Σύγκριση Διπτύχων και Ημερολογίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ἐγώ δέν ἀπάντησα τότε σ᾿ αὐτό τό μήνυμά σας. Ἦταν καί πολύ πρόσφατη ἡ ἐκδημία τοῦ πατέρα μου.
Ἄν τά Δίπτυχα εἶναι «ογκωδέστατος τόμος», τότε τό ΗΟΠ τί εἶναι; Τό ἔχετε πιάσει ποτέ;
Καί ἀκριβῶς δέν συμβαίνουν αὐτά πού θά θέλατε στά Δίπτυχα (ἄν καί μένα προσωπικά μέ μπερδεύει περισσότερο αὐτή ἡ ἀνάλυση), ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι θέμα χώρου πού δίνει ἡ Ἀ. Δ. καί ὄχι θέμα τοῦ συντάκτου τοῦ τυπικοῦ.

Το ΗΟΠ είναι ένα εξ ίσου ογκώδες, αν όχι ογκωδέστερο βιβλίο και η εξ αυτού δυσχρηστία αμφοτέρων δεδομένη. Δεν πρόκειται για κριτική, ούτε καν για επίκριση, είναι απλώς παρατήρηση.

Η επιθυμία μου να εκδίδεται κάτι πιο πρακτικό είναι αυτονόητη, και η σχετική πρόταση δεν απευθύνεται προς τον (ή τους) συντάκτη των «Διπτύχων» αλλά σ' αυτούς που έχουν την ευθύνη για την απόφαση του τι είδους βιβλίο πρόκειται να εκδοθεί. Βέβαια όσοι ασχολούνται με το έργο της σύνταξης των «Διπτύχων» όπως εσείς, εφόσον συμμερίζεστε τον προβληματισμό αυτόν, μπορείτε να πείτε μια κουβέντα στους υπευθύνους για την βελτίωση της έκδοσης, τους οποίους εγώ είναι απίθανο ότι θα τους συναντήσω καν, πολύ περισσότερο να συζητήσω το θέμα μαζί τους. Αν όχι πάλι,δεν πειράζει.

Πάντως, ὧρες-ὧρες (Γενικῶς...) δέν σᾶς καταλαβαίνω, πού τό πᾶτε...???

Ομολογώ και εγώ το ίδιο. Διακρίνω μια παρανόηση προθέσεων.
 
Το ΗΟΠ είναι ένα εξ ίσου ογκώδες, αν όχι ογκωδέστερο βιβλίο και η εξ αυτού δυσχρηστία αμφοτέρων δεδομένη. Δεν πρόκειται για κριτική, ούτε καν για επίκριση, είναι απλώς παρατήρηση.

Η επιθυμία μου να εκδίδεται κάτι πιο πρακτικό είναι αυτονόητη, και η σχετική πρόταση δεν απευθύνεται προς τον (ή τους) συντάκτη των «Διπτύχων» αλλά σ' αυτούς που έχουν την ευθύνη για την απόφαση του τι είδους βιβλίο πρόκειται να εκδοθεί. Βέβαια όσοι ασχολούνται με το έργο της σύνταξης των «Διπτύχων» όπως εσείς, εφόσον συμμερίζεστε τον προβληματισμό αυτόν, μπορείτε να πείτε μια κουβέντα στους υπευθύνους για την βελτίωση της έκδοσης, τους οποίους εγώ είναι απίθανο ότι θα τους συναντήσω καν, πολύ περισσότερο να συζητήσω το θέμα μαζί τους. Αν όχι πάλι,δεν πειράζει.
Αὐτά εἶναι «σημεῖα τῶν καιρῶν»...
Τό ΤΜΕ εἶναι τυπικό πρός χρῆσιν; Ὑπάρχουν πολλοί πού χρησιμοποιοῦν μόνον αὐτό;
Αὐτό πού θέλετε ἐσεῖς εἶναι ἕνα βιβλίο πού νά ἔχει γιά ὅλες τίς Κυριακές μιά ἕτοιμη φυλλάδα σάν αὐτή τοῦ Νεκτάριου!!!


