Περί των φωταγωγικών τροπαρίων

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Μπορείτε να στείλετε μερικές πληροφορίες για τα Φωταγωγικά τρόπάρια; Στις ενορίες σπάνια ψάλλονται απόσω γνωρίζω. Εγώ δεν έτυχε να τα ψάλλω ποτέ. Εάν τα ψάλλετε, τί μουσική χρησιμοποιείτε;

Φωταγωγικά τροπάρια το κείμενο από το tcalaska.com

Εδώ αναφέρει οτι τα Φωταγωγικά αντικαταστάθηκαν από τα Εξαποστειλάρια:

"Ο Γ. Ι. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι, πριν να επινοηθούν τα εξαποστειλάρια, ψάλλονταν μετά τον Κανόνα τα λεγόμενα Φωταγωγικά:"καθ' ]ην ωραν ]υπέφωσκε"."

Εδώ λέει οτι τη Σαρακοστή ψάλλονται τα φωταγωγικά όταν δεν υπάρχει εξαποστειλάριο:

"
Εξαποστειλάριο: Περιέχει την αίτηση γιά την αποστολή του φωτός. Τα εορταστικά τροπάρια που ψάλλονται σε ημέρες εορτών λέγονται Εξαποστειλάρια, ενω σε ημέρες άμνημες, δηλαδή σε ημέρες νηστείας (Τεσσαρακοστής) που δεν υπάρχει μνήμη εορτάζοντος Αγίου λέγονται Φωταγωγικά. Φωταγωγικά υπάρχουν οκτώ, όσοι και οι ήχοι και ψάλλονται εκ περιτροπής στις Σαρακοστές."

ευχαριστώ.
 

kaelthas

Νεκτάριος Ρ.
#2
λίγο πολύ τα ίδια που αναφέρεις κι εσύ πιο πάνω...

Τα ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ ή ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ: Τα μετά την ενάτην ωδήν ένα ή δύο τροπάρια λέγονται ούτω, διότι αρχίζουν με την φράσιν «Εξαπόστειλον τοφώς Σου». Ωνομάσθησαν δε και Φωταγωγικά, διότι εψάλλοντο εις το τέλος του Όρθρου, ότε υπέφωσκε το φως της ημέρας. διά τούτο και της Δοξολογίας προτάσσεται το «Δόξα Σοι των δείξαντι το φώς». Με τα τροπάρια αυτά δεόμεθα του Θεού, ίνα εξαποστείλη και εις ημάς το ουράνιον αυτου φως.

ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ. Μετά την ψαλμωδία (ή την ανάγνωση) των Κανόνων λέγεται από τον ιερέα η Μικρή Συναπτή (Εκφώνηση: «Ότι σε αινούσι...») και, εν συνεχεία, ψάλλονται τα Εξαποστειλάρια (ή Φωταγωγικά). Εξαποστειλάρια (ή Φωταγωγικά) ονομάζονται οι αρχαίοι ύμνοι, που ψάλλονταν μετά από τους Κανόνες και πριν τη Στιχολογία των Αίνων, όταν υπήρχε ακολουθία Μη Εορταζομένου Αγίου (Ακολουθία εις δ΄) και, συνεπώς, εφαρμοζόταν το Τυπικό των Άμνημων Ημερών (ή Τυπικό του Αλληλούια). Ονομάστηκαν έτσι, γιατί παρακαλούν το Θεό, να «εξαποστείλει» στον κόσμο το ηλιακό φως της νέας ημέρας. Τα αρχαία Εξαποστειλάρια ακολουθούν τους οκτώ (8) βασικούς ήχους της βυζαντινής μουσικής και –αν και ανήκουν στον Εβδομαδιαίο Λειτουργικό Κύκλο– βρίσκονται καταγεγραμμένα στο Ωρολόγιο το Μέγα (όχι στην Παρακλητική). Σήμερα ψάλλονται μόνο στις καθημερινές ακολουθίες της περιόδου του Τριωδίου. Αργότερα, δημιουργήθηκαν από διάφορους υμνογράφους Εξαποστειλάρια για όλες σχεδόν τις εορτές του Εβδομαδιαίου και του Ετήσιου Λειτουργικού Κύκλου. Τα μεταγενέστερα αυτά Εξαποστειλάρια αντικατέστησαν τα αρχαία Εξαποστειλάρια. Σήμερα, τα Εξαποστειλάρια του Εβδομαδιαίου Λειτουργικού Κύκλου είναι καταγεγραμμένα στο Ωρολόγιο το Μέγα (όχι στην Παρακλητική), ενώ τα Εξαποστειλάρια του Ετήσιου Λειτουργικού Κύκλου είναι καταγεγραμμένα στα Μηναία, στο Τριώδιο, και στο Πεντηκοστάριο (αμέσως μετά από τους Κανόνες). Οι μεταγενέστεροι αυτοί ύμνοι διατήρησαν το όνομα Εξαποστειλάρια (επειδή πήραν τη θέση των αρχαίων Εξαποστειλαρίων), αν και δεν κάνουν ποτέ λόγο για την αποστολή του φωτός της νέας ημέρας.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


