[Ερώτηση] Τάξη θεμελίου λίθου καθολικού μονής

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Έχει συζητηθεί κάπου η τάξη θεμελίωσης καθολικού μονής, τα ψαλτέα κ.τ.λ; Αλλάζει το τυπικό της προηγηθείσας ακολουθίας (όρθρος, λειτουργία) ώστε να περιλαμβάνει μέλη σχετικά με τον άγιο στον οποίο είναι αφιερωμένο το καθολικό;

Ευχαριστώ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ὑπάρχει τό θέμα: Τυπικὴ διάταξις ἐπὶ θεμελίῳ ἐκκλησίας (πού εἶναι καί μουσικά) καί διαγράφει τήν τυπική διάταξη ὅπως τήν ἔχει ὁ Φουντούλης στήν σχετική ἔκδοση.
Σέ μιά θεμελίωση ναοῦ δέν ἔχει προβλεφθεῖ κάτι γιά προηγηθεῖσες ἀκολουθίες ἤ λειτουργία, ἀφοῦ μᾶλλον κάτι θεμελιώνεται ἐξ ἀρχῆς, ἀπομακρυσμένα ἀπό κάποιον παραπλήσιο ναό.
Προφανῶς στήν μονή ὑπάρχει ναός καί θεμελιώνεται κάποιος νέος, ἐπ᾿ ὀνόματι ἄλλου ἁγίου. Ἴσως κατ᾿ ἐπίδραση τῶν ἐγκαινίων ψαλλοῦν καί τροπάρια «σχετικά με τον άγιο στον οποίο (θα) είναι αφιερωμένο το καθολικό».

 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#3
Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει παρεκκλήσιο στη μονή το οποίο λειτουργεί ως καθολικό μέχρι τώρα που θεμελιώνεται το καθολικό. Το καθολικό θα είναι τρίκλιτο (κεντρικός ναός και δύο παρεκκλήσια αριστερά και δεξιά).

Ευχαριστώ για την παραπομπή πάτερ και τις πληροφορίες.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Ευχαριστώ για την παραπομπή πάτερ και τις πληροφορίες.
Τή συζήτηση τήν συνέχισες στήν παραπομπή καί συνεχίστηκε, καί ἀπ᾿ ὅτι φαίνεται δέν «αλλάζει το τυπικό της προηγηθείσας ακολουθίας (όρθρος, λειτουργία) ώστε να περιλαμβάνει μέλη σχετικά με τον άγιο στον οποίο είναι αφιερωμένο το καθολικό» ἐκτός ἀπό τά μετά τήν εἴσοδο ἀπολυτίκια τῆς θείας λειτουργίας (κατά βούλησιν). Ἐκτός πάλι ἄν κριθεῖ ἀπό τόν προεστῶτα ἤ τόν τυπικάρη καί ἀναλόγως τῆς ἀκολουθίας τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὑπάρχει ἡ δυνατότητα προσθήκης καί τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου «στον οποίο είναι αφιερωμένο το καθολικό». Ἀλλά αὐτό ἄς μείνει γιά τά Ἐγκαίνια μέ τό καλό.
Ἐκεῖνο πού φάνηκε στή συζήτηση πού παραπέμπουμε εἶναι οἱ δύο τάξεις:
α) τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου, ὅπως αὐτή ἀποκαταστάθηκε ἀπό τόν μακαριστό καθηγητή τῆς λειτουργικῆς Ἰω. Φουντούλη, καί
β) τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου (Ἀποστολικῆς Διακονίας).


 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#5
Ἀνεβάζω τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Εὐχολόγιον τοῦ Ζερβοῦ ὅπου ἀποδίδεται σαφῶς ἡ διάκριση στὸν προεστῶτα νὰ προσθέσει καὶ ἄλλα τροπάρια στὴν ἀκολουθία, πιθανότατα ἀπολυτίκια.

Ἔτσι μπορεῖ νὰ καλύψουν στην περίπτωση τοῦ Δημήτρη καὶ τὴν ξεχωριστὴ ἀφιέρωση τῶν παρεκκλησίων τοῦ Καθολικοῦ.
 

Attachments

Top