Συλλογή χειρογράφων - Λειτουργικά - Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Μονής Λειμώνος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Τό σημαντικώτατο ὑλικό τῆς Ψηφιακῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς Λειμῶνος, πού μᾶς παρουσίασε ὁ Δημήτρης Σκρέκας ἐδῶ, πρέπει νά τεθεῖ καί σ᾿ αὐτήν τήν Ἑνότητα.
Χρῆστος Καζίλας ἐπίσης ἔβαλε «σε ένα αρχείο τις περιγραφές που δίνει η σελίδα για τα Λειτουργικά και τα αγιολογικά χειρόγραφα».
Τά ἰδιαίτερα τῶν Λειτουργικῶν βρίσκονται ἐδῶ καί ἀπό ἐκεῖ καί τά ἄλλα σπουδαῖα.

Εὐχαριστοῦμε τόν Δημήτρη Σκρέκα καί τόν Χρῆστο Καζίλα!

 

ixadin

Ηχάδιν
#2
Στη σελίδα υπήρχαν ελλιπείς περιγραφές και τεχνικό πρόβλημα για τα χειρόγραφα υπ΄ αριθμ 1 & 3. Μετά από επικοινωνία μαζί τους το διόρθωσαν αμέσως (γι΄ αυτό και το αναφέρω:)).

Το συμπληρωμένο λοιπόν κείμενο:
 

Attachments

Top