Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ (2019)

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
Χριστὸς ἀνέστη,

εἰς τὸ ἄρθρο μας «Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ» τοῦ 2010 (δημοσιεύθηκε ἐδῶ καὶ στὸ Ψαλτολόγιον), τὸ ὁποῖον εἶναι μέρος τοῦ βιβλίου μας «Τυπικὸν Ὄρθρου Ἐνοριῶν» (2008), κάναμε προσπάθεια ὥστε νὰ συστηματοποιηθεῖ καὶ νὰ κατανοηθεῖ ἀκριβέστερα τὸ τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἰσχύει, βάσει Συνοδικῆς ἀποφάσεως, σύμφωνα μὲ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Γ. Βιολάκη (ΤΜΕ).

Εἰς τὸ πρόσφατο βιβλίον μας «Τυπικόν Ἐνοριῶν (Τόμος Β') - Ὄρθρος καθημερινῶν ἐὰν τύχει Ἅγιος ἑορταζόμενος» (2019) - καὶ ἐδῶ στὸ Ψαλτολόγιον σέ μορφή pdf, ἀναλύσαμε καὶ ἐμπλουτήσαμε ἔτι περαιτέρω τὴν προηγούμενη ἐργασία, καὶ ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ταυτοχρόνως μὲ τὴν συστηματοποίηση, ἔγινε καὶ μία πρώτη προσέγγιση ἑνοποιήσεως τῶν Τυπικῶν, τῶν Ἐνοριῶν, τοῦ ΤΑΣ, καὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Συνημμένα, παρατίθεται ἡ νέα ἔκδοση τοῦ ἄρθρου «Συστηματοποίηση καὶ Κατανόηση τοῦ Τυπικοῦ», ποὺ εἶναι πλέον Κεφάλαιο τοῦ προαναφερθέντος νέου μας βιβλίου «Τυπικὸν Ἐνοριῶν (Τόμος Β')», καὶ ἐπίσης 3 πίνακες γιὰ σύντομη ἀναφορά.

te2-2019-systhmatopoihsis_pinakas1.jpg te2-2019-systhmatopoihsis_pinakas2.jpg te2-2019-systhmatopoihsis_pinakas4.jpg
 

Attachments

Last edited:

seniko

Δημήτριος Βασιλείου
#2
Πέραν των παραπάνω για τα οποία σας ευχαριστούμε, μιαν ερώτηση....
Πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτεί μια εφαρμογή η οποία θα διαβάζει από το αγιολόγιο της (χ) επόμενης μέρας και θα εμφανίζει αυτόματα την τυπική διάταξη της ακολουθίας την ημέρα εκείνη??!! (η οποία ίσως σε διευρυμένη έκδοση θα εμφανίζει από περισσότερα του ενός τυπικά τη διάταξη...!! - πόσο το πήγα...!! :) ) . Ίσως να είχε και τη δυνατότητα μέσω της ίδιας της εφαρμογής να εξηγεί το γιατί εμφανίζει τη διάταξη αυτή!!
Αυτό βέβαια θα παρείχε μασημένη τροφή αλλά σαν ιδέα και επειδή πάει καιρός που το σκέφτομαι το ... μπουμπούνιξα!!
 

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#3
Χριστὸς ἀνέστη!

Τίποτα δὲν εἶναι δύσκολο, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει χρόνος. Δυστυχῶς χρόνος δὲν ὑπάρχει. Τό 2008 ποὺ ἄρχισα νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὶς ἐφαρμογὲς ἡ ἐφαρμογὴ Τυπικοῦ ἦταν ὁ σκοπός μου. Ἀντ'αὐτοῦ ὅμως στράφηκα στὸ Προσευχητάριον (μὲ παραίνεση καὶ βοήθεια ἑνὸς φίλου μου) καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη διότι ὑπῆρχε περισσότερη ἀνάγκη σὲ αὐτὸν τὸν τομέα.

Πάντως μὲ τὸ «Τυπικὸν Ἐνοριῶν» (τὸ ὁποῖον εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ ἰσχῦον Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας (ΤΜΕ), καὶ τὰ Δίπτυχα, πέραν ἀπὸ ἐλάχιστες δικαιολογούμενες διαφορές), ποὺ εἶναι καὶ δωρεὰν διαθέσιμο, μπορεῖ κάλλιστα κάποιος νὰ βγάλει τὸ τυπικὸν τῆς ἡμέρας σέ χρόνο «dt» (καὶ παράλληλα νὰ ἔχει καὶ τὰ ἀπαραίτητα λόγια ἐγκολπίου). Δοκιμᾶστε το μιὰ φορά σὲ καθημερινή. Κατὰ τὴν γνώμη μου, εἶναι τόσο «γρήγορο» ὅσο καὶ μιὰ ἐφαρμογή, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ ἀναγνώστης ποὺ δὲν θὰ κουραστεῖ νὰ διαβάσει 10', νὰ κατανοήσει γιατὶ ἔτσι, καὶ ὄχι ἀλλιῶς.

Χριστός ἀνέστη!
Παναγιώτης
 
Top