Σακελλαρίου Νικ. Θεόδωρος

andreasgon

Παλαιό Μέλος
#1
Κοινωνικόν Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλληλούϊα.
ἦχος βαρύς.
Ψάλλει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Πρωτοψάλτης Αγίου Μάρκου Ευγενικού Κάτω Πατησίων, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ε.Ε.Π. της Μουσικής Φιλολογίας & του Εθνικού Ωδείου.
YOUTUBE
 
Top