[Ερώτηση] Προκείμενον Αποστόλου Κυριακής των Απόκρεω

Bασίλης

Παλαιό Μέλος
#1
Σίγουρα κάπου θα έχει συζητηθεί:

Το προκείμενος του αποστολου ήταν διαφορετικό στο Τριώδιο και διαφορετικό στο Πραξαπόστολο.... Το δίπτυχο του Πατριαρχείου το είχε αντιληψθεί και έλεγε να πούμε του Τριωδίου... όπως κα κάναμε;

Γιατί έχουμε διαφορές; Άρχοντες αν εχετε χρόνο....σας παρακαλούμε....
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Εἶσαι σίγουρος ἀλλά δέν ψάχνεις...
Ὑπάρχει ἐδῶ. Τὐπωσέ το γιά νά ξέρεις.
Τά φετινά Δίπτυχα δέν ἔχουν τά προκείμενα καί τά ἀλληλουιάρια, ὅπως τά προηγούμενα χρόνια. Γι᾿ αὐτές τίς εἰδικές περιπτώσεις ἴσως θά ἔπρεπε. Εἶχε γίνει ὅμως σαφές. Ἄλλωστε αὐτά (κακῶς) δέν τά πρόσεχαν καί τά παλαιότερα χρόνια.
Ἔχει ὅμως τονισθεῖ καί ἐδῶ ἡ διαφορετική πρόβλεψη τοῦ Ἀποστόλου.


 
#4
Αν και εντελώς ετεροχρονισμένα, σήμερα εντόπισα διαφορά στον ήχο του συγκεκριμένου Προκειμένου σε διάφορες εκδόσεις:
Τα Τριώδια Βενετίας 1586 και Ρώμης 1879 έχουν τον Βαρύ.
Τα Βενετίας 1850 και 1856 τον γ΄.
Ο Ρήγας και ο Δοσίθεος (ΤΑΣ 2010) αναγράφουν επίσης Βαρύ στα τυπικά τους. Το ΣΤ δεν λέει κάτι επ΄ αυτού.
Προσωπικά έχω τη γνώμη ότι μάλλον ο βαρύς θα πρέπει να ισχύει, διότι ο συγκεκριμένος στίχος (Μέγας ο Κύριος ημών..) είναι θριαμβευτικός και θυμίζει άλλωστε εν πολλοίς το έτερο Προκείμενο Τις Θεος μέγας.

Όσοι έχουν πρόσβαση και σε άλλες εκδόσεις ή τυπικά (κ. Θεοδωράκη), ας βοηθήσουν.
Το αναφέρω διότι η λεπτομέρεια αυτή ενδιαφέρει όσους ψάλλουν το Προκείμενο του Αποστόλου.
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
Αν και εντελώς ετεροχρονισμένα, σήμερα εντόπισα διαφορά στον ήχο του συγκεκριμένου Προκειμένου σε διάφορες εκδόσεις:
Τα Τριώδια Βενετίας 1586 και Ρώμης 1879 έχουν τον Βαρύ.
Τα Βενετίας 1850 και 1856 τον γ΄.
Ο Ρήγας και ο Δοσίθεος (ΤΑΣ 2010) αναγράφουν επίσης Βαρύ στα τυπικά τους. Το ΣΤ δεν λέει κάτι επ΄ αυτού.
Προσωπικά έχω τη γνώμη ότι μάλλον ο βαρύς θα πρέπει να ισχύει, διότι ο συγκεκριμένος στίχος (Μέγας ο Κύριος ημών..) είναι θριαμβευτικός και θυμίζει άλλωστε εν πολλοίς το έτερο Προκείμενο Τις Θεος μέγας.