 
Last edited:
Αὐτά εἶναι «σημεῖα τῶν καιρῶν»...
Τό ΤΜΕ εἶναι τυπικό πρός χρῆσιν; Ὑπάρχουν πολλοί πού χρησιμοποιοῦν μόνον αὐτό;
Αὐτό πού θέλετε ἐσεῖς εἶναι ἕνα βιβλίο πού νά ἔχει γιά ὅλες τίς Κυριακές μιά ἕτοιμη φυλλάδα σάν αὐτή τοῦ Νεκτάριου!!!
... Διακρίνω μια παρανόηση προθέσεων.

Εάν η πρόθεσή μου δεν ήταν ξεκάθαρη, σπεύδω να την διευκρινίσω, ώστε να μη συνεχίζεται η παρανόηση.
Όσον αφορά την κατ' έτος έκδοση των «Διπτύχων», πρέπει κάποια στιγμή να εκδίδεται το τμήμα του τυπικού χωριστά από το υπόλοιπο. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Επίσης καλό θα ήταν, για την δική μου αισθητική, ο τρόπος γραφής να είναι πιο ευκρινής. Εξήγησα τι ακριβώς εννοώ και γιατί θεωρώ, από πλευράς αισθητικής και αντιληπτικής οργάνωσης του υλικού, ευκρινέστερη την διάταξη του ΗΟΠ.
Όσον αφορά το ανωτέρω συνημμένο, τυπική διάταξη για μια συγκεκριμένη Κυριακή, δεν πρότεινα τίποτε, απλώς δήλωσα ότι το έκανα για δική μου χρήση και του λαμπαδαρίου μου, και ενδεχομένως όποιου άλλου το βρίσκει χρήσιμο. Δεν είναι τίποτε άλλο από έναν «τυφλοσύρτη». Για όσους είναι άχρηστο, ας το αγνοήσουν.
 
Όσον αφορά το ανωτέρω συνημμένο, τυπική διάταξη για μια συγκεκριμένη Κυριακή, δεν πρότεινα τίποτε, απλώς δήλωσα ότι το έκανα για δική μου χρήση και του λαμπαδαρίου μου, και ενδεχομένως όποιου άλλου το βρίσκει χρήσιμο. Δεν είναι τίποτε άλλο από έναν «τυφλοσύρτη». Για όσους είναι άχρηστο, ας το αγνοήσουν.
Καμμία σχέση. Ἁπλῶς «πιάστηκα» ἀπό μιά φράση σας.
Καί γιά νά ἐξηγήσω τό «σημεῖα τῶν καιρῶν»..., γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχει τεκμηριωμένη καί δικαιολογημένη ἀντίρρηση καί γιά τή σύνταξη τῶν ἕτοιμων φυλλάδων, πού καθιστοῦν τούς ψάλτες ἀδρανεῖς, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν μποροῦν νά διαβάσουν τυπικό καί νά τό ἐφαρμόσουν. Κάτι σάν τό κομπουτεράκι ἀριθμητικῶν ὑπολογισμῶν, πού μᾶς ἔκανε νά ξεχάσουμε πῶς γίνονται οἱ ἀριθμητικές πράξεις. Ἔχουν γραφεῖ αὐτά ἐδῶ καί σέ ἄλλα φόρα.

