Προσθήκη συνδέσμου συγκεκριμένης χρονικής στιγμής στα οπτικοακουστικά αρχεία του youtube

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#1
Επειδή στο youtube ανεβαίνουν πολλά οπτικοακουστικά αρχεία από ακολουθίες οι οποίες διαρκούν αρκετές ώρες καμιά φορά, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε έναν τρόπο βάση του οποίου θα μπορούμε να δημιουργήσουμε σύνδεσμο (link) που να μας μεταφέρει στο κατάλληλο τμήμα της ακολουθίας που επιθυμούμε.

Αυτό επιτυγχάνετε προσθέτοντας στο τέλος της διεύθυνσης τα εξής:
Code:
#t=0m0s
Τα πρώτο μηδενικό αφορά τα λεπτά και το δεύτερο τα δευτερόλεπτα.

Παράδειγμα:

Ανέβηκε πρόσφατα ένα βίντεο τεσσάρων ωρών και δέκα λεπτών! με περιεχόμενο την πανηγυρική ακολουθία από την ιερά μονή Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Κιλκίς στη διεύθυνση:
Code:
www.youtube.com/watch?v=3es6pqNE0W8
Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να δημιουργήσουμε συνδέσμους ώστε να ακούσουν τα μέλη του ψαλτολογίου τον κύριο Χασανίδη σε συγκεκριμένα τροπάρια θα δώσουμε τους εξής συνδέσμους

για τους αίνους :
Code:
[URL]http://www.youtube.com/watch?v=3es6pqNE0W8#t=20m56s[/URL]
για το δοξαστικό των αίνων:
Code:
[URL]http://www.youtube.com/watch?v=3es6pqNE0W8#t=40m48s[/URL]
για το αργό Χριστός Ανέστη:
Code:
[URL]http://www.youtube.com/watch?v=3es6pqNE0W8#t=53m33s[/URL]
για το δύναμις (όσοι εις Χριστόν) με κράτημα:
Code:
[URL]http://www.youtube.com/watch?v=3es6pqNE0W8#t=95m10s[/URL]
για το Χερουβικό:
Code:
[URL]http://www.youtube.com/watch?v=3es6pqNE0W8#t=157m04s[/URL]
και τέλος για τα λειτουργικά:
Code:
[URL]http://www.youtube.com/watch?v=3es6pqNE0W8#t=177m33s[/URL]
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Συμπλήρωση: Θέλω νά συμπληρώσω, ὅτι ὅπως ἔχω διαπιστώσει (ἤ τό ἔγραψα καί κάπου ἀλλοῦ), αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει ὅταν τοποθετοῦμε τή διεύθυνση μέ τά λεπτά καί τά δευτερόλεπτα ανάμεσα στις ετικέτες [ youtube][/youtube] (βλ. θέμα πού παραπέμπω). Μόνον δίνουμε τόν σύνδεσμο μέ τήν προσθήκη τῶν λεπτῶν καί τῶν δευτερολέπτων.

 
Last edited:
Top