Σύντομη δοξολογία, ήχος βαρύς.

#1
Είναι λίγο πολύ γνωστή η δοξολογία σε βαρύ ήχο του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, (Ζωοδόχος Πηγή σελ. 68).
Οι υπάρχοντες τρίσημοι τρόπον τινά μου έδιναν την εντύπωση ότι «φρενάρουν» σε πολλά σημεία το σύντομο μέλος. Έκανα λοιπόν μια προσπάθεια ελάττωσης των 3σήμων στους απαραιτήτως αναγκαίους. Τα συμπεράσματα δικά σας;) !!! Αν και σήμερα ο ήχος ήταν βαρύς, λόγω της εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως δεν εψάλη.
 

Attachments

Top