Εάν η πρόθεσή μου δεν ήταν ξεκάθαρη, σπεύδω να την διευκρινίσω, ώστε να μη συνεχίζεται η παρανόηση.
Όσον αφορά την κατ' έτος έκδοση των «Διπτύχων», πρέπει κάποια στιγμή να εκδίδεται το τμήμα του τυπικού χωριστά από το υπόλοιπο. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Επίσης καλό θα ήταν, για την δική μου αισθητική, ο τρόπος γραφής να είναι πιο ευκρινής. Εξήγησα τι ακριβώς εννοώ και γιατί θεωρώ, από πλευράς αισθητικής και αντιληπτικής οργάνωσης του υλικού, ευκρινέστερη την διάταξη του ΗΟΠ.
Ἄν δέν καταλάβατε, κι ἐγώ ἐξήγησα ὅτι ἡ ἀναλυτική γραφή τοῦ ΗΟΠ μέ μπερδεύει —ἀντίθετα μέ σᾶς— καί δέν συμμερίζομαι μιά τέτοια διάταξη.
Τό θέμα τῆς χωριστῆς ἔκδοσης τό ἔχουμε προτείνει κατ᾿ ἐπανάληψη καί δέν τό δέχεται ἡ Ἀ. Δ., συμμερίστηκε δέ τελευταῖα καί ἡ Σύνοδος τήν ἄποψη τῆς Ἀ. Δ..

 
Last edited:

Τό θέμα τῆς χωριστῆς ἔκδοσης τό ἔχουμε προτείνει κατ᾿ ἐπανάληψη καί δέν τό δέχεται ἡ Ἀ. Δ., συμμερίστηκε δέ τελευταῖα καί ἡ Σύνοδος τήν ἄποψη τῆς Ἀ. Δ..Πράξατε άριστα και κακώς η ΑΔ δεν δέχθηκε τις προτάσεις σας και η Σύνοδος το ίδιο.

Το θέμα είναι πρακτικής φύσης αλλά σημαντικό για πολλούς ψάλτες. Βέβαια η ΑΔ έχει προϊστορία σε κακές αποφάσεις και το forum το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.

Πάντως ευχαριστούμε π. Μάξιμε που μεταφέρετε ψαλτικές ανησυχίες στα διοικητικά κλιμάκια της ΑΔ. Εάν σας άκουγαν θα υπήρχε τυπογραφικός χώρος και για κάποιες από τις προτάσεις του Νεοκλή αλλά και άλλων συναδέλφων.

Και σίγουρα θα εξαφάλιζε μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά από άλλα βιβλία -χειρότερης ποιότητας-που εκμεταλλεύονται οικονομικά το «μειονέκτημα»των Διπτύχων.
 

Τό θέμα τῆς χωριστῆς ἔκδοσης τό ἔχουμε προτείνει κατ᾿ ἐπανάληψη καί δέν τό δέχεται ἡ Ἀ. Δ., συμμερίστηκε δέ τελευταῖα καί ἡ Σύνοδος τήν ἄποψη τῆς Ἀ. Δ..

Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε, αν μπορεί να γνωστοποιηθεί, εάν υπήρχε έστω κάποιο επιχείρημα γι αυτή τη στάση.
 
Και σίγουρα θα εξαφάλιζε μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά από άλλα βιβλία -χειρότερης ποιότητας-που εκμεταλλεύονται οικονομικά το «μειονέκτημα»των Διπτύχων.
Καταλαβαίνεις ὅτι δέν θέλουν νά τό σκέπτονται αὐτό. Ἐνεργοῦν ὡς ἐξουσία καί αὐθεντία, ὅπως καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, πού ἐπιβάλλουν τήν ἀγορά καί τήν προτίμηση, ἀγνοώντας τελείως παρα-ἐκδόσεις. Καί εἶναι λογικό.

Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε, αν μπορεί να γνωστοποιηθεί, εάν υπήρχε έστω κάποιο επιχείρημα γι αυτή τη στάση.

Τό ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι δέν θά πωληθεῖ τό διοικητικό μέρος. Πρέπει νά θυμᾶστε, ὅτι χωριστή ἔκδοση ἔγινε τό 2002. Προφανῶς δέν θά εἶχαν τά ἀναμενόμενα οἰκονομικά ἀποτελέσματα. Ὡς ἔχει, ἔχουν ἐξασφαλισμένα τά ἔσοδα πού τούς ἐνδιαφέρουν.

Ὅσο γιά τήν οὐσία δέν γίνεται ἀντιληπτό...