Αὐτὰ ποὺ σήμερα λέγονται φωταγωγικὰ ψάλλονται στὶς νηστήσιμες ἡμέρες ὅλου τοῦ ἔτους καὶ τὰ Σάββατα «εἰ οὐκ ἔστιν ἑορταζόμενος ὁ ἅγιος» (Dmitrievskij τ. 1 σ. 602, σύγχρονο μηναῖο Μαρτίου f’ καὶ κf’). Στὸ ΤΑΣ κεφ. μf’ ὁρίζεται «τὸ ἐξαποστειλάριον πρὸς ᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός», ὁμοίως καὶ στὸ Πεντηκοστάριο ἐκδ. 1525 καὶ 1544, ὅπου γιὰ τὴν Δευτέρα ὁρίζεται ὅτι ψάλλεται «ἐκ β’» (ὁμοίως Dmitrievskij τ. 3 σ. 633).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5

Ἐξαποστειλάριον. Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός. Πρὸς τὸ ᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς.

Αὐτό τό ξέρατε;;;

Τό ἔχω δεῖ καί τό Τυπικό τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἰεροσολύμων (ια΄ αἰ.).


 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#7

Ἐξαποστειλάριον. Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός. Πρὸς τὸ ᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς.

Αὐτό τό ξέρατε;;;

Τό ἔχω δεῖ καί τό Τυπικό τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἰεροσολύμων (ια΄ αἰ.).


Στη Βουλγαρική ψαλτική παράδοση υπάρχουν 2 μελωδίες για το εξαποστειλάριο "Σαρκί υπνώσας". Μια σε γ΄ και μια σε β΄ ήχο. Η του β΄ ήχου χαρακτηρίζεται ως "νεοσύνθετη".
 

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#8


Αὐτὰ ποὺ σήμερα λέγονται φωταγωγικὰ ψάλλονται στὶς νηστήσιμες ἡμέρες ὅλου τοῦ ἔτους καὶ τὰ Σάββατα «εἰ οὐκ ἔστιν ἑορταζόμενος ὁ ἅγιος» (Dmitrievskij τ. 1 σ. 602, σύγχρονο μηναῖο Μαρτίου f’ καὶ κf’).


Τα Σάββατα της Σαρακοστής μη εορταζομένου αγίου, πώς τα ψάλλουμε; Λέμε μόνο αυτά και μετά αίνους; Τα "ο και νεκρών και ζώντων..." και "ημείς εν σοι καυχώμεθα..." δε λέγονται;
Επίσης λέμε αντί οίκου και κοντακίου τα του Σαββάτου (από το εγκόλπιο του αναγνώστου) ή το μαρτυρικό;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9


Ἀφ' f' «Μετὰ τῶν Ἁγίων...» (ΤΑΣ κεφ. f') μόνον (ὁ οἶκος ἀνήκει σὲ ἄλλο κοντάκιον), ἐξαποστειλάρια τοῦ μηναίου μόνον, ἀντὶ μόνου φωταγωγικοῦ (ΤΑΣ κεφ. f', λβ' καὶ Ἀπορούμενα κεφ. 94).
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10

Αὐτά κατά τό ΤΑΣ.
Κατά τό ΤΜΕ «ἀντί Φωταγωγικοῦ τὰ Νεκρώσιμα Ἐξαποστειλάρια ῾Ο καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων καὶ ῾Ημεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα».
Τό ὁποῖον ὅμως (ΤΜΕ σ. 328, ὑποσ. 10) προσθέτει: «ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀκριβεστέραν τάξιν λέγεται καὶ τὸ Σάββατον τὸ Φωταγωγικὸν τοῦ ἤχου δίς, ... τελευταῖον δὲ λέγεται τὸ ῾Ο καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων».

