Τάξις Μικράς και Μεγάλης Παρακλήσεως

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Τὸ νὰ ἀρχίζει ὁ ἑσπερινὸς πρὸ τῶν 7 μ.μ. εἶναι ἀπαράδεκτη αὐγουστιάτικη ἐξουθένωση.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τὸ νὰ ἀρχίζει ὁ ἑσπερινὸς πρὸ τῶν 7 μ.μ. εἶναι ἀπαράδεκτη αὐγουστιάτικη ἐξουθένωση.
Γιά τήν Κρήτη ἴσως...

Μήν ξεχνᾶμε, ὅτι τό φόρουμ δέν εἶναι τοπικό...


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Τὰ ὀνόματα μνημονεύονται στὴν αἴτηση «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ (ὀνόματα), τῶν κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ (πόλει, κώμῃ), ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου»

(Εὐχολόγιον J. Goar ἐκδ. 1647 σ. 860, 1730 σ. 677, Εὐχολόγιον ἐκδ. 1700 σ. 380, 1759 σ. 407, 1775 σ. 407, 1803 σ. 393, Ὡρολόγιον ἐκδ. 1757 σ. 410, 1801 σ. 502, 1819 σ. 444, 1820 σ. 504, 1830 σ. 504, Ἁγιασματάριον ἔκδ. 1803 σ. 29, Πανθέκτη 1817 τ. 1 σ. 1106, τυπικὸ Ρήγα (1908) σ. 881-882).
 

greek487

Tasos N.
Διάβασα τα διάφορα νήματα σχετικά με τις Παρακλήσεις και ίσως να έχει συζητηθεί αλλά απλώς δεν το βρήκα.

Μπορεί να γίνει Μεγάλη Παράκληση χωρίς ιερέα? Εάν όχι, γιατί?

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἄν ἐπισυναφθεῖ κάποια παράκληση μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις...» τοῦ ἑσπερινοῦ, ἐκτὸς Παρασκευῆς ἑσπέρας καὶ Σαββάτου ἑσπέρας, καὶ δὲν μαρτυρεῖται ἀπολυτίκιο στὰ παλαιὰ χειρόγραφα, μετὰ τὸ τρισάγιο ψάλλονται τὰ κατανυκτικὰ καθίσματα «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς...Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς...Τῆς εὐσπλαχνίας τὴν πηγήν ἄνοιξον ἡμῖν...»

(ΤΜΕ σ. 298).
 
Δεν ξέρω αν έχει τεθεί πάλι το θέμα στο forum όμως υποβάλλω μια απορία: ως γνωστόν στην θ' ωδή του Όρθρου γίνεται η θυμίαση από τον ιερέα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της ακολουθίας των Χαιρετισμών όπου πάλι ο ιερέας θυμιάζει κατά την θ' ωδή. Στην Παράκληση όμως γιατί ο ιερέας θυμιάζει στα Μεγαλυνάρια και όχι στην θ' ωδή εφόσον ο Παρακλητικός Κανών περιλαμβάνει εννέα ωδές ;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Δεν ξέρω αν έχει τεθεί πάλι το θέμα στο forum όμως υποβάλλω μια απορία: ως γνωστόν στην θ' ωδή του Όρθρου γίνεται η θυμίαση από τον ιερέα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της ακολουθίας των Χαιρετισμών όπου πάλι ο ιερέας θυμιάζει κατά την θ' ωδή. Στην Παράκληση όμως γιατί ο ιερέας θυμιάζει στα Μεγαλυνάρια και όχι στην θ' ωδή εφόσον ο Παρακλητικός Κανών περιλαμβάνει εννέα ωδές ;
Γιατί τό Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς καί τά μεγαλυνάρια εἶναι προέκταση τῆς θ΄ ᾠδῆς (πρβλ. ΤΜΕ, σ. 328), ὅπως τά μεγαλυνάρια (ἐγκώμια) τοῦ ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββάτου, ὅπου στήν ἔναρξη αὐτῶν γίνεται ἡ θυμίασις ὅλου τοῦ ναοῦ καί τοῦ λαοῦ (ΤΜΕ, σ. 363).

 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Μήπως θά κάνετε παρατήρηση στόν Παναγιώτατο καί τούς ψάλτες του, πού σήμερα στή μεγάλη παράκληση, μετά τόν κανόνα ἔψαλαν τά Ἄξιον ἐστίν κλπ μεγαλυνάρια καί πρό τοῦ Δι᾿ εὐχῶν τά ἐξαποστειλάρια ... ;;;;

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1130544507316419&ref=watch_permalink

~
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Πάντων προστατεύεις ἀγαθὴ τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τῇ κραταιᾷ σου σκέπη...»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ ΜΓ 99 θ’ αἰ. φφ. 4v-5r, Σινὰ 779 ι’ αἰ. φ. 14v, Σινὰ 790 ια’ αἰ. φ. 25v, Σινὰ 792 ια’ αἰ. φ. 36r, Σινὰ 785 ἀρχὲς ιβ’ αἰ. φ. 5r, Σινὰ 784 ιβ’ αἰ. φ. 12r, Vat. gr. 1813 ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 58r, Vat. gr. 772 τοῦ ἔτους 1220 φ. 13v, Σινὰ 550 ιγ’ αἰ. φ. 27r, Καρακάλλου 260 ιγ’ αἰ. φ. 63r, Paris. gr. 263 ιδ’ αἰ. φ. 143r).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Στὸν μικρὸ παρακλητικὸ κανόνα τὰ μεγαλυνάρια εἶναι ἕξι, ὅσες καὶ οἱ ἐπαναλήψεις τοῦ προτύπου τους, τῆς τιμιωτέρας στὴν ἐνάτη ᾠδὴ τοῦ ὄρθρου. Αὐτὸ εἶναι τὸ μέτρο. Γι' αὐτὸ καὶ (ἀρχικὰ) δὲν παρεμβάλλεται μεγαλυνάριο τοῦ ναοῦ ἤ ἄλλα, οὔ τε συνίσταται μεγαλύτερο πλῆθος μεγαλυναρίων σὲ ἄλλες παρακλήσεις.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀληθεύει ὅτι οἰ Ῥώσοι δὲν γνωρίζουν τὶς παρακλήσεις τοῦ δεκαπενταυγούστου;
 

Shota

Παλαιό Μέλος
Ἀληθεύει ὅτι οἰ Ῥώσοι δὲν γνωρίζουν τὶς παρακλήσεις τοῦ δεκαπενταυγούστου;

Η καθημερινή τέλεση τους κατά την περίοδο του δεκαπενταυγούστου είναι άγνωστη στους Ρώσους (δεν γνωρίζω όμως τι γίνεται στους παλαιοπιστούς).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
... (δεν γνωρίζω όμως τι γίνεται στους παλαιοπιστούς).
Γιατί, εἶναι κάτι παλαιό οἱ Παρακλήσεις τοῦ δεκαπενταυγούστου ...;;;;;;

Δέν καταλαβαίνω καί τήν ἐρώτηση τοῦ Μανόλη...
Αὐτός τήν ἔγραψε; :rolleyes:
Δέν τά ξέρει;;;; Χαιρετισμούς γνωρίζουν;;;;;;
Τό Σαββαϊτικό Τυπικό πού παρέλαβαν δέν τά προβλέπει.
Ἄλλωστε καί ὁ ἴδιος τά ἔχει πεῖ.
Δεῖτε #7 & #5
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὶς περιττὲς ᾠδὲς ἀρχίζει ὁ α’ χορός, ἐνῶ τὶς ἄρτιες ὁ β’ χορός.

Δὲν γίνεται εἴσοδος στὸν ἑσπερινό, στὸν ὁποῖο ἐπισυνάπτεται παράκληση, οὔ τε τὸ Εὐαγγέλιό της λέγεται μὲ φελόνιο, βλ. μεγάλο ἀπόδειπνο α' ἑβδομάδας τῶν νηστειῶν.
 
Top