Τέλεση παρακλήσεως κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα

coevang

Banned
Είναι δυνατή η τέλεση της μικράς παρακλήσεως κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα κατ΄οίκον όταν το ζητούν οι πιστοί ή όχι;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Κατά σύμπτωση, πρίν πολύ λίγες μέρες μοῦ στάλθηκαν στό Ναό δύο μηνύματα-ἐρωτήσεις, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στήν Διακαινήσιμο Ἑβδομάδα καί στίς ὁποῖες περιλαμβάνεται καί τό ἐρώτημά σας.
Ἀνεβάζω καί τά δύο μέ τίς ἀπαντήσεις:
Α΄ ΜΗΝΥΜΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πανοσιολογιώτατε π. Μάξιμε,... Μου έχει δημιουργηθεί μια ερώτηση και βλέποντας στην ιστοσελίδα του ναού .... πιστεύω ότι θα μπορούσατε να μου απαντήσετε...
Η προοιμιακή της όλης ημερονυκτίου ακολουθίας προσευχή η οποία διαβάζεται καθ' εκάστην από τους μοναχούς μετά την πρωινή έγερση διαβάζεται και κατά την εβδομάδα της διακαινησίμου ή όχι; Το ρωτώ αυτό διότι ξέρω ότι το τυπικό της εβδομάδος αυτής είναι σοβαρά διαφοροποιημένο απ' ότι συνήθως.
Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη. ΓΡ. ΓΡ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σᾶς εὐχαριστῶ κι ἐγώ γιά τό μήνυμά σας καί τά καλά σας λόγια. Νά σᾶς πῶ κι ἐγώ, γιά νά εἶμαι σίγουρος, πῆρα τηλέφωνο στό Ἅγιον Ὄρος καί μοῦ εἶπαν ὅτι καταλιμπάνεται αὐτή ἡ Προιμιακή Προσευχή. Ξεκινοῦν κατ᾿ εὐθεῖαν ἀπό τήν Ἐναρκτήριον Ἀκολουθίαν, τήν ἀντικαθιστῶσαν καί αὐτή τήν Προσευχή καί τό Μεσονυκτικόν.
Εὔχεσθε
π. Μάξιμος
Β΄ ΜΗΝΥΜΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αγαπητέ π. Μάξιμε
Σας ευχαριστώ πολύ για την απόκρισή σας. Κάνοντας κατάχρηση της ευγενείας σας θα ήθελα να σας θέσω και τα ακόλουθα ερωτήματα...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καί πάλι ἐπικοινώνησα μέ Ἅγιον Ὄρος.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάπου διάβασα ότι κατά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα δεν ψάλλεται παράκληση στη Θεοτόκο λόγω του ικετευτικού της χαρακτήρα ο οποίος δεν συμβιβάζεται προς τις ημέρες. Πράγματι ισχύει τούτο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὄχι. Ψάλλεται. Στόν Ἅγιον Ὄρος καθ᾿ ὅλην τήν Διακαινήσιμον ὑπάρχουν Λιτανεῖες Ἐφεστίων Εἰκόνων τῶν Μονῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν Παναγία Ἄξιόν ἐστι τή Δευτέρα στίς Καρυές. Καί σέ ἄλλες στιγμές, ἄλλά καί κατά τήν διάρκειαν τῶν Λιτανειῶν ψάλλεται ἡ Παράκλησις, ὡς ἔχει ἐν τῷ Ὠρολογίῳ, προτασσομένου τοῦ Χριστός ἀνέστη (τρίς) πρό τοῦ Κύριε εἰσάκουσον.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η ακολουθία της μεταλήψεως διαβάζεται κατά τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα ή αντικαθίσταται και αυτή καταλλήλως; Εάν διαβάζεται, σε ποιο σημείο της πασχαλίου ακολουθίας που αντικαθιστά το απόδειπνο παρεμβάλλεται ο κανών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αἱ γνῶμαι διΐστανται. Σέ ἄλλες Μονές διαβάζεται σέ ἄλλες ὄχι. Ἀντικαθίσταται μέ τριπλή ἐπανάληψη τῆς Πασχαλίου Ἡμερονυκτίου Ἀκολουθίας διά τήν Μετάληψιν καί ἅπαξ διά τήν Εὐχαριστίαν. Ὅταν διαβάζεται προστίθεται πρό τῆς Ἀπολύσεως, πιστεύω. Αὐτό εἶναι δική μου γνώμη. Γιατί μπορεῖ νά διαβάζεται καί ἀνεξαρτήτως τοῦ Ἀποδείπνου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά τον εσπερινό των ημερών της Διακαινησίμου παραλείπεται το «νυν απολύεις» και το τρισάγιο που έπεται αυτού. Το ίδιο δέον να γίνεται και κατά την ευχαριστία μετά τη μετάληψη ή όχι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὄχι δέν γίνεται τό ἴδιο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Το «Την τιμιωτέραν...» της μεταλήψεως αντικαθίσταται με το «Φωτίζου...» ή παραμένει ως έχει, όπως συμβαίνει και στην ειδική πασχάλιο ακολουθία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἀντικαθίσταται, ὅπως στίς ἀπολύσεις τῶν Ἀκολουθιῶν Ἑσπερινοῦ καί Ὄρθρου. Στήν εἰδική πασχάλιο παραμένει.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ:Σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο πολύτιμη βοήθειά σας.
Μετά τιμής,
Γρ. Γρ
.
Διευκρίνηση: Νομίζω ἔγινε κατανοητό ὅτι οἱ ἐρωτήσεις ἀφοροῦσαν τήν τάξη τῶν μονῶν· ἀλλά τά αὐτά ἰσχύουν καί δι᾿ ἡμᾶς.
 
