Συλλογή χειρογράφων Ψαλτικής Τέχνης στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Εὑρισκόμενοι χθές στήν ἐκδήλωση γιά τόν ἀείμνηστο Σίμωνα Καρρᾶ, μᾶς μοίρασαν καί ἕνα ἔντυπο γιά τήν Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος «Λίλιαν Βουδούρη».
Ἀνατρέχοντας στήν συγκεκριμένη ἐνδιαφέρουσα ἱστοσελίδα, εἶδα καί τό συγκεκριμένο ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλου «ανακοίνωση και αναφορά στα μουσικά χειρόγραφα που αποτελούν την συλλογή της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης "Λίλιαν Βουδούρη" του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής, η οποία στεγάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών».

Ἐθεώρησα ἐνδιαφέροντα αὐτά καί τά κοινοποιῶ, γιά ὅσους δέν τά ἐγνώριζαν.

 
#4
Εκτός από τα χειρόγραφα του Καμαράδου, έχουμε πρόσβαση στην υπόλοιπη Συλλογή χειρογράφων Ψαλτικής Τέχνης της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη";
Το περίεργο θα ήταν να είχαμε...
 

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#5
Το περίεργο θα ήταν να είχαμε...
Υπάρχει ένα κείμενο του κ. Γιαννόπουλου στην ιστοσελίδα της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" σχετικά με τα χειρόγραφα της "Ψαλτικής Τέχνης". Στη λίστα που παρατίθεται εκεί αναφέρονται 26 χφφ. Μήπως γνωρίζει κανείς, αν έχουν ψηφιοποιηθεί, αν πρόκειται να ψηφιοποιηθούν και αν πρόκειται να τα δούμε ποτέ;
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#6
Υπάρχει ένα κείμενο του κ. Γιαννόπουλου στην ιστοσελίδα της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη" σχετικά με τα χειρόγραφα της "Ψαλτικής Τέχνης". Στη λίστα που παρατίθεται εκεί αναφέρονται 26 χφφ. Μήπως γνωρίζει κανείς, αν έχουν ψηφιοποιηθεί, αν πρόκειται να ψηφιοποιηθούν και αν πρόκειται να τα δούμε ποτέ;
Ιδού το κείμενο του κ. Γιαννόπουλου
https://dspace.mmb.org.gr/mmb/bitst...N23UAew2q1fMyeLNVRiICkhYk5CyOp94ynFj0r_BjLwuw
και η λίστα με τα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα:
https://digital.mmb.org.gr/digma/handle/123456789/60103
 
Top