[Ερώτηση] Πότε καθιερώθηκε να ψάλλεται «Τοῦ δείπνου σου...» την Μεγάλη Πέμπτη και «Σιγησάτω...» το Μέγα Σάββατο;

#1
Πότε καθιερώθηκε να ψάλλεται «Τοῦ δείπνου σου...» την Μεγάλη Πέμπτη και «Σιγησάτω...» το Μέγα Σάββατο αντί του συνηθισμένου χερουβικού ύμνου «Οἱ τὰ χερουβίμ...»; Υπάρχουν μαρτυρίες για ψαλμωδία του συνηθισμένου χερουβικού εκείνες τις ημέρες;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Τὸ «Τοῦ δείπνου σου...» μαζί μὲ τὸ «Οἱ τὰ χερουβίμ...» εἰσήχθησαν τὸ 574 (Κ. Καραγκούνη Παραλειπόμενα περὶ τοῦ χερουβικοῦ ὕμνου σσ. 42-43), τὸ δὲ «Σιγησάτω...» χρονολογεῖται μεταξὺ δ’ – α’ ἥμισυ στ’ αἰ. (ὅπ. πρ. σ. 71). Ἡ θέσπιση τοῦ «Σιγησάτω...» γιὰ τὸ Μ. Σάββατο χρονολογεῖται μεταξὺ ια' - ιβ' αἰ. (ὅπ. πρ. σ. 78).
 
Last edited:
#4


Ἡ θέσπιση τοῦ «Σιγησάτω...» γιὰ τὸ Μ. Σάββατο χρονολογεῖται μεταξὺ ια' - ιβ' αἰ. (ὅπ. πρ. σ. 78).
Πάντως στον Δρέσδης, ενώ δεν γίνεται νύξη για το χερουβικό του Μεγάλου Σαββάτου, δεν αγνοείται η ύπαρξή του (βλ. μνήμη εγκαινίων 23 Δεκεμβρίου).
 
Top