Last edited:

coevang

Banned
Αφού ευχαριστήσω για την απάντηση θα ήθελα να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό.

Είναι γνωστό ότι κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα το απόδειπνο και η εωθινή προοιμιακή ακολουθία αντικαθίστανται δια της πασχαλίου ακολουθίας.
Η ίδια ακολουθία, κατά τα ανωτέρω, αντικαθιστά και την ακολουθία της μεταλήψεως.
Κατά τις τυπικές διατάξεις όμως ο μεν κανών της μεταλήψεως παρεμβάλλεται στο απόδειπνο, η συνέχεια δε της ακολουθίας της μεταλήψεως (ψαλμοί, ευχές κτλ.) διαβάζεται το πρωί συναπτώς προς την εωθινή προοιμιακή προσευχή.
Κατά την διακαινήσιμο εβδομάδα οπότε αντικαθίστανται το απόδειπνο, η εωθινή προοιμιακή προσευχή και η ακολουθία της μεταλήψεως πώς θα πρέπει να αναγνωστεί η αντ� αυτών λεγόμενη πασχάλιος ακολουθία;
Θα λεχθεί τρεις φορές ως υποκατάστατο του αποδείπνου και άλλες τρεις ως υποκατάστατο του πρώτου μέρους της ακολουθίας της μεταλήψεως (του κανόνα);
Το δε πρωί θα λεχθεί τρεις φορές ως υποκατάστατο της εωθινής προοιμιακής προσευχής και άλλες τρεις ως υποκατάστατο της συνέχειας της ακολουθίας της μεταλήψεως (ψαλμών, ευχών κτλ.);

Τι θα πρέπει να συστήσουμε στους πιστούς;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τι θα πρέπει να συστήσουμε στους πιστούς;
Ὅπως θά καταλάβατε, τά παραπάνω ἀφοροῦν σέ λεπτομερεῖς διατάξεις Μονῶν. Ἄν ὑπάρχουν πιστοί στόν κόσμο πού ἔχουν τέτοιο "βαρύ" κανόνα ἤ ἀκολουθοῦν ἀπαρέγκλιτα τήν τάξη τῶν μοναχῶν, ἤ νά πᾶνε νά μονάσουν ἤ ἄς πράξουν ὅ,τι τούς λένε οἱ πνευματικοί τους.
Γιά τούς "ἁπλούς" πιστούς, πιστεύω ὅτι ἡ Ἐναρκτήριος Ἀκολουθία καί ἡ Μετάληψη, ὅπως τήν διαβάζουν τόν ἄλλο καιρό, ἀρκεῖ.
 
