[Ερώτηση] Στίχοι προκειμένων-ἀλληλουϊαρίων

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#1
Εχουν συγκεντρωθεῖ πουθενὰ οἱ στίχοι τῶν προκειμένων-ἀλληλουϊαρίων ὁλόκληροι;

Εὐχαριστῶ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Δική μου ἐργασία γιά τά Προκείμενα τῶν Κυριακῶν, πού τήν ἔχουμε ἐπικολλήσει στήν ἀρχή τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Ἀποστόλου.

 

Attachments

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#4
Πολλὲς εὐχαριστίες.

Ἄν ὑπάρχουν συγκεντρωμένα καὶ τὰ ἀντίστοιχα τοῦ ἑνιαυτοῦ στὴν πλήρη μορφὴ τῶν ψαλμικῶν στίχων, θὰ ἤμουν ὑπόχρεος.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Πολλὲς εὐχαριστίες.

Ἄν ὑπάρχουν συγκεντρωμένα καὶ τὰ ἀντίστοιχα τοῦ ἑνιαυτοῦ στὴν πλήρη μορφὴ τῶν ψαλμικῶν στίχων, θὰ ἤμουν ὑπόχρεος.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀνάπτυξη τῶν ψαλμικῶν στίχων ἔγινε μόνον στό ΑΝΤΙΦΩΝΑΡΙΟΝ. Δέν γνωρίζω ἄν ἔχει γίνει σέ νέα ἔκδοση Ἀποστόλου τῆς ΑΔ ἤ ἄλλων ἐκδοτικῶν οἴκων.
Καί ἡ δική μου ἐργασία προηγουμένως μόνον γιά τά προκείμενα, προϋποθέτει τήν ὕπαρξη τοῦ Ἀντιφωναρίου, τό ὁποῖο παραμένει στό ἀναλόγιον, ἐπειδή ὁ ἀναγνώστης μετακινεῖται στόν σολέα γιά τό προκείμενο καί τό ἀνάγνωσμα καί ἐπιστρέφει στό ἀναλόγιον γιά τούς στίχους τοῦ ἀλληλουιαρίου.

Ἐπισυνάπτω μιά συλλογή τῶν πλέον χρησιμοποιούμενων προκειμένων τοῦ ἐνιαυτοῦ γιά τήν ἴδια πρακτική στό ναό μας.

Σημ. Κάποιος μπορεῖ νά συλλέξει στίχους προκειμένων καί ἀλληλουιαρίων ἀπό τίς φυλλάδςες τοῦ π. Νεκταρίου.

 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
Συχνὰ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀποστόλου μᾶς παραπέμπει σὲ ἄλλη περικοπή.

Ἄν πρὸ τῆς παραπομπῆς παραθέτει προκείμενο καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὴν ἀλληλουάριο, ψάλλονται αὐτὰ καὶ ὄχι τὰ τῆς περικοπῆς στὴν ὁποία μᾶς παραπέμπει.

Ἄν δὲν ὁρίζει προκείμενο ἤ καὶ ἀλληλουάριο πρὸ καὶ μετὰ τὴν παραπομπή, ψάλλονται τὰ τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἀποστόλου, ἐκτὸς ἄν πρόκειται γιὰ ἑορταζόμενο ἅγιο, ὁπότε ἀναζητοῦμε ἀνάλογο προκείμενο καὶ ἀλληλουάριο σὲ ἄλλον ἅγιο τῆς ἴδιας κατηγορίας (π.χ. ἀπόστολο, μεγαλομάρτυρα, ἱεράρχη, ὅσιο, προφήτη κ.ο.κ.).
 
Top