Δές Δίπτυχα ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (στά τοῦ 2009, σελ. νγ΄) ὅπου γράφει:
§49. Ἐξαποστειλάρια τὰ τοῦ Μηναίου, ἂν ὑπάρχουν· εἰ δὲ μή, [κατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς τάξεως λέγεται πρῶτον τὸ φωταγωγικὸν τοῦ ἤχου δίς, ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ (ΤΜΕ σ. 329, ὑποσ. 10) καὶ εἶτα] τὸ ἐξαποστειλάριον τοῦ Σαββάτου «῾Ο καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων» καὶ τὸ θεοτοκίον «῾Ημεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα» ἢ «Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων».
Ἐπίσης τά Δίπτυχα στό ἴδιο (σελ. νβ΄) γράφουν:
§48. Κοντάκιον τοῦ Μηναίου, ἐὰν ὑπάρχῃ, εἰ δὲ μή, τὸ μαρτυρικὸν τοῦ Σαββάτου «῾Ως ἀπαρχὰς τῆς φύσεως» καὶ τὸ νεκρώσιμον «Μετὰ τῶν ἁγίων».

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#11


Συνδυασμὸς φωταγωγικοῦ μὲ ἐξαποστειλάριο ἀγνοεῖται ἀπὸ τὰ παλαιὰ τυπικά (βλ. Dmitrievskij τ. 1 σσ. 524, 531, 606-607, τ. 3 σσ. 28, 578, τυπικὸν Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 220, ΤΑΣ κεφ. f’, λβ’, ΑΤΑΣ κεφ. 94). Πρόκειται γιὰ μεταγενέστερη αὐθαίρετη ἐπαλληλία παραδόσεων τῶν χφφ. μηναίων καὶ τριῳδίων.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#12

Ὁπότε γιά τή σημερινή πράξη τά Σάββατα μέ Ἀλληλούια λέμε μόνον τὸ νεκρώσιμον ἐξαποστειλάριον τοῦ Σαββάτου «῾Ο καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων» καὶ τὸ θεοτοκίον «῾Ημεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα» ἢ «Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων» ὅπως στό Ὡρολόγιον καί τό Ἐγκόλπιον Ἀναγνώστου. Ἡ χρήση τῶν φωταγωγικῶν τά Σάββατα ἐξέπεσε.
Κοντάκιον ἀφ᾿ ἕκτης «Μετὰ τῶν ἁγίων» καί στή λειτουργία «῾Ως ἀπαρχὰς τῆς φύσεως» (ΤΜΕ σελ. 339 καί Δίπτυχα 2009, σσ. 81, 85 καί 97).

Πάντως δόθηκε πολύ καλή ἀφορμή γιά τήν ἔρευνα καί διασταύρωση τῶν ἀρχαίων καί νῦν τυπικῶν, τήν ἐξέλιξη, ἀλλά τό, σημαντικώτερο γιά μένα, ὅτι φάνηκε γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι τό ΤΜΕ διασῴζει ἀρχαῖες διατάξεις.


 
#13
Μπορείτε να στείλετε μερικές πληροφορίες για τα Φωταγωγικά τρόπάρια; Στις ενορίες σπάνια ψάλλονται απόσω γνωρίζω. Εγώ δεν έτυχε να τα ψάλλω ποτέ. Εάν τα ψάλλετε, τί μουσική χρησιμοποιείτε;

Φωταγωγικά τροπάρια το κείμενο από το tcalaska.com

Εδώ αναφέρει οτι τα Φωταγωγικά αντικαταστάθηκαν από τα Εξαποστειλάρια: ... ...
.
Τα δύο λινκ είναι νεκρά.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Τα δύο λινκ είναι νεκρά.
Τό α΄ ἄς μένει ὡς ἱστορικός σύνδεσμος τοῦ Fr. Leo Schefe. Ὁ νέος ἐδῶ. Τό β΄ πρόκειται γιά λεξικό πού δέν ὑπάρχει στό δίκτυο πλέον, ἀλλά ὁ Dimitri ἀντιγράφει τί διαβάζει.

 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#15

Τοῦ πλ. β΄ καί τοῦ βαρέος συμπληρώνονται στήν ἀρχή, πρέπει νά προσεχθεῖ ἡ παρεμβολή τοῦ «, Κύριε,» καί νά ἀφαιρεθεῖ τό «καὶ σῶσόν με».

