Π51. Μουσικὰ Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία
της 17-05-2020 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ
τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.


Ενημερωτικά!!!!! Οι ακολουθίες σε pdf & mel των καθημερινών Μαίου 2020 έχουν αναρτηθεί Εδώ
 

Attachments

 • 17-05-2020 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ.pdf
  3 MB · Views: 109
 • 17-05-2020 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ.pdf
  6.9 MB · Views: 389
 • 17-05-2020 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ .mel
  145.9 KB · Views: 7
 • 17-05-2020 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel
  255.9 KB · Views: 11
Last edited:

panaretos

παλαιο μελος
Χριστός Ανέστη Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι...

Σας παραθέτω μαθήματα του όρθρου και της Θ.Λ της προσεχούς Κυριακής της Σαμαρείτιδος .
Τα μαθήματα είναι το Άρχοντος Πρωτοψάλτου Αλεξανδρείας κ.Παύλου Φορτωμά.

Η επιμέλεια και η επεξεργασία έγινε από τον Μιχαήλ Τρ. Γούδα, Λαμπαδάριο του Ι.Ν.Αγ. Νεκταριου Νεοχωρίου Σερρών....

Καλή μελέτη....
 

Attachments

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ.pdf
  10.6 MB · Views: 107
Εν Χριστώ αδερφοί αγαπημένοι, Χριστός Ανέστη!!!
Θεία συνεργεία, και παρά τις πάμπολες και κατεπίγουσες βιοτικές μέριμνες, ευδόκησε ο Θεός και κατόρθωσα να συναρμόσω την Ακολουθία της επόμενης Κυριακής Ε' από του Πάσχα, της καλουμένης και <<Κυριακής της Σαμαρείτιδος>> ως συνέχεια της συλλογής μου με "Βοηθήματα προς τους Ιεροψάλτες" για την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, την οποία και ευελπιστώ να ολοκληρώσω κάποια στιγμή στο μέλλον!
Το παρόν πόνημα αποτελείται από προσφιλείς σε όλους μας μουσικές γραμμές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν περιεορίζεται χρονικά στις 17/05, αλλά ισχύει αιωνίως (εξαιρέσεις σημειούνται στην 1η σελίδα).
Εύχομαι να ναι όσο το δυνατόν ομαλότερη η επιστροφή στην κανονικότητα και στην οικεία μας λειτουργική ζωή και ο Πανάγαθος Θεός να αξιώσει όλους μας να δοξολογούμεν την εαυτού εκ νεκρών Αγίαν Ανάστασιν "ἐν ὕμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς" !!!
Ο πονήσας.
 

Attachments

 • Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος – Πλήρης Ἀκολουθία μετὰ μουσικῶν κειμένων – Θεοδώρου Γ. Τσατσαρώνη.pdf
  8.3 MB · Views: 123

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 30-05-2021 Εσπερινός & Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ηχος Δ Εωθ. Ζ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών & καθημερινών Μαΐου 2021 έχουν αναρτηθεί και Εδώ & Καθημερινών
 

Attachments

 • 30-05-2021 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf
  3 MB · Views: 107
 • 30-05-2021 Ορθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf
  6.8 MB · Views: 488
 • 30-05-2021 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ .mel
  146.1 KB · Views: 8
 • 30-05-2021 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.mel
  255.7 KB · Views: 16

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 22-05-2022 Εσπερινός & Ορθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος Ηχος Δ΄Εωθ. Ζ
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Απριλίου Μαίου & Ιουνίου 2022 έχουν αναρτηθεί Εδώ Μαίου και
Ιουνίου
 

Attachments

 • 22-05-2022 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf
  3 MB · Views: 60
 • 22-05-2022 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄.pdf
  6.8 MB · Views: 381
 • 22-05-2022 Εσπερινός Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ .mel
  146.2 KB · Views: 3
 • 22-05-2022 Όρθρος Κυριακής της Σαμαρείτιδος ήχος δ΄ Εωθ. Ζ΄ .mel
  255.9 KB · Views: 4

gbekris

Γεώργιος Μπεκρής
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρῶμα.

Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.

β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου καὶ γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ αρχείο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα μὲ μπλέ χρώμα, κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα.
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.


Σέ περίπτωση διαπιστώσεως ὀποιοδήποτε λάθους παρακαλείσθε γιἀ τὴν ἔγκαιρη ἐνημέρωση μου ὤστε νά προβώ στήν ἀπαραίτητη διόρθωση.
 

Attachments

 • _22-05-2022 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Ε΄. Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἦχος δ΄.pdf
  2.4 MB · Views: 19
 • _22-05-2022 Ὄρθρος Κυριακῆς Ε΄. Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἦχος δ΄. Ἑωθ. ζ΄.pdf
  4.1 MB · Views: 60
 • _22-05-2022α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄. ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. ΗΧΟΣ Δ΄. ΕΩΘ. Ζ΄.pdf
  4.2 MB · Views: 61
 • 22-05-2022 Θ.Λ. Κυριακῆς Ε΄. Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἦχος δ΄.pdf
  3 MB · Views: 51
 • _22-05-2022 Ἑσπερινός Ε΄ Κυριακῆς. Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἦχος δ΄.mel
  1.8 MB · Views: 6
 • _22-05-2022 Ὄρθρος Κυριακῆς Ε΄. Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἦχος δ΄. Ἑωθ. ζ΄.mel
  5.8 MB · Views: 8
 • _22-05-2022α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄. ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. ΗΧΟΣ Δ΄. ΕΩΘ. Ζ΄.mel
  5.8 MB · Views: 15
 • 22-05-2022 Θ.Λ. Κυριακῆς Ε΄. Τῆς Σαμαρείτιδος. Ἦχος δ΄.mel
  2.4 MB · Views: 6
Top