Σύντομα Χερουβικά.

#1
Ἀνεβάζω μιὰ σειρὰ ἀπὸ σύντομα Χερουβικά, ἀποτελούμενα ἀπὸ κλασσικὲς γραμμές, διάρκειας, μὲ ἀργὸ χρόνο, περίπου τεσσάρων λεπτῶν μέχρι τὸ «μέριμναν» γιὰ καθημερινὲς ἀνάγκες.
 

Attachments

Top