Ἐκεῖνο πού προτείνουμε εἶναι, κατά τόν Σεπτέμβριο νά κυκλοφορεῖ τό τυπικό (ἀφοῦ εἶναι ἕτοιμο ἀπό τόν Μάιο), ὥστε νά καθίσταται ἀνταγωνιστικό, καί μετά ἄς ἐκδίδεται καί κοινός τόμος.

Ξέρετε, δέν ὑπάρχει καί περιθώριο γιά πολύ συζήτηση...

ΥΓ. Πάντως κ. Νεοκλῆ, νά μιλᾶτε γιά «αἰσθητική», συγκρίνοντας ἕναν ὀγκωδέστατο τόμο, πού δέν μπορεῖς νά τόν πιάσεις, δέν μπόρεσα νά τό χωνέψω. Ἀναρτήσατε μόνον σελίδες γιά σύγκριση —καί μάλιστα ἐπιλεκτικά ἀπό μιά Κυριακή— ἀπό τό διαδίκτυο, χωρίς νά ἔχετε τά βιβλία στά χέρια σας, καί βγάλατε συμπεράσματα. Ἐπίσης ἐπαναλαμβάνω, ὅτι δέν εἶναι χρηστική κατ᾿ ἐμέ αὐτή ἡ ὑπερανάλυση. Προσωπικά μέ ζαλίζει. Γιατί δέν πρέπει νά εἶναι πρότυπο τό ΤΜΕ ἤ τό ΣΤ;

 
Last edited:
π. Μάξιμος;100058 said:
Τό ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι δέν θά πωληθεῖ τό διοικητικό μέρος. Πρέπει νά θυμᾶστε, ὅτι χωριστή ἔκδοση ἔγινε τό 2002. Προφανῶς δέν θά εἶχαν τά ἀναμενόμενα οἰκονομικά ἀποτελέσματα. Ὡς ἔχει, ἔχουν ἐξασφαλισμένα τά ἔσοδα πού τούς ἐνδιαφέρουν.


Ἐκεῖνο πού προτείνουμε εἶναι, κατά τόν Σεπτέμβριο νά κυκλοφορεῖ τό τυπικό (ἀφοῦ εἶναι ἕτοιμο ἀπό τόν Μάιο), ὥστε νά καθίσταται ἀνταγωνιστικό, καί μετά ἄς ἐκδίδεται καί κοινός τόμος.

Ξέρετε, δέν ὑπάρχει καί περιθώριο γιά πολύ συζήτηση...


Πάτερ Μάξιμε,

να με συμπαθάτε, αλλά τουλάχιστον στη Β. Ελλάδα -εάν δεν απατώμαι- τα δίτομα Δίπτυχα πωλούνταν εξ αρχής μαζί ( και οι δύο τόμοι) το 2002. Δε γνωρίζω αν μετά την πάροδο του Ιανουαρίου αποφάσισαν να πουλήσουν χωριστά τον Α από τον Β τόμο. Και συγγνώμη αλλά ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Εκκλησίας δεν γίνεται και δεν μπορεί να σκέφτεται ανταγωνιστικά...

Εύξασθε,
Δ.

ΥΓ Από τα χρόνια του Γ. Μπεκατώρου η Τάξις του συνυπήρχε με το τότε Ημερολόγιον ( και τα Δίπτυχα από το 1989 κ. εξ.), ακόμη κ όταν προέκριναν διαφορετικές τυπικές υποδείξεις.
 
Last edited:
Και συγγνώμη αλλά ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Εκκλησίας δεν γίνεται και δεν μπορεί να σκέφτεται ανταγωνιστικά...

Εύξασθε,

πέστα...!
 
Πάτερ Μάξιμε,

να με συμπαθάτε, αλλά τουλάχιστον στη Β. Ελλάδα -εάν δεν απατώμαι- τα δίτομα Δίπτυχα πωλούνταν εξ αρχής μαζί ( και οι δύο τόμοι) το 2002. Δε γνωρίζω αν μετά την πάροδο του Ιανουαρίου αποφάσισαν να πουλήσουν χωριστά τον Α από τον Β τόμο. Και συγγνώμη αλλά ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Εκκλησίας δεν γίνεται και δεν μπορεί να σκέφτεται ανταγωνιστικά...

