Τάξη παραλαβής βιβλίου Τριωδίου

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Σχετικά αναφέρονται και στο Ημερολόγιο του Πατριαρχείου και στα Δίπτυχα.

Για το Πατριαρχείο αναφέρεται εδώ:

Εἰς τὸ «Τῆς Παναγίας Ἀχράντου» τῆς Μ. Συναπτῆς κατέρχονται ἀπὸ τὰ στασίδια αὐτῶν ὁ Πρωτοψάλτης καὶ ὁ Λαμπαδάριος, ποιοῦσι σχῆμα εἰς τὴν Ὡραίαν Πύλην, καὶ προσέρχονται ὁ μὲν Πρωτοψάλτης ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ, ὁ δὲ Λαμπαδάριος ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας, ποιοῦσι μετάνοιαν, προσκυνοῦσι τὴν εἰκόνα, λαμβάνουσι τὰ Τριῴδια, ποιοῦσι καὶ αὖθις μετάνοιαν, προσέρχονται ἔμπροσθεν τοῦ Πατριάρχου, ποιοῦσι μετάνοιαν, ἀνέρχονται κατὰ σειρὰν εἰς τὸν Θρόνον, ἀσπάζονται τὴν δεξιὰν Αὐτοῦ, ποιοῦσι καὶ αὖθις μετάνοιαν καὶ ἀνέρχονται εἰς τὰ στασίδια αὐτῶν.

Τα Δίπτυχα 2009 αναφέρουν τοποθέτηση του Τριωδίου επί σκίμποδος πρό της εικόνας του Χριστού και μόνο ο πρωτοψάλτης παραλαμβάνει αφού βάλει μετάνοια στην εικόνα. Αναφέρουν οτι ιστορικά η καταβολή αυτής της τάξης είναι από τις μονές και την παραλαβή του βιβλίου από τον κανονάρχη.

Σε μάς παλαιότερα, στην αρχή του Τριωδίου αφήναμε δύο βιβλία κάτω από τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και τα παραλαμβάναμε ο κάθε ψάλτης στην αρχή της ακολουθίας αφού βάζαμε μετάνοια στην εικόνα.

Φέτος μας τα παρέδωσε ο ιερέας από την ωραία πύλη, αφού βάλαμε μετάνοια σε αυτόν.
 

koudounellis

Ευστράτιος Κουδουνέλλης
#3
Εγώ το βρήκα στο αναλόγιο .
Κάποια στιγμή θυμήθηκε ένας αρχιμανδρίτης να πάρει τα Τριώδια και από τα δυό ψαλτήρια , ενώ ψάλλαμε τα αναστάσιμα τροπάρια και να τα τα πάει στην εικόνα του Χριστού. Μετά από λίγο πήγε τα πήρε και μας τα έδωσε στο χέρι ενώ συνεχίζαμε τα αναστάσιμα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Κι ἐγώ βρῆκα σχετική παράδοση στό Ναό μου παραλαβῆς τοῦ Τριῳδίου ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Πρωτοψάλτη μόνον, μετά τήν ψαλμῳδία τοῦ Κύριε ἐκέκραξα, ἐν ὅσῳ ἐλεγε ὁ Λαμπαδάριος τό Κατευθυνθήτω. Δέν ξέρω ποιός τούς τά εἶχε ὑποδείξει. Πάντως πέρασαν ἱερεῖς, ψάλτες καί ἀναγνῶστες φιλακόλουθοι καί γνῶστες τῶν Πατριαρχικῶν καί Μοναστηριακῶν πραγμάτων. Σέ καμμία περίπτωση δέν ἐμπλεκόταν καί δέν ἐμπλέκεται ἱερεύς. Τό βιβλίο εἶχε τοποθετηθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν Πρωτοψάλτη ἤ τούς βοηθούς του πρός τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἑσπερινοῦ στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ.
Φέτος διαβάζοντας κι ἐγώ συμπτωματικά στό διαδίκτυο καί στήν σελίδα πού παραπέμπεις Δημήτρη τήν Πατριαρχική διάταξη, τοποθετήσαμε καί στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Τριώδιο προκειμένου νά παραλάβει καί ὁ Λαμπαδάριος. Τούς εἶπα νά τό παραλάβουν στὸ «Τῆς Παναγίας Ἀχράντου» τῆς Μ. Συναπτῆς, ἀλλά σκεφθήκαμε ὅτι λένε τότε τά Κύριε, ἐλέησον - Σοὶ Κύριε καί δέν θά προλάβαιναν. Τότε εἶπα τοῦ Πρωτοψάλτη «κάν᾿ τα ὅπως ἤξερες» καί τοῦ Λαμπαδάριου «πάρ᾿ το κι ἐσύ μετά ἀπό ἐκεῖνον». Δέν πρόσεξα πότε τό πῆρε ὁ Λαμπαδάριος γιατί μετά τό Κατευθυνθήτω ἔχουμε τήν στιχολογία, ὁπότε δέν θά πρόλαβε. Μᾶλλον τό πῆρε κατά τό α΄ ἀργό ἀναστάσιμο στιχηρό.

