Περί τῶν καθισμάτων τοῦ ὄρθρου τῆς Κυριακῆς

DiamantopoylosT

Παλαιό Μέλος
#1
Δέν μπορῶ νά καταλάβω τό τυπικό τῶν καθισμάτων τοῦ ὄρθρου. Ἐντάξει αὐτό μέ τίς στιχολογίες γιά τίς καθημερινές τό εἴχαμε πεῖ παλιότερα τί ἀκριβῶς σημαίνει (μετά τήν ἅ' , τήν β' καί τήν γ' ) παρόλο πού διαβάζουμε μόνο δύο καθίσματα.

Αὐτό πού ρωτῶ τώρα εἶναι γιά τό τυπικό τῶν καθισμάτων διά τάς Κυριακᾶς ὅπου ὑπάρχει ἑορτή ἁγίου ὅπως συμβαίνει σήμερα.

Γιατί στά Δίπτυχά του 2010 τῆς ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος ὑπάρχει ἡ τυπική διάταξη πού ὁρίζει νά λέγεται τό κάθισμα τό ἀναστάσιμο τό μετά τήν πρώτη στιχολογία μαζί μέ τό δόξα καί ἀντί τό καί νῦν τό θεοτοκίου τοῦ ἤχου;
γιατί μετά λέγονται ὅλα τά μετά τή β στιχολογία ἀναστάσιμα καθίσματα;
γιατί μετά προσθέτουμε ἀκόμα ἕνα τρίτο κάθισμα λέγοντας τό πρῶτο μετά τήν ἅ στιχολογία τοῦ ἁγίου μέ δόξα καί νῦν ἀπό τό μετά τόν πολυέλεο καθίσματα τοῦ ἁγίου;

Καί ἐνῶ αὐτά γράφει τό προαναφερθέν βιβλίο, γιατί στό ἴδιο βιβλίο ἔξι χρόνια πίσω γράφει ἄλλα;

Γιατί δηλαδή στά Δίπτυχά του 2004, ὅπου συμπίπτουν οἱ ἡμερομηνίες, μόλις ἔξι χρόνια πίσω, μέ πρόεδρο καί μέλη ἐπιτροπῆς ὅλα διαφορετικά, ἐκτός του κ.Στάθη, γράφει πώς μετά τήν ἅ΄στιχολογία κάθισμα τό ἀναστάσιμον μέ δόξα καί νῦν τοῦ ἁγίου, ὅπως τό ἴδιο συμβαίνει καί μετά τή β' στιχολογία; Τά καθίσματα τά μετά τήν τρίτη στιχολογία εἶναι ὅπως καί παραπάνω του ἁγίου ἀλλά διαφορετικό τό πρῶτο. Γιατί;
 

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#2
Δέν μπορῶ νά καταλάβω τό τυπικό τῶν καθισμάτων τοῦ ὄρθρου. Ἐντάξει αὐτό μέ τίς στιχολογίες γιά τίς καθημερινές τό εἴχαμε πεῖ παλιότερα τί ἀκριβῶς σημαίνει (μετά τήν ἅ' , τήν β' καί τήν γ' ) παρόλο πού διαβάζουμε μόνο δύο καθίσματα.

Αὐτό πού ρωτῶ τώρα εἶναι γιά τό τυπικό τῶν καθισμάτων διά τάς Κυριακᾶς ὅπου ὑπάρχει ἑορτή ἁγίου ὅπως συμβαίνει σήμερα.

Γιατί στά Δίπτυχά του 2010 τῆς ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος ὑπάρχει ἡ τυπική διάταξη πού ὁρίζει νά λέγεται τό κάθισμα τό ἀναστάσιμο τό μετά τήν πρώτη στιχολογία μαζί μέ τό δόξα καί ἀντί τό καί νῦν τό θεοτοκίου τοῦ ἤχου;
γιατί μετά λέγονται ὅλα τά μετά τή β στιχολογία ἀναστάσιμα καθίσματα;
γιατί μετά προσθέτουμε ἀκόμα ἕνα τρίτο κάθισμα λέγοντας τό πρῶτο μετά τήν ἅ στιχολογία τοῦ ἁγίου μέ δόξα καί νῦν ἀπό τό μετά τόν πολυέλεο καθίσματα τοῦ ἁγίου;

Καί ἐνῶ αὐτά γράφει τό προαναφερθέν βιβλίο, γιατί στό ἴδιο βιβλίο ἔξι χρόνια πίσω γράφει ἄλλα;