Εύξασθε,
Δ.

ΥΓ Από τα χρόνια του Γ. Μπεκατώρου η Τάξις του συνυπήρχε με το τότε Ημερολόγιον ( και τα Δίπτυχα από το 1989 κ. εξ.), ακόμη κ όταν προέκριναν διαφορετικές τυπικές υποδείξεις.
Ἔτσι πρέπει νά ἦταν Δημήτρη. Μετά τό σκεπτόμουν. Πάντως αὐτό εἶναι τό ἐπιχείρημα, πού προβάλλεται. Ἤ, ὅπως ἔγραψα, δέν ἀπασχολεῖ ἡ οὐσία, τῆς εὑρύτερης κυκλοφορίας δηλ. αὐτοῦ τοῦ τυπικοῦ. Τό θεωροῦν δεδομένο, ὅτι αὐτό πρέπει νά ἰσχύει καί αὐτό νά προμηθεύονται οἱ ναοί, ὅπως εἶναι.
Καί βέβαια δέν πρέπει νά σκέπτεται ἀνταγωνιστικά. Ἄλλωστε τά Δίπτυχα ἐξαντλοῦνται κάθε χρόνο...
Χρησιμοποίησα αὐτή τήν ἔκφραση, ὄχι ἀπό πλευρᾶς οἰκονομικῆς (ἄλλωστε δέν ἔχω κανένα κέρδος), ἀλλά ἀπό πλευρᾶς τυπικῶν διατάξεων, πού θεωρῶ ὅτι αὐτές πρέπει νά τηρῶνται, ὡς ἑνιαία ἐφαρμογή, ἀλλά καί «ποιοτική» κατά τήν ἔκφραση τοῦ Δομέστικου.

Λοιπόν, τό συμπέρασμα εἶναι, ὅτι οὔτε ἡ Ἀ. Δ. οὔτε ἡ Σύνοδος θέλουν χωριστή ἔκδοση. Καί μᾶλλον ἔχουν δίκιο. Καί ἐδῶ σταματῶ κι ἐγώ.


 
... Καί ἐδῶ σταματῶ κι ἐγώ.

Πάτερ μου, λέω νὰ συνεχίσω ἐγώ· ἐννοῶ γιὰ τὸν προβληματισμὸ ποὺ ὑπάρχει στὰ τελευταῖα μηνύματα σχετικὰ μὲ τὴν ἔκδοσι τῶν Διπτύχων σὲ δύο τόμους, ἂν καὶ τὸ θέμα αὐτὸ μοῦ φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἄμεση σχέσι μὲ τὴν παροῦσα θεματικὴ ἑνότητα στὴν ὁποία φιλοξενεῖται. στὸν παρακάτω σύνδεσμο ὑπάρχει σχετικὸ κείμενο ποὺ ἔχω ἀναρτήσει στὴν ἱστοσελίδα τῆς «συμβολῆς».

῾Η ἔκδοσι τῶν «Διπτύχων» καὶ κάποια ἀπὸ τὰ προβλήματά της
 
Να εστιάσουμε στην καταληκτική παράγραφο που μας αφορά άμεσα,

κενο πο μπορε ν γίνσως κα ν βελτιώσ κάπως τν κατάστασι εναι ν δραστηριοποιηθον ατο πο χρησιμοποιον τ Δίπτυχα περισσότερο π κάθε λλον, δηλαδ ο ψάλτες. σως ν διαμαρτυρηθον, ν στείλουν πιστολς πρς τν σύνοδο, πολλς μως πιστολές, κας τομα κας σύλλογοι, που ν λένε τι θέλουν περισσότερες σελίδες τυπικο στ «Δίπτυχα», περισότερες λεπτομέρειες, περισσότερες πεξηγήσεις, σως τότε κάτι νά γίν. σο δν θ διαμαρτύρωνται γι τν πέρμετρη διόγκωσι το διοικητικο μέρους κα θ δέχωνται τν τροφικ παρουσίασι το τυπικο, ς μν περιμένουν βελτίωσι· κι ς μν παραξενευτον ν κάποια στιγμ τ τυπικ γίν λιγώτερο κι π 150 σελίδες. μόνον ν κδηλώσουν τς σκέψεις των κα πον τι δν θέλουν νγοράζουν 800 1000 σελίδες σχετες μ τ τυπικό, μόνον τότε σως ν πάψουν κάποιοι ν θεωρον τ τυπικ σν κάτι τ δευτερεον κα ν κατανοήσουν τι τ «Δίπτυχα» πωλονται κυρίως γι τ τυπικό τους· γι ν μν π, ποκλειστικς γι᾿ ατό.
 