Υπάρχει κάποιο θεολογικό σκεπτικό για την παράλειψη της ακολουθίας της μεταλήψεως τη Διακαινήσιμο εβδομάδα; Αν δεν προερχόταν η είδηση από το Άγιον Όρος, όπου τηρούνται ευλαβώς οι παραδόσεις, θα έδιδε την εντύπωση μιας προσπάθειας αποφυγής του κόπου της προετοιμασίας.
 

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
....ψάλλεται ἡ Παράκλησις, ὡς ἔχει ἐν τῷ Ὠρολογίῳ, προτασσομένου τοῦ Χριστός ἀνέστη (τρίς) πρό τοῦ Κύριε εἰσάκουσον
π.Μάξιμε Χριστός Ανέστη!
Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολλές φορές, σε δεκάδες μηνυμάτων σας που διαβάζω και λαμβάνω απαντήσεις σε διάφορες απορίες μου.

Δεν είχα βρει πουθενά αλλού τυπικό για παρακλήσεις κατά τη διακαινήσιμο εβδομάδα. Και δεν ήξερα τι λέμε. Αν λέμε τους Ψαλμούς "Κύριε εισάκουσον" και "Ελέησόν με ο Θεός", αν λέμε το "Θεός Κύριος" κ.τ.λ.

Να προσθέσω, αν είμαι λάθος διορθώστε με, πως υπάρχει ακόμα μια διαφοροποίηση, όπου αντί για το τρισάγιον μετά τα μεγαλυνάρια λέμε το χριστός ανέστη τρις και μετά αρχίζουμε κατευθείαν το απολυτίκιον του αγίου στον οποίο γίνεται η παράκληση;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Να προσθέσω, αν είμαι λάθος διορθώστε με, πως υπάρχει ακόμα μια διαφοροποίηση, όπου αντί για το τρισάγιον μετά τα μεγαλυνάρια λέμε το χριστός ανέστη τρις και μετά αρχίζουμε κατευθείαν το απολυτίκιον του αγίου στον οποίο γίνεται η παράκληση;
Ἀφοῦ (ὅπως μᾶς εἶπαν) δέν ἀλλάζει τίποτε ἄλλο ἐκτός τῆς προτάξεως τοῦ Χριστός ἀνέστη (τρίς) πρό τοῦ Κύριε εἰσάκουσον, οὔτε σέ αὐτό τό σημεῖο θά ὑπάρχει διαφοροποίηση. Κανονικά λέγεται τό τρισάγιον μετά τοῦ Παναγία Τριάς καί τοῦ Πάτερ ἡμῶν.

Σχετικό εἶναι ἴσως αὐτό πού μᾶς εἶπαν παραπάνω:


ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά τον εσπερινό των ημερών της Διακαινησίμου παραλείπεται το «νυν απολύεις» και το τρισάγιο που έπεται αυτού. Το ίδιο δέον να γίνεται και κατά την ευχαριστία μετά τη μετάληψη ή όχι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ὄχι δέν γίνεται τό ἴδιο.

Ἐπίσης (γνωστό τυγχάνει ὅτι) μετά τήν Διακαινήσιμο τό τρισάγιον ἀντικαθίσταται ὑπό τοῦ Χριστός ἀνέστη (τρίς) μόνον στίς ἐνάρξεις τῶν ἀκολουθιῶν καί ὄχι ἐνδιάμεσα. Ἴσως κι αὐτό βοηθάει στή συγκεκριμένη ἐρώτηση.

