Σάββατον Ἀκαθίστου 17 Ἀπριλίου 2021

nektar

νεοαρχάριος
Σάββατον Ἀκαθίστου 17 Ἀπριλίου 2021, τριετὲς μνημόσυνο Δήμητρας Κ.

στὸν ὄρθρο καὶ τὴν θεία λειτουργία ἔψαλαν οἱ Ἰωάννης Ἀρβανίτης καὶ Κωνσταντῖνος Γράμπας

συνημμένως ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, ἀπὸ τὸ Θεὸς Κύριος.
 

Attachments

  • 20210417 071308.mp3
    38.8 MB · Views: 29
Top