Πάτερ μου, λέω νὰ συνεχίσω ἐγώ· ἐννοῶ γιὰ τὸν προβληματισμὸ ποὺ ὑπάρχει στὰ τελευταῖα μηνύματα σχετικὰ μὲ τὴν ἔκδοσι τῶν Διπτύχων σὲ δύο τόμους, ἂν καὶ τὸ θέμα αὐτὸ μοῦ φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἄμεση σχέσι μὲ τὴν παροῦσα θεματικὴ ἑνότητα στὴν ὁποία φιλοξενεῖται. στὸν παρακάτω σύνδεσμο ὑπάρχει σχετικὸ κείμενο ποὺ ἔχω ἀναρτήσει στὴν ἱστοσελίδα τῆς «συμβολῆς».

῾Η ἔκδοσι τῶν «Διπτύχων» καὶ κάποια ἀπὸ τὰ προβλήματά της

Το κείμενο αποτελεί προσωπική εξομολόγηση, γεγονός που το καθιστά αυτόχρημα ενδιαφέρον. Ελάχιστοι βἐβαια πιστεύουν ότι υπάρχει πρόθεση και βούληση για διάλογο. Ωστόσο, θα ήταν ευχής έργο να καρπογονήσει κριτική που θα οδηγήσει σε ασφαλέστερες λύσεις στα ανακύπτοντα ζητήματα τυπικού. Για μένα δομικής σημασίας, και εκκλησιολογικά, είναι η έβδομη παράγραφος η οποία όμως δείχνει να αντικρούεται από τα επόμενα, ειδικά από την προτελευταία και τελευταία παράγραφο.


Δ.
 
Πολύ ενδιαφέρον το κείμενο του κ. Ανατολικιώτη, χαίρομαι για τον ειλικρινή και χειμαρρώδη του χαρακτήρα, και αναρωτιέμαι μήπως η αντίδρασή του αυτή, του προκαλέσει προβλήματα στην υπηρεσία του.

Πάντως δίνει απαντήσεις σε πολλά ζητήματα αμέσως και εμμέσως. Θα τα σχολιάσουμε εν καιρώ.

Κι αν επιθυμεί διαμαρτυρία συμπαράστασης στο διοικητικοεπισκοπικό κατεστημένο, ήλθε στον κατάλληλο χώρο.

Ψοφάμε για διαμαρτυρία και τα 'χουμε μαζεμένα.
 
Το ίδιο πρόβλημα ογκώδους τόμου έχει και το ΗΟΠ που χρησιμοποιούμε στην Αυστραλία. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έπαψα να χρησιμοποιώ την έντυπη έκδοση και ούτε την έχουμε στο ψαλτήρι γλυτώνοντας χώρο. Συμβουλεύομαι τη διαδικτυακή έκδοση για την ημέρα που με ενδιαφέρει όποτε χρειάζομαι μέσω του εξυπνοφώνου (smartphone). Εύκολη, πρακτική και οικονομική λύση (για όσους έχουν εξυπνόφωνο :eek:).

