Συλλογή Ασμάτων και Ωδών Ιακώβου Ναυπλιώτου (βιβλίο)

πεταστής

Παλαιό Μέλος - Χαράλαμπος
#1
ΦΟΡΜΙΓΞ

ΗΤΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΔΩΝ

των μεν μετενεχθέντων εκ της ευρωπαϊκής μουσικής γραφής εις την καθ'ημάς εκκλησιαστικήν, των δε πρωτοτύπων όλως

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΥ

ΥΠΟ ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ

1894

ΥΓ: Δε το βρήκα ανεβασμένο. Το θέμα ας μετακινηθεί όπου αρμόζει.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Τό μήνυμά μου πρός τό «Παλαιό Μέλος - Χαράλαμπος», πού ἔχει προσφέρει πολλά, δέν εἶναι ἐλεγκτικό, ἀλλά ἁπλῶς διαπιστωτικό, τῶν πόσων ἀρχείων, πού εἶναι ἀποτέλεσμα συλλογικῆς δουλειᾶς τοῦ Ψαλτολογίου (ὅπως ἀπέδειξα μέ τίς παραπομπές μου), διακινοῦνται, χωρίς καμμία ἀναφορά στούς πρωτεργάτες.
Ψάχνοντας, τό βρῆκα κι ἀλλοῦ, σαφῶς προερχόμενο ἀπό τό Ψ (τελικό ἀρχεῖο Μ. Λαγουδάκη).
Εὐχαριστοῦμε καί πάλι τό μέλος «πεταστής» γιά τήν πολλαπλή καί πολύχρονη συνεισφορά του.
Τό θέμα θά μείνει καί σ᾿ αὐτή τήν ὑποενότητα. Ἤ διαγραφεῖ ἤ ἀποσυρθεῖ ὡς ἐπανάληψη, δέν ἔχει νόημα ὡς πρός τήν ἐλάφρυνση τοῦ λογισμικοῦ, πού δέν ἀλλάζει μέ διαγραφή ἤ ἀπόσυρση. Ἡ κάθε ἀνάρτηση παραμένει, ὅσο κι ἄν δέν φαίνεται.
Μή στενοχωρεῖστε. Δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά δοῦν τό βιβλίο καί ἄλλα μέλη.

 
Top