίν - 'Ηχος Πλ. Δ'


Κωνστ. Πρίγγου - Ήχος Πλ. Δ΄ (Χορωδία Βασ. Τζανάκου)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς.. 'Ηχος Α' (2009)


Τής μετανοίας άνοιξόν μοι πύλας ... Ηχος Πλ. Δ'


Τά πλήθη τών πεπραγμένων μοι δεινών.. 'Ηχος Πλ. Β' [2000]


Ταίς εξ έρχων καυχήσεσι ήχος πλ. Δ΄ (2000)

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Από την ακολουθία των Χαιρετισμών

Κανόνας των χαιρετισμών - Ήχος Δ΄ - (2000)


Τη Υπερμάχω... (Σύντομον) - Ήχος Πλ. Δ΄ - (2000)


Δ ' Στάση των Χαιρετισμών "Τείχος εί τών Παρθένων ..." (2000)
(Εκφωνεί ο π. Σταμάτιος Σκλήρης . Ψάλλουν οι Βασ. Τζανάκος και Γεώρ. Ρουμπέσης)


"Άσπιλε, αμόλυντε" & "Και δος ημίν Δέσποτα"
(Απαγγέλλουν οι Βασ. Τζανάκος και Γεώρ. Ρουμπέσης)


"Την ωραιότητα της παρθενίας σου..." (Σύντομον) - Ήχος Γ΄ (2000)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Αναστάσιμα & Χερουβικό του Β΄ήχου

Πάσα πνοή.. 'Ηχος Β '


Πάσα πνοή και πάσα κτίσις ..'Ηχος Β'


Χαίρετε λαοί καί αγαλλιάσθε .. 'Ηχος Β'


Χερουβικόν 'Ηχος Β' ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ (εκλογή)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
ΑΙΝΟΙ Α΄

Α΄ ήχος


Β΄ ήχος


Γ΄ ήχος


Δ΄ ήχος

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Κυριακή της Απόκρεω

"Ὅταν τίθωνται θρόνοι" Δοξαστικό του εσπερινού της Κυριακής των Απόκρεω - Ήχος πλ. δ.΄ (2009)

 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Κυριακή της Τυρινής

Το στάδιον των αρετών ήχος πλ. Α΄ (2000)


Έφθασε καιρός (εκλογή) - ήχος πλ. Β΄ (2000)


Απόστολος τής Κυριακής τής Τυρινής

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Κατανυκτικός Εσπερινός

Μή αποστρέψης .. Μέγα Προκείμενον . 'Ηχος πλ. δ ' (τό α΄)


Μή αποστρέψης .. Μέγα Προκείμενον . 'Ηχος πλ. δ ' (τό γ΄)


Θεοτόκε Παρθένε - (Κατανυκτικού εσπερινού) - (Τζανάκος & Ταμαμίδης, 2009)

 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Δοξαστικά Αϊνων του Τριωδίου

B΄ Κυριακής των Νηστειών


Γ΄ Κυριακής των Νηστειών


Δ΄ Κυριακής των Νηστειών


Ε΄ Κυριακής των Νηστειών


Κυριακής των Βαΐων

 
Top