Τά δύο αὐτά διαφέρουν ἀπό τά ἄλλα ὡς πρός τό ὅτι ἔχουν συντεθεῖ σέ α΄ πληθυντικό πρόσωπο.

Γιά τόν βαρύ, βέβαια, τό Τριῴδιο καταγράφει ἄλλο, σύμφωνα μέ τά τῶν ἄλλων ἤχων (συμπλήρωση στό τέλος - α΄ ἑνικό).

Τί γνωρίζουμε γι᾿ αὐτή τή διαφοροποίηση;
Μήπως ὑπάρχει καί κάποιο ἄλλο τοῦ πλ. β΄ μέ τά χαρακτηριστικά τῶν ἄλλων (συμπλήρωση στό τέλος - α΄ ἑνικό);

 

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#16
Ένας από τους λόγους - για να μην πώ ο κυριότερος - που έχω ανάμεσα στα περιεχόμενα του Ειρμολογίου μου ΚΑΙ τα Φωταγωγικά, ήταν αυτό που ρώτησε ο Συνονόματός μου από την Αυστραλία. Πώς ψάλλονται ;
Εκεί μέσα μπορεί να βρεί κανείς όλα τα Τροπάρια τονισμένα με τον τρόπο που εγώ τουλάχιστον έμαθα τόσο από τους Οικογενειακούς μου Προγόνους, όσο και από τα 70 χρόνια που βρίσκομαι πάνω στα Ιερά Αναλόγια.
Όσοι το έχουν προμηθευτεί, μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό το θέμα.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#17
πλ. β': «Προστασίαις Κύριε τῶν ἀσωμάτων, κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον».

Βλ. Πανθέκτη τόμ. β' 1817, Πανθέκτη τόμ. γ' 1852, Παρακλητικὴ 1858, 1881, Ῥώμης 1885, Τριώδιον 1724, 1850, 1876, Ῥώμης 1879, Ὡρολόγιον 15ου αι. χφ. Walters 534, Ὡρολόγιον τὸ μέγα 1563, 1604, 1832, 1838, 1851, 1855, 1900, Διάταξις τῶν καθ᾿ ἡμέραν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς ὑπὸ Ἐμ. Φαρλέκα 1950.

πλ. β': «Πρεσβείαις Κύριε τῆς Θεοτόκου, φῶς κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος».

Βλ. Παρακλητικὴ 1764, 1819, 1850 («ἀσωμάτων» ἀντὶ «Θεοτόκου»).

πλ. β': «Πρεσβεῖαις (sic) Κύριε τῆς τεκοῦσης (sic) σε κατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος».

Βλ. Ὡρολόγιον χφ. BSB graec. 320.

πλ. β' (καὶ πλ. α'): «Πρεσβείαις Κύριε (Ν.), φῶς κατάπεμψον ἡμῖν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος».

Βλ. Ὡρολόγιον Κρυπτοφέῤῥης 1772.

πλ. β': «Προστασίαις Κύριε τῶν Ἁγίων σου, φῶς κατὰ πεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν».

Βλ. Ὡρολόγιον-Ἀνθολόγιον 13ου αἰ. χφ. Paris grec. 398.

βαρύς: «Διέγειρόν με Κύριε πρὸς τὴν σὴν ὑμνῳδίαν, καὶ δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου Ἅγιε, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ σῶσόν με».

Βλ. Πανθέκτη τόμ. β' 1817, Πανθέκτη τόμ. γ' 1852, Παρακλητικὴ 1764, 1819, 1850 («ἀσωμάτων» ἀντὶ «Θεοτόκου»), Τριώδιον 16ου αἰ. («σῶσον ἡμᾶς» ἀντὶ «σῶσόν με»), 1724 («σῶσον ἡμᾶς» ἀντὶ «σῶσόν με»), 1850, 1876, Ῥώμης 1879.

βαρύς: «Προστασίαις Κύριε τῶν ἀσωμάτων, φῶς κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος».

Βλ. Παρακλητικὴ 1858, 1881, Ῥώμης 1885, Ὡρολόγιον 1563, 1604, 1832, 1838, 1851, 1855, 1900, Διάταξις τῶν καθ᾿ ἡμέραν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς ὑπὸ Ἐμ. Φαρλέκα 1950.

βαρύς: «Πρεσβείας Κύριε τῶν ἁγίων σου κατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος».

Βλ. Ὡρολόγιον χφ. BSB graec. 320.