Όσοι έχουν πρόσβαση και σε άλλες εκδόσεις ή τυπικά (κ. Θεοδωράκη), ας βοηθήσουν.
Το αναφέρω διότι η λεπτομέρεια αυτή ενδιαφέρει όσους ψάλλουν το Προκείμενο του Αποστόλου.
ΤΟ ΤΑΣ μνημονεύει στο α΄ μέρος ως ήχο τον βαρύ. Στα Απορούμενα του ΤΑΣ στο Κεφάλαιο 98 περί των Προκειμένων και Αλληλουϊαρίον το συγκεκριμένο Προκείμενο εμφανίζεται ως Προκείμενον του γ' ήχου για τις Κυριακές. Πάντως και ο γ' δεν υπολείπεται σε θριαμβευτικά προκείμενα. Και σε άλλες εορτές παρατηρώ διαφοροποιήσεις στον ήχο των Αλληλουϊαρίων. (Στα διάφορα Τυπικά υπάρχουν και διαφορές στους ψαλμούς των Προκειμένων και των Αλληλουϊαρίων). Πάντως ας ψάλλεται, κι ας είναι είτε στον βαρύ, είτε στον γ' ήχο.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#6
Συνοψίζοντας:
Το Τ.Αγ.Σ.* το έχει σε γ'.
Το Τ.Ε.* το έχει σε γ'.
Το Τ.Σ.* το έχει σε γ'.
Το Τ.Α.Σ.* το προβλέπει στην Κυριακή της Απόκρεω σε ήχο βαρύ.
Το Τ.Α.Σ.* το προβλέπει στα Απορούμενα (Κεφ. 98) ως Προκείμενο του γ' ήχου.

Στα Τριώδια:
Τα Τριώδια Βενετίας 1586 και Ρώμης 1879 σε ήχο βαρύ.
Τα Βενετίας 1850 και 1856 τον γ΄.


Συντομογραφίες:
*Τ.Αγ.Σ.= Τυπικόν Αγια-Σοφιάς
*Τ.Ε.= Τυπικόν Ευεργέτιδος
*Τ.Σ.= Τυπικόν Σωτήρος Μεσσήνης
*Τ.Α.Σ.= Τυπικόν Αγίου Σάββα
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Το ΣΤ δεν λέει κάτι επ΄ αυτού.
Ἀλλά ἔχουμε καί τό «Ἀντιφωνάριον», ὅπου τό τονίζει σέ γ΄, πολύ ὡραῖα.
Ἐπειδή αὐτό χρησιμοποιοῦμε, τό ψάλλουμε σέ γ΄.
Γνωρίζω τήν διαφοροποίηση (τό ἔχω σημειώσει στό Τριώδιο τοῦ σπιτιοῦ μου), πού ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπό τά Δίπτυχα 2007 καί 2008, ἀπό τόν συντάκτη τοῦ τυπικοῦ των, ὁ ὁποῖος προκρίνει τόν βαρύ.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8


Ἦχος γ’
(τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας θ'-ι' αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 111, τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959 ἔκδ. J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τ. 2 σ. 2, χφφ. Μ. Λαύρας Γ-15 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 25r, Δ-45 τριῴδιο ια’ αἰ. φ. 209v, τυπικὰ Εὐεργέτιδος σ. 505, Μεσσήνης σ. 189, χφφ. Σινὰ 1094 φ. 68r, 1095 φ. 112r, 1096 ἔκδ. Dmitrievskij τ. 3 σ. 57, 1097 σιναϊτικὸ τυπικὸ τοῦ ἔτους 1214 φ. 28r, Fyrom NMOM 53 ἀποστολοεὐαγγέλια μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1300-1325 σ. 212, Ἐθνικῆς βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 147r, Λειμῶνος 88 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 112r, 134 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1428-1429 φ. 91v, Τριῴδιον ἐκδ. 1850).

Ἦχος βαρὺς
(ΤΑΣ ἐκδ. 1545, 1643, 1691, 1771, Τριῴδιον ἐκδ. 1586, 1879 (Ῥώμης), τυπικὸ Ῥήγα σ. 741).
 
Last edited:
Top