Τα μάτια σου με κάμανε Γεωργίου Βιολάκη

Diogenes

Νέο μέλος
#1

Σύλλογος φίλων Βυζαντινής μουσικής " ΤΟ ΕΝΔΟΦΩΝΟ".
Χοράρχης ο Άρχων Υμνωδός της ΜΧΕ Σπυρίδων Δημ. Υφαντής.
Συμμετέχει μουσικό σύνολο ομαδας σπουδαστών του τμήματος Παραδοσιακής μουσικής Τ.Ε.Ι Ηπείρου.

Ο κ. Διον. Ανατολικιώτης γράφει στην ιστοσελίδα του: «ζ) Στὶς 23 νοεμβρίου 2008 ἡ νομαρχιακὴ αὐτοδιοίκησι ᾿Ιωαννίνων καὶ ὁ σύλλογος φίλων βυζαντινῆς μουσικῆς «Τὸ ἐνδόφωνον» σὲ συνεργασία μὲ τὸ τμῆμα «λαϊκῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς» τῆς ἀνωτάτης σχολῆς μουσικῆς τεχνολογίας τοῦ Τ.Ε.Ι. ᾿Ηπείρου (Ἄρτης) διωργάνωσαν μουσικοφιλολογικὴ ἐκδήλωσι ἀφιερωμένη στὸν Γεώργιο Βιολάκη. κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως παρουσιάστηκε εἰσήγησι γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, ἐνῷ ἀκολούθησε ἡ παρουσίασι ἑνὸς πλουσίου ῥεπερτορίου μὲ ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐξωεκκλησιαστικὰ μέλη τοῦ ἐν λόγῳ πρωτοψάλτου.» Οπότε ξέρουμε και την ημερομηνία ηχογράφησης.

Επίσης υπάρχει η ηχογράφηση εδώ.
 
Last edited:
Top