Σχετικά με την κατάληξη του ασματικού της δοξολογίας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#21
Μανουήλ δομέστικος;122092 said:
Πού το βρήκατε αυτό; Μπορείτε σας παρακαλώ να αναφέρετε την πηγή; Με ενδιαφέρει πολύ.
Ευχαριστώ!
Καταλαβαίνεις ὅτι δέν ἀναφερόμαστε στή μεγάλη δοξολογία, ἀλλά (ὅπως ἔγραψα)

π. Μάξιμος;9468 said:
στήν καθημερινή χῦμα δοξολογία, ὅπου ἀκολουθεῖ τό «Καταξίωσον». Στόν ᾀσματικό ὄρθρο μάλιστα μεταξύ τοῦ «τοῖς γινώσκουσί σε.» καί τοῦ «Καταξίωσον» παρεμβάλλεται ἡ ἐκτενής (ὅπως στόν ἑσπερινό) καί μετά τό «Καταξίωσον» λέγονται τά πληρωτικά.]
καί προηγεῖται τό «Σοὶ δόξα πρέπει...».

Πηγές: Π. Ν. Τρεμπέλα, Μικρὸν Εὐχολόγιον, τ. Β΄, πρβλ. δέ καί στό Τυπικόν Ἀναστάσεως (π.χ. ὄρθρος Μ. Δευτέρας).

 
Last edited:
#22
π. Μάξιμος;9468 said:
... ἐκτός ἀπό τήν ἀρτοκλασία (πού εἶναι παράτυπη στόν ὄρθρο)...
...διότι η ορθή θέση της είναι στον Εσπερινό (των αγρυπνιών στις Μονές) και ο σκοπός της ήταν άλλος (στήριξη των αδελφών λόγω πολύωρης ακολουθίας) απ΄ό,τι σήμερα.
Η τέλεση αρτοκλασίας στο κοινωνικό :eek: πως σας φαίνεται σαν παρατυπία; "Προχωρημένη" θα έλεγα εγώ...:D.
Πάντως στο Ναό μου αρτοκλασίες εν τω Όρθρω τελούνται μόνο στο τέλος του (τότε κάνω κατάληξη). Όταν αρχίσει η λειτουργία δεν κάνουν τίποτε άλλο. Κι αν εκ των υστέρων φτάσει άλλη αρτοκλασία, τελείται μυστικά στο ιερό. Εξαιρούνται τα πανηγύρια μας (μετά το Είη το όνομα Κυρίου) λόγω πληθώρας αρτοκλασιών κατ΄οικονομίαν :wink:...
Στον Εσπερινό πάντα πριν από τα Απόστιχα, ακόμα και στο πανηγύρι (που γίνεται Ο ΧΑΜΟΣ).

π. Μάξιμος;9468 said:
Συνεπῶς καλῶς ὑπάρχει ἡ κατάληξη.
Ας θυμηθούμε επίσης και την κατάληξη του προκειμένου των αναβαθμών του Όρθρου. Κι αυτή καλώς υπάρχει στα αναστασιματάρια λόγω του Εωθινού Ευαγγελίου (όχι για εμας εδώ κάτω - άλλο το "κλίμα").

π. Μάξιμος;9468 said:
Ὅταν δέν χρειάζεται νά τροποποιεῖται ἄν δύνασθε τό μουσικό κείμενο.
Πως δεν δυνάμεθα; ένα τελικό ίσον στη βάση του ήχου αρκεί...
 
Last edited:
Top