Μια ιδέα πρός όλους τους συντάκτες βοηθημάτων που μάλλον θα έχουν σκεφτεί ήδη θα ήταν ίσως να υπάρχουν δύο (επίσημες) εκδόσεις μία έντυπη και μια διαδικτυακή η οποία να περιέχει όσα δεν χωρούν στην έντυπη με ωραία στοιχειοθέτηση χωρίς περιορισμούς και εύκολα εκτυπώσιμη ανά ημέρα για όσους χρειάζονται. Η διαδικτυακή έκδοση θα μπορούσε να περιέχει και επιλογή τόπου (π.χ. Πατριαρχείο, Χώρα εξωτερικού κτλ., Περιοχή) ώστε να εμφανίζει τοπικές διατάξεις που δεν αφορούν άλλες περιοχές. Αναφορές σε άλλες εορτές και περιπτώσεις και γενικές διατάξεις Τυπικού θα γίνονται εύκολα με υπερσυνδέσμους μεταξύ των σελίδων της διαδικτυακής έκδοσης (π.χ. του τύπου «βλ. και Σάββατο της Απόκρεω») Μελλοντικά, κάτι που θα ήταν πολύ χρήσιμο για αρκετούς άπειρους ή πρακτικούς ψάλτες θα μπορούσε το διαδικτυακό Τυπικό να περιέχει και διακριτικούς συνδέσμους προς ηχητικά παραδείγματα των κυρίων μελών της ημέρας ώστε να ικανοποιούνται αυτοί που ψάχνουν «τη σειρά» και «πώς λέγεται αυτό» και δεν διαβάζουν μουσικά. Μια καλή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται ήδη στα Λειτουργικά Κείμενα του Fr. Leo (analogion.net/glt) αλλά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο εάν τα κείμενα/ηχητικά διασυνδέονταν με τη διαδικτυακή έκδοση ενός Τυπικού στο μέλλον. Συμφωνώ οτι θα πρόκειται για έτοιμη τροφή για πολλούς αλλά καλό θα είναι να υπάρχει για όσους μόνο αυτό μπορούν. [Πρόσφατα φίλος πρακτικός κατ'ανάγκην ψάλτης [1] κατενθουσιάστηκε με τους συνδέσμους πρός το διαδικτυακό Τυπικό (ΗΟΠ) και τα Λειτουργικά Κείμενα του Fr Leo που του έστειλα καθότι δεν έχει τέτοια βιβλία στο σπίτι του να μελετάει]. Ακόμα θα μπορούσε κάποιος να γραφτεί συνδρομητής και του αποστέλεται το Τυπικό της ημέρας ή του μήνα με email αυτόματα. Στο απώτερο μέλλον το διαδικτυακό Τυπικό βοήθημα θα μπορεί να είναι και διαδραστικό να περιέχει δηλαδή και πάνω από μία «σειρά» για κάθε ημέρα π.χ. όταν πανηγυρίζεται ο τάδε άγιος την ημέρα εκείνη κτλ.

[1] Η έλλειψη ψαλτών στην Αυστραλία είναι μεγάλη. Άλλο θέμα αυτό.
 
Last edited:
Δίπτυχα 22/1/2012: ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ ἀναστάσιμα 8.
Η.Ο.Π. 22/1/2012: Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιμα· «Ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν… – Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι… – Χριστοῦ τήν ἀνάστασιν... – Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ…». 2.– Τά 2 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἀποστόλου, τά ἐν τῷ Ἑσπερινῷ· «Ἀκτῖσι τοῦ Πνεύματος σαφῶς... – Θεόφρον Τιμόθεε τρυφῆς...» καί 3.– Τά 2 Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ὁσιομάρτυρος τά ἐν τῷ Ἑσπερινῷ˙ «Τοῦ κόσμου τά πέρατα τά σά... – Μαρτύρων τό καύχημα λαμπρά...», μετά στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα: α΄.– «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, ὁ Θεός Ἰσραήλ». β΄.– «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τά θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Να σημειώσω πως σύμφωνα με το ισχύον ΤΜΕ προβλέπονται αναστάσιμα 8.
Δεν ξέρω από που ορμώμενος ο συντάκτης του Η.Ο.Π. αναγράφει αυτές τις διατάξεις.
 
Back
Top