Ἀληθῶς ἀνέστη!
Εὐχαριστῶ!


 

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
Ερώτηση δηλαδή κατά την διακαινήσιμο εβδομάδα , αν κατάλαβα καλά η τυπική διάταξη της παρακλήσεως στις ενορίες :
Ευλογήσαντος του ιερέως ψάλλεται τρεις φορές Το Χριστός Ανέστη.... μετά ο 142 κτλ μετά το Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί. ...
Λέμε Αμήν και το Χριστός Ανέστη τρεις φορές χύμα Δόξα και Νυν Παναγία Τριάς Δόξα και νυν Πάτερ ημών .. ότι σου Εστίν .... Το Απολυτίκιον του αγίου που τελείται η παράκλησις Η μεγάλη εκτενής δέησις Το Προσόμοιο και η Αναστάσιμη Διαλογική Απόλυση ????
 

Γ. Α. Π.

Νέο μέλος
Χριστός Ανέστη!
Χρόνια Πολλά!

Σχετικά με την δυνατότητα, κατά την διακαινήσιμο εβδομάδα, τέλεσης παρακλήσεως εορταζομένου Αγίου, σε πανηγυρίζοντα ενοριακό Ιερό Ναό, τιμώμενο επ' ονόματι του εορταζομένου Αγίου, τί ισχύει;

1. Μπορεί να τελεσθεί η παράκληση του εορταζομένου Αγίου ή ψάλλεται ο Κανών του Πάσχα;
Όπως αναφέρεται στην σχετική θέση της ιστοσελίδας των "Διαλόγων Συμβολής" με θέμα "Παρακλήσεις στην Διακαινήσιμο Εβδομάδα":
" ... Κατὰ τὴν διακαινήσιμο ἑβδομάδα δὲν ψάλλεται παρακλητικὸς κανὼν στὴν θεοτόκο ἢ σὲ ἄλλον ἅγιο παρὰ μόνον ὁ τοῦ πάσχα. μόνον γιὰ τὸν ὄρθρο ὑπάρχουν κατὰ τὸ Τυπικὸν 3-4 ἐξαιρέσεις γιὰ μνῆμες ἁγίων ποὺ ἐπιτρέπεται νὰ ψαλῇ ὁ κανόνας τους μαζὶ μὲ τὸν τοῦ πάσχα. πέραν τοῦ ὄρθρου οὔτε αὐτό."

2. Αν μπορεί να τελεσθεί η παράκληση του εορταζομένου Αγίου, τελικά τί ισχύει;

2.1. Όπως αναγράφεται παραπάνω

Ἀφοῦ (ὅπως μᾶς εἶπαν) δέν ἀλλάζει τίποτε ἄλλο ἐκτός τῆς προτάξεως τοῦ Χριστός ἀνέστη (τρίς) πρό τοῦ Κύριε εἰσάκουσον, οὔτε σέ αὐτό τό σημεῖο θά ὑπάρχει διαφοροποίηση. Κανονικά λέγεται τό τρισάγιον μετά τοῦ Παναγία Τριάς καί τοῦ Πάτερ ἡμῶν.

Σχετικό εἶναι ἴσως αὐτό πού μᾶς εἶπαν παραπάνω:Ἐπίσης (γνωστό τυγχάνει ὅτι) μετά τήν Διακαινήσιμο τό τρισάγιον ἀντικαθίσταται ὑπό τοῦ Χριστός ἀνέστη (τρίς) μόνον στίς ἐνάρξεις τῶν ἀκολουθιῶν καί ὄχι ἐνδιάμεσα. Ἴσως κι αὐτό βοηθάει στή συγκεκριμένη ἐρώτηση.

