Περί των καταβασιών του ήχου (αναστάσιμου κανόνα) της Κυριακής

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
[Σημ. συντ. (π. Μ.)] Μεταφορά μηνυμάτων από άλλο θέμα.

Κι ἐγώ πού σκεπτόμουν, ὅταν γιά μακρά περίοδο ψάλλονται οἱ «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», νά τούς βάζω νά λένε καί τοῦ ἤχου, τοῦ ἀναστασίμου κανόνος τῆς Κυριακῆς;

 
Last edited:
#4
....Ἀνοίξω τὸ στόμα μου...

...κι ἐγώ πού σκεπτόμουν, ὅταν γιά μακρά περίοδο ψάλλονται οἱ «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», νά τούς βάζω νά λένε καί τοῦ ἤχου, τοῦ ἀναστασίμου κανόνος τῆς Κυριακῆς;
Σωστό! Πραγματοποιείται ήδη σε Ναό των Αθηνών.

Γνωρίζετε, φαντάζομαι, πως με Αυτοκρατορικό διάταγμα του Αλεξίου (νομίζω) Κομνηνού καθιερώθηκε η σημερινή τάξη των καταβασιών του Ενιαυτού... Προγενέστερα, έψαλαν τις καταβασίες του Αναστασίμου Κανόνος.
Πάλι καλά, που εξηγήθηκαν...
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#6
Γνωρίζετε, φαντάζομαι, πως με Αυτοκρατορικό διάταγμα του Αλεξίου (νομίζω) Κομνηνού καθιερώθηκε η σημερινή τάξη των καταβασιών του Ενιαυτού... Προγενέστερα, έψαλαν τις καταβασίες του Αναστασίμου Κανόνος.
Πάλι καλά, που εξηγήθηκαν...

Μπορεῖτε νὰ γίνετε σαφέστερος; Ἀναφέρεστε σὲ χρυσόβουλλο λόγο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Σωστό! Πραγματοποιείται ήδη σε Ναό των Αθηνών.

Γνωρίζετε, φαντάζομαι, πως με Αυτοκρατορικό διάταγμα του Αλεξίου (νομίζω) Κομνηνού καθιερώθηκε η σημερινή τάξη των καταβασιών του Ενιαυτού... Προγενέστερα, έψαλαν τις καταβασίες του Αναστασίμου Κανόνος.
Πάλι καλά, που εξηγήθηκαν...
Ποιό εἶναι τό ἀκριβῶς σωστό δέν τό ξέρουμε ἤ μᾶλλον δέν μποροῦμε νά τό ποῦμε.
Τό ὅτι ἤ δέν ἐψάλλοντο καταβασίες ἤ ὅτι ἦταν ὁ εἱρμός τοῦ (ἑνός ἤ τοῦ τελευταίου) κανόνος τό ξέρουμε. Καί ἡ ἀντικατάστασή τους ἀπό τούς εἱρμούς τῆς πλησιέστερης δεσποτικῆς ἤ θεομητορικῆς ἑορτῆς ἤ ἀπό τούς εἱρμούς τοῦ γνωστοῦ κανόνα τῆς Θεοτόκου «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», ὡς κάτι μεταγενέστερα «θεσμοθετημένο» τό ξέρουμε.
Περί αὐτοκρατορικοῦ διατάγματος τοῦ Ἀλεξίου Α΄ Κομνηνοῦ δέν τό ξέρω. Δέν πρέπει τήν ἐποχή του νά ἔγινε αὐτή ἡ ἀλλαγή, ὅπως διαπιστώνουμε ἀπό τό σύγχρονό του Τυπικό τῆς Εὐεργέτιδος.


 
#10

Μπορεῖτε νὰ γίνετε σαφέστερος; Ἀναφέρεστε σὲ χρυσόβουλλο λόγο;
Μανουήλ Α΄ Κομνηνός (1143 - 1180). Η πηγή στην οποία αναφέρεται ο Χρυσόβουλλος Λόγος για τις Καταβασίες και την σημερινή διαδοχή τους στον ενιαυτό είναι το "Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches" του Franz Dölger (Teil 2, Regesten von 1025-1204, σ. 232).

Πληροφορίες για το έντυπο: http://openlibrary.org/b/OL16200594M/Regesten_der_Kaiserurkunden_des_ostroΜˆmischen_Reiches
 
Last edited:

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#11
Το ότι οι Καταβασίες της Οκτωήχου ψάλλονται ήδη σε Ναό των Αθηνών δεν απασχόλησε κανέναν;
Κάτι τέτοια διαβάζω και σκέπτομαι γιατί η Σύνοδος εξακολουθεί και εκδίδει τα Δίπτυχα αφού ο καθένας κάνει του κεφαλιού του... :eek::mad:

Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται αυτή η ψαλμώδηση των καταβασιών της Οκτωήχου και τι συμβαίνει με τις καταβασίες της περιόδου;

Ευχαριστώ.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#12
Χρωστώ μια απάντηση περί του Χρυσόβουλλου Λόγου. Είχα αναφέρει εκ παραδρομής τον Αλέξιο Κομνηνό, μα πρόκειται για τον Μανουήλ Α΄ Κομνηνό (1143 - 1180). Η πηγή στην οποία αναφέρεται ο Χρυσ. Λόγος για τις Καταβασίες και την σημερινή διαδοχή τους στον ενιαυτό είναι το "Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches" του Franz Dölger (Teil 2, Regesten von 1025-1204).