Γιατί δηλαδή στά Δίπτυχά του 2004, ὅπου συμπίπτουν οἱ ἡμερομηνίες, μόλις ἔξι χρόνια πίσω, μέ πρόεδρο καί μέλη ἐπιτροπῆς ὅλα διαφορετικά, ἐκτός του κ.Στάθη, γράφει πώς μετά τήν ἅ΄στιχολογία κάθισμα τό ἀναστάσιμον μέ δόξα καί νῦν τοῦ ἁγίου, ὅπως τό ἴδιο συμβαίνει καί μετά τή β' στιχολογία; Τά καθίσματα τά μετά τήν τρίτη στιχολογία εἶναι ὅπως καί παραπάνω του ἁγίου ἀλλά διαφορετικό τό πρῶτο. Γιατί;
Θίγετε ένα θέμα που ουσιαστικά είναι δύο. Πρέπει να προμηθευτείτε το Σύστημα Τυπικού και οι παρόμοιες απορίες σας θα λύνονται αρκετά εύκολα.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
Με ευκαιρία το μήνυμα του κ. Διαμαντόπουλου παίρνω την ευκαιρία να σχολιάσω τις απορίες του αλλά και να παραθέσω κάποιους προσωπικούς προβληματισμούς:
Δέν μπορῶ νά καταλάβω τό τυπικό τῶν καθισμάτων τοῦ ὄρθρου. Ἐντάξει αὐτό μέ τίς στιχολογίες γιά τίς καθημερινές τό εἴχαμε πεῖ παλιότερα τί ἀκριβῶς σημαίνει (μετά τήν ἅ' , τήν β' καί τήν γ' ) παρόλο πού διαβάζουμε μόνο δύο καθίσματα.
Αὐτό πού ρωτῶ τώρα εἶναι γιά τό τυπικό τῶν καθισμάτων διά τάς Κυριακᾶς ὅπου ὑπάρχει ἑορτή ἁγίου ὅπως συμβαίνει σήμερα.
Γιατί στά Δίπτυχά του 2010 τῆς ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος ὑπάρχει ἡ τυπική διάταξη πού ὁρίζει νά λέγεται τό κάθισμα τό ἀναστάσιμο τό μετά τήν πρώτη στιχολογία μαζί μέ τό δόξα καί ἀντί τό καί νῦν τό θεοτοκίου τοῦ ἤχου;
Συμβαίνει στις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου (Σαμαρείτιδος, Πατέρων) και κατουσίαν αποτελεί επέκταση εκείνης της ορθοτέρας πράξεως και τις υπόλοιπες Κυριακές όπου δεν ψάλλεται το θεοτοκίον στην θέση του ως επισφραγιστικό θεοτοκίον. Σχετικό θέμα: http://analogion.com/forum/showthread.php?t=538
γιατί μετά λέγονται ὅλα τά μετά τή β στιχολογία ἀναστάσιμα καθίσματα;
Κι όχι και του Αγίου... κι αυτά εξηγούνται και στο Σύστημα Τυπικού.
Κι ο αείμνηστος Γεώργιος Μπεκατώρος έλεγε ότι τα Αναστάσιμα Απόστιχα όπως και τα αναστάσιμα Καθίσματα (πρέπει να) ψάλλονται αμιγή.
Αλλά και στις προαναφερθείσες Κυριακές πάλι αμιγή ψάλλονται μετά των Θεοτοκίων έστω κι αν είναι Μεθέορτες Κυριακές!!!
Σχετικό θέμα: http://analogion.com/forum/showthread.php?t=220
γιατί μετά προσθέτουμε ἀκόμα ἕνα τρίτο κάθισμα λέγοντας τό πρῶτο μετά τήν ἅ στιχολογία τοῦ ἁγίου μέ δόξα καί νῦν ἀπό τό μετά τόν πολυέλεο καθίσματα τοῦ ἁγίου;
Κατ΄ εξαίρεση και απαίτηση του Τυπικού. Χάριν του Πολυελέου που δεν ψάλλεται!!!
Προσωπικά έχω ενστάσεις, όχι με τα όσα γράφουν τα ΔΙΠΤΥΧΑ 2010, βελτιώνοντας την τάξη των Καθισμάτων, αλλά με τον παραλογισμό που έχουμε γενικά, να ασχολούμαστε αποκλειστικά με τα υμνολογικά καθίσματα ενώ παραλείπουμε όλο το (σίγουρα όχι εντυπωσιακό -αν δεν ψάλλεται...- αλλά ψυχοφελές) ψαλτικό στοιχείο.
[Περιορίζω το μήνυμά μου στα Καθίσματα εφόσον αυτό είναι και το ερώτημα]
 
Last edited:
Top