βαρύς: «Πρεσβείαις Κύριε (Ν.), κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος».

Βλ. Ὡρολόγιον Κρυπτοφέρρης 1772.

βαρύς: «Φῶς ὑπάρχων Χριστέ, φώτισόν με ἐν σοί· προστασίαις τῶν ἀσωμάτων καὶ σῶσον με» (ὄμοιον μὲ τὸ ἐν χρήσει σήμερον τοῦ πλ. δ')

Βλ. Ὡρολόγιον 15ου αι. χφ. Walters 534.

πλ. δ': «Τὸ ἀΐδιόν σου φῶς ἐξαπόστειλον Κύριε, καὶ τὴν καρδίαν μου φώτισον· προστασίαις τῶν ἀσωμάτων καὶ σῶσον με».

Βλ. Ὡρολόγιον 15ου αι. χφ. Walters 534.

 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#18


«Ἦχος πλ. β’.
Πρεσβείαις Κύριε τῶν.
Ἦχος βαρύς.
Δυνάμει Κύριε τῶν»

(χφ. Βατοπαιδίου 1248 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1077 φ. 32v).«Ἦχος πλ. β’.
Πρεσβείαις Κύριε τῶν ἀσωμάτων σου κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Ἦχος βαρύς.
Πρεσβείαις Κύριε τῶν ἁγίων σου κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος»

(χφ. Paris. gr. 331 ὡρολόγιο ια’ ἀι. φ. 23r).«Ἦχος πλ. β’.
Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου Κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου τῇ πρεσβείᾳ.
Κύριε ὁ ἀνοίγων πύλας φωτός καὶ φωτίζων ἡμέραν τὴν ἐσκοτισμένην μου ψυχὴν καταλάμψας φώτισον τῇ πρεσβείᾳ τῶν.
Ἦχος βαρύς.
Διέγειρόν με πρὸς τὴν σὴν ὑμνωδίαν Κύριε καὶ δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου ἅγιε τῇ πρεσβείᾳ.
Πρεσβείαις Κύριε τῶν ἀσωμάτων κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν»

(χφ. Paris. gr. 22 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1126 φφ. 269v-270v).
«Ἦχος πλ. β’.
Πρεσβείαις Κύριε τῆς τεκούσης σε κατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.
Ἦχος βαρύς.
Πρεσβείαις Κύριε τῶν ἁγίων σου κατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος»

(χφ. Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 320 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 39v).


«Ἦχος πλ. β’.
Πρεσβείαις Κύριε τῶν ἁγίων σου κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
Τὸ αὐτὸ δὴ λέγεις ἀπαραλλάκτως καὶ εἰς τὸν βαρύν»

(χφ. British Library Additional 31214 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 37r).
«Ἦχος πλ. β’.
Πρεσβείαις Κύριε τῶν ἁγίων σου φῶς κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.
Τὸ αὐτὸ καὶ εἰς τὸν βαρύν»

(χφ. Paris. gr. 398 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. φ. 54v).
«Ἦχος πλ. β’.
Πρεσβείαις Κύριε τῶν ἁγίων σου φῶς κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ μέγα ἔλεος.
Ἦχος βαρύς.
Δυνάμει Κύριε τοῦ Σταυροῦ σου κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον»

(χφ. Paris. gr. 385 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 272v).
«Ἦχος πλ. β’.
Προστασίαις Κύριε τῶν ἀσωμάτων σου φῶς κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ μέγα ἔλεος.
Ἦχος βαρύς.
Προστασίαις Κύριε τῶν ἀσωμάτων σου κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος»

(χφ. Paris. gr. 12 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1419 φ. 240v).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#19
Τὰ περισσότερα καθημέραν φωταγωγικὰ εἶναι συντεταγμένα σὲ α' ἑνικὸ πρόσωπο, ὅπως καὶ τὰ φωταγωγικὰ «Τὸν νυμφῶνα σου βλέπω», «Τὸν ληστὴν αὐθημερόν», τὸ ἐξαποστειλάριο τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τὸ «Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων», «Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω».
 
#20
Τα εξαποστειλάρια "Τοις μαθηταίς συνέλθομεν", "Διό αγγέλους βλέψασα" κτλ. τι θεωρούνται σε σχέση με τα φωταγωγικά και υπόλοιπα εξαποστειλάρια που αναφέρονται εδώ στη συζήτηση;
 
Top