Πληροφορίες για το έντυπο: http://openlibrary.org/b/OL16200594M/Regesten_der_Kaiserurkunden_des_ostroΜ�mischen_Reiches
Συνάδελφε,

Ἐπειδὴ ἔχω τὸν παραπάνω τόμο, μπορεῖς νὰ δώσεις ἀκριβέστερη παραπομπὴ, σὲ ποιὸ ἔγγραφο ἀναφέρεσαι, γιατὶ δὲν μπόρεσα νὰ τὸ βρῶ, οὕτε στὸ εὐρετήριο ὑπάρχει σὰν ὅρος.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὸν κόπο.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#13
Κάτι τέτοια διαβάζω και σκέπτομαι γιατί η Σύνοδος εξακολουθεί και εκδίδει τα Δίπτυχα αφού ο καθένας κάνει του κεφαλιού του... :eek::mad:

Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται αυτή η ψαλμώδηση των καταβασιών της Οκτωήχου και τι συμβαίνει με τις καταβασίες της περιόδου;

Ευχαριστώ.
Εμένα πάλι Παναγιώτη άλλα με προβληματίζουν...
Ίσως να ανοίξεις - ως Γενικός- ένα θέμα δύο θέματα να τα συζητήσουμε εκεί.
1ον.
Γενικά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υμνολογία- δευτερεύον- κι όχι στην καθ΄ αυτό ακολουθία.
Αυτό το πρόβλημα βέβαια δεν είναι τωρινό.
Είναι πολύ παλαιό και φαίνεται ότι οι συντμήσεις των Στίχων (μικρά αντίφωνα) έγιναν πολύ παλαιά χάριν της μελισματικής απόδοσης των ύμνων.
Πλέον πολλά όμως από την σύντμηση έφτασαν στην κατάργηση.
Αντί αυτών όμως ως εντυπωσιακότερα επικράτησαν τα υμνολογικά μέρη
(τροπάρια καθισμάτων Ψαλτηρίου- τροπάρια Αναβαθμών χωρίς Στίχους -Κανόνες χωρίς Στίχους και οι Καταβασίες μακριά από την φυσική τους θέση - τροπάρια αίνων).
Σίγουρα οι αλλαγές αυτές δεν έγιναν μελετημένα...
Πάντως και το ΤΜΕ προβλέπει σαφώς περισσότερο ψαλτικό στοιχείο απ΄ όσο έχουμε διατηρήσει στην πράξη (π.χ. Στιχολογία Αίνων- Τυπικά).

2ον
Γενικά με προβληματίζει η παθητική στάση των πιστών στην λατρεία.
Είναι ένα θέμα που δεν ξέρω αν και κάτα πόσο μπορεί να συζητηθεί στο forum.
Γνωρίζω πολλούς που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς με μένα
(όχι απαραίτητα τις ίδιες απόψεις).
Δεν ξέρω αν έχουν την όρεξη και το κουράγιο να ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα...
ή εάν θέλουν να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους.
Και το λέω αυτό διότι σε τέτοια ζητήματα πολλές φορές η συζήτηση εκτροχιάζεται.
 
Last edited:
#14
2ον
Γενικά με προβληματίζει η παθητική στάση των πιστών στην λατρεία.
Είναι ένα θέμα που δεν ξέρω αν και κάτα πόσο μπορεί να συζητηθεί στο forum.
Γνωρίζω πολλούς που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς με μένα
(όχι απαραίτητα τις ίδιες απόψεις).
Δεν ξέρω αν έχουν την όρεξη και το κουράγιο να ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα...
ή εάν θέλουν να δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους.
Και το λέω αυτό διότι σε τέτοια ζητήματα πολλές φορές η συζήτηση εκτροχιάζεται.
Με προβληματίζει εξίσου το συγκεκριμένο θέμα και πιστεύω ότι είναι από τα βασικά που πρέπει να μας απασχολούν, πολύ περισσότερο από τις μουσικ(ολογικ)ές μας έριδες και διαφωνίες.
 
#15
Συνάδελφε,

Ἐπειδὴ ἔχω τὸν παραπάνω τόμο, μπορεῖς νὰ δώσεις ἀκριβέστερη παραπομπὴ, σὲ ποιὸ ἔγγραφο ἀναφέρεσαι, γιατὶ δὲν μπόρεσα νὰ τὸ βρῶ, οὕτε στὸ εὐρετήριο ὑπάρχει σὰν ὅρος.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὸν κόπο.
Η διόρθωση έγινε στην προηγούμενη αναφορά.
Επειδή δεν έχω scanner και μου είναι δύσκολο, μπορείς να ανεβάσεις την εν λόγω σελίδα; Ευχαριστώ.
 
#16
2ον
Γενικά με προβληματίζει η παθητική στάση των πιστών στην λατρεία.
...
Γνωρίζω πολλούς που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς με μένα
Συμφωνώ! Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε οι ψάλτες.
 

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#17
Συμφωνώ! Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε οι ψάλτες.
Και εγώ συμφωνώ αλλά μιας και το ανέφερες, εξήγησέ μας τι γίνεται με τις καταβασίες που ανέφερες στο προηγούμενο μήνυμά σου.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#19
Αν κ μη Δομέστικος, αντιγράφω από εδώ
Εὐχαριστοῦμε.
Βλέπω τήν ἀναφορά τοῦ χρυσόβουλλου λόγου Μανουήλ τοῦ Κομνηνοῦ στό Τυπικόν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Μάμαντος τοῦ ιβ΄ αἰῶνος στόν D, I, 705 (σελ. ἐπισυνάπτω) ἀλλ᾿ οὐδέν περί τοῦ θέματος...

 

Attachments

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#20
Καὶ ἡ ἐπίμαχη σελίδα 232 ἀπὸ Fr. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches, 2 (Munchen 1995). Δὲν βρῆκα κάτι ἐνδιαφέρον, δυστυχῶς.

ΥΓ. Dedicatio ad D. Screcicum zelatum gloriae domestici.

 

Attachments

Last edited:
Top