Συλλογή χειρογράφων - Λειτουργικά - Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Μονής Λειμώνος

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τό σημαντικώτατο ὑλικό τῆς Ψηφιακῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς Λειμῶνος, πού μᾶς παρουσίασε ὁ Δημήτρης Σκρέκας ἐδῶ, πρέπει νά τεθεῖ καί σ᾿ αὐτήν τήν Ἑνότητα.
Χρῆστος Καζίλας ἐπίσης ἔβαλε «σε ένα αρχείο τις περιγραφές που δίνει η σελίδα για τα Λειτουργικά και τα αγιολογικά χειρόγραφα».
Τά ἰδιαίτερα τῶν Λειτουργικῶν βρίσκονται ἐδῶ καί ἀπό ἐκεῖ καί τά ἄλλα σπουδαῖα.

Εὐχαριστοῦμε τόν Δημήτρη Σκρέκα καί τόν Χρῆστο Καζίλα!

 

ixadin

Ηχάδιν
Στη σελίδα υπήρχαν ελλιπείς περιγραφές και τεχνικό πρόβλημα για τα χειρόγραφα υπ΄ αριθμ 1 & 3. Μετά από επικοινωνία μαζί τους το διόρθωσαν αμέσως (γι΄ αυτό και το αναφέρω:)).

Το συμπληρωμένο λοιπόν κείμενο:
 

Attachments

  • Mss leimoniensii.doc
    667.5 KB · Views: 164

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση στον ιστότοπο.
Λόγω προβλημάτων τοῦ server τῆς περιφερειακῆς ἑνότητας Λέσβου, θὰ ἀναρτηθοῦν ξανὰ τὸ 2019.
Εἶναι προσβάσιμα σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες στὸ Σύζευξις.
Πληροφορίες κ. Νικέλης 22513 52142.
Τίποτε...
Κρίμα!
 

panos1992x

New member
Καλησπέρα σας! Υπάρχει τελικά κάποιος νέος ιστότοπος που να έχει τα χργφ της Μ. Λειμώνος;
 
Top