Ἀληθῶς ἀνέστη!
Εὐχαριστῶ!
ψάλλεται με την πρόταξη του "Χριστός Ανέστη" τρις προ του "Κύριε εισάκουσον" όπως και μετά τα μεγαλυνάρια λέγεται "Νυν απολύεις" "Τρισάγιον" "Παναγία Τριάς" "Πάτερ ημών" κανονικά όπως ψάλλεται και μετά την Κυριακή του Θωμά μέχρι την απόδοση του "Χριστός Ανέστη" κατά την "Τετάρτη της Απόδοσης της Εορτής του Πάσχα";

Ή μήπως

2.2 Όπως επίσης αναγράφεται παραπάνω

Χριστός ἀνέστη (τρίς), κανόνας κ.λπ. ὡς συνήθως, μεγαλυνάρια, εὐθὺς ἀπολυτίκιο, Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ α' θεοτοκίο. Διαλογικὴ ἀπόλυση.

ψάλλεται "Χριστός Ανέστη" τρις, κατόπιν ο παρακλητικός κανών του Αγίου, Ευαγγέλιο παρακλήσεως, μεγαλυνάρια όπως προβλέπονται και, ευθύς, απολυτίκιο του Αγίου, "Δόξα" "Και νυν" το ομόηχο α΄ Θεοτοκίο και κατόπιν Διαλογική απόλυση;

Παρακαλώ αν είναι δυνατόν, διευκρινήστε μου σχετικά, επί του πρακτέου, τί ισχύει.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀφοῦ κατὰ τὴν δεσποτικὴ χαρμονὴ τῆς διακαινησίμου δὲν προβλέπεται ἁγιοσαβιτικὸ ἀπόδειπνο ἢ στουδιτικὴ πρεσβεία ἢ ᾀσματικὴ παννυχίδα, δὲν τελεῖται οὔ τε ὁ ἀπόγονός τους, τὸ ὑποκατάστατό τους, ἡ σημερινὴ παράκληση. Ἡ ἀνάσταση δὲν εἶναι καιρὸς ποὺ παρακαλοῦμε ἁγίους. Ἀρκεῖ ἡ μνημόνευση ὀνομάτων στὴν ἀρτοκλασία-λιτή.
 

Γ. Α. Π.

Νέο μέλος
Χριστός Ανέστη!
Χρόνια Πολλά!

Επιτρέψτε μου να υποθέσω από τα αναγραφόμενα στην χθεσινή ανάρτησή σας πως
αφού δεν τελείται "η σημερινή παράκληση" και " Ἀρκεῖ ἡ μνημόνευση ὀνομάτων στὴν ἀρτοκλασία-λιτή ",
όπως ξεκάθαρα διατυπώνετε στην χθεσινή ανάρτησή σας,
έχουν αναθεωρηθεί τα αναγραφόμενα από εσάς στην από 10 Μαΐου 2019 σχετική ανάρτησή σας,
που αναφέρεται στο σημείο 2.2 του χθεσινού ερωτήματός μου.

Οπότε επί του πρακτέου πλέον μπορεί να διατυπωθεί μετά βεβαιότητος και χωρίς επιφύλαξη πως
" Κατὰ τὴν διακαινήσιμο ἑβδομάδα δὲν ψάλλεται παρακλητικὸς κανὼν στὴν θεοτόκο ἢ σὲ ἄλλον ἅγιο παρὰ μόνον ὁ τοῦ πάσχα ",
όπως έχει αναγραφεί στην από 24 Απριλίου 2009 σχετική ανάρτηση της ιστοσελίδας των "Διαλόγων Συμβολής" που αναφέρεται στο σημείο 1 του χθεσινού ερωτήματός μου;

Σας ευχαριστώ για το άμεσο της απάντησής σας!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὸ ὀρθὸ εἶναι ὅτι δὲν γίνεται καθόλου παράκληση, οὔ τε χρειάζεται νὰ ξαναψαλλεῖ ὁ κανόνας τοῦ Πάσχα.

Μόνο σὲ ἐπείγουσα ἀνάγκη, μπορεῖ κατὰ παρέκκληση νὰ ψαλλεῖ Χριστός ἀνέστη (τρίς), κανόνας κ.λπ. ὡς συνήθως, μεγαλυνάρια, εὐθὺς ἀπολυτίκιο, Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ α' θεοτοκίο. Διαλογικὴ ἀπόλυση.
 

Καλογιάννης Νέστορας

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπ
πάντως σε μία σειρά παρακλήσεις τριών τόμων από τις Εκδόσεις Παπαδημητρίου, τρία βιβλία με παρακλητικούς κανόνες, στο 1ο βιβλίο που έχει παρακλήσεις στην Αγία Τριάδα, τον Τίμιο Σταυρό, αναφέρει και παρακλήσεις στην Ανάσταση του Χριστού, στον Πανάγιο Τάφο κα. Στις παρακλήσεις όπου αναφέρονται στην Ανάσταση του Χριστού, υπάρχει υποσημείωση πως αν αυτές τελούνται κατά την διακαινήσιμο εβδομάδα, τότε αντί για τον 142 ψαλμό "Κύριε Εισάκοσον..." έχει το "Χριστός Ανέστη.."(γ) - το " Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι.."(γ) και το "Αναστάστας ο Ιησούς από του τάφου..." (γ) και ευθύς τον κανόνα, φτάνοντας στο τέλος στα απολυτίκια κανονικά το Τρισάγιον κτλ..
 

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Ευχαριστίες στον π. Μάξιμο για τη συμβολή του.
Ειδικός δεν είμαι, αλλά μπορώ να κατανοώ και να ερμηνεύω τα τεκμήρια. Από όσα βλέπω και διαβάζω είναι χωρίς καμία τεκμηρίωση στο Τυπικό η γνώμη ότι δεν ψάλλεται / διαβάζεται Παρακλητικός Κανών της Θεοτόκου τη Διακαινήσιμο εβδομάδα.

Είναι επίσης διαφορετικό πράγμα η πρόταξη του δεσποτικού χαρακτήρα των εορτών, την οποία σαφώς και σοφώς διδάσκει το Τυπικό, και διαφορετικό η προσέγγιση του τυπικού σύμφωνα με την οπτική ότι η τιμή της Θεοτόκου παράλληλα με την τιμή προς τον Χριστό υποβαθμίζει τη δεύτερη. Μάλλον νοησιαρχική και άστοχη θα χαρακτήριζα μια τέτοια οπτική.
 
Last edited:

billion

Active member
Ως μία ακόμη σκέψη στις παραπάνω πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις είναι και η εξής: ότι την Διακαινήσιμο Εβδομάδα έτσι κι αλλιώς τελούνται πολλές Θείες Λειτουργίες, σε κάποιους ναούς ίσως να τελούνται και καθημερινά. Εκ των πραγμάτων η Θεία Λειτουργία είναι ανώτερη από την Παράκληση οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιττεύει.

Ωστόσο, κρίνω ότι θα μπορούσε να τελεστεί στον ναό ή σε οικία και Παράκληση σε περίπτωση κινδύνου ή ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας κάποιου σε ώρα που δεν γίνεται να τελεστεί Θεία Λειτουργία (μαζί με Ευχέλαιο εφόσον μπορεί να παραβρεθεί ιερέας) ή που χρειάζεται να μνημονευθεί κάποιος μη βαπτισμένος. Το τελευταίο το λέω με μια επιφύλαξη αν και έχουμε παραδείγματα μνημόνευσης μη ορθοδόξων χριστιανών σε Παράκληση π.χ. από τον π. Φιλόθεο Ζερβάκο αλλά και άλλους. Απ' όσο γνωρίζω δεν υπάρχει κώλυμα καθότι η Παράκληση θεωρείται ως ιδιωτική προσευχή και όχι μυστήριο.

Σε περιπτώσεις μεθέορτης ακολουθίας ναών που πανηγυρίζουν κατά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα νομίζω ότι ένας απλός εσπερινός είναι πιο to the point, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση.
 
Top