[Ερώτηση] Περί του ΖΩ ύφεση στους διατονικούς ήχους

#1
Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα για συζήτηση σχετικά με το ΖΩ ύφεση στους διατονικούς ήχους:

1) Γιατί πιστεύυετε επικράτησε το ΖΩ με ύφεση σε όλους τους διατονικούς ήχους και όχι το ΖΩ φυσικό;
2) Πόσο είναι το ΖΩ ύφεση; Είναι π.χ. Α3# άν θέλουμε να το συγκρίνουμε με σημειογραφία της ευρωπαικής μουσικής;
3) Έχει διαφορά το ΖΩ ύφεση του πλ Α σε σχέση με τους υπόλοιπους διατονικούς ήχους; Αν δεν υπάρχει διαφορά γιατί τοποθετείτε ύφεση στο ΖΩ μόνο στον πλ A;
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#2
....
2) Πόσο είναι το ΖΩ ύφεση; Είναι π.χ. Α3# άν θέλουμε να το συγκρίνουμε με σημειογραφία της ευρωπαικής μουσικής;
....

Ὥραῖον ἐρώτημα.

Βάσει τίνος κριτηρίου θά τό ἀπαντήσωμε?

Ἐάν λάβωμε ὡς κριτήριον τήν ἁρμονίαν ὡς αὕτη προκύπτει ἐκ τῆς Φυσικῆς ἀλλά καί ἐκ τῶν πραγματικῶν πειραμάτων τοῦ Helmholtz http://analogion.com/forum/showthread.php?t=32903
τότε ἔχομε τά ἑξῆς ἀποτελέσματα:

Διά νά ὑπολογίσωμεν τήν ἁρμονίαν, ὑποθέτομεν ὅτι εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ζω πού πρέπει νά δεχθῇ ὕφεσιν χρησιμοποιεῖται κάποιο ἰσοκράτημα,
π.χ. =Δ, =γ, =β, =π, =ν.
Ἡ βελτίστη ἁρμονική ὕφεσις (ἀναλόγως τοῦ ἰσοκρατήματος) θά εἶναι τότε ἀντιστοίχως:

=Δ, 3-7 μόρια, μονόγραμμος ἕως τρίγραμμος ὕφεσις (μέσος ὅρος: δίγραμμος)

=γ, 4-5 μόρια, μονόγραμμος ὕφεσις

=β, 7-8 μόρια, τρίγραμμος ὕφεσις

=π, 3-4 μόρια, μονόγραμμος ὕφεσις

=ν, 5-6 μόρια, δίγραμμος ὕφεσις

Τά ἀνωτέρω ὑπελογίσθησαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ προγράμματος bzq.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#3
Ἁπλοποιημένος πίναξ ὕφέσεων τοῦ Ζω:

Ἰσοκράτ. Ὕφεσις Ζω
-------- ---------
Πα,Γα __ Μονόγραμμος
Νη,Δι __ Δίγραμμος
Βου ____ Τρίγραμμος


.
 

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#4
Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα για συζήτηση σχετικά με το ΖΩ ύφεση στους διατονικούς ήχους:

1) Γιατί πιστεύυετε επικράτησε το ΖΩ με ύφεση σε όλους τους διατονικούς ήχους και όχι το ΖΩ φυσικό;
2) Πόσο είναι το ΖΩ ύφεση; Είναι π.χ. Α3# άν θέλουμε να το συγκρίνουμε με σημειογραφία της ευρωπαικής μουσικής;
3) Έχει διαφορά το ΖΩ ύφεση του πλ Α σε σχέση με τους υπόλοιπους διατονικούς ήχους; Αν δεν υπάρχει διαφορά γιατί τοποθετείτε ύφεση στο ΖΩ μόνο στον πλ A;
Όχι μόνο ο Ζω αλλά όλοι οι