Ἐδῶ θά ἤθελα νά ἐπισημάνω δύο πράγματα:
1. Πρακτικότερη ἡ τῶν Διπτύχων διάταξη γιά παραλαβή πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἀκολουθίας. Οὐσιαστικότερη ὅμως ἐντός αὐτῆς. Ἐπίσης δέν ξέρω τί γίνεται ἤ πῶς βολεύονται τά πράγματα σέ ἀρχιερατική χοροστασία. Ἴσως ἡ παραλαβή κατά τήν ψαλμῳδία τῶν πρώτων ἀναστασίμων ὑφ᾿ ἐνός ἑκάστου ἀντιστοίχως θά βόλευε.
2. Ἡ Πατριαρχική διάταξη γιά παραλαβή στὸ «Τῆς Παναγίας Ἀχράντου» τῆς Μ. Συναπτῆς δείχνει ὅτι τά Κύριε, ἐλέησον - Σοὶ Κύριε δέν ἀνήκουν στόν Πρωτοψάλτη ἤ στόν Λαμπαδάριο ἀλλά στόν Διαβαστή κατά τήν Μοναστική τάξη ἤ τέλος πάντων σέ ἄλλους.


 

koudounellis

Ευστράτιος Κουδουνέλλης
#5
Ἐδῶ θά ἤθελα νά ἐπισημάνω δύο πράγματα:
1. Πρακτικότερη ἡ τῶν Διπτύχων διάταξη γιά παραλαβή πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἀκολουθίας. Οὐσιαστικότερη ὅμως ἐντός αὐτῆς. Ἐπίσης δέν ξέρω τί γίνεται ἤ πῶς βολεύονται τά πράγματα σέ ἀρχιερατική χοροστασία. Ἴσως ἡ παραλαβή κατά τήν ψαλμῳδία τῶν πρώτων ἀναστασίμων ὑφ᾿ ἐνός ἑκάστου ἀντιστοίχως θά βόλευε.
.[/SIZE][/FONT]


Στο χωριό μου οι ψάλτες τα παραλάμβαναν τα ββλία από τις εικόνες της Παναγιάς και του Χριστού αντίστοιχα οΛαμπαδάριος και ο Πρωτοψάλτης του ναού την ώρα των αναστάσιμων στιχερών, βάζοντας μετάνοια στις εικόνες.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Στο χωριό μου οι ψάλτες τα παραλάμβαναν τα ββλία από τις εικόνες της Παναγιάς και του Χριστού αντίστοιχα οΛαμπαδάριος και ο Πρωτοψάλτης του ναού την ώρα των αναστάσιμων στιχερών, βάζοντας μετάνοια στις εικόνες.
Εὐχαριστοῦμε Εὐστράτιε.
Αὐτό εἶναι λογικότερο. Διαβάζω ἐπίσης σέ ἔνα ἄλλο ἰδιωτικό βοήθημα ἀναφερόμενο βέβαια μόνο στόν Πρωτοψάλτη, ὅτι τό παραλαμβάνει στό τελευταῖο ἀναστάσιμο, τό ὑπό τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ λεγόμενο.

Ἐδῶ θά ἤθελα νά ἐπισημάνω κάτι ἄσχετο καί σχετικό, πού μέ λυπεῖ πολύ.
Πόσοι ψάλτες πᾶνε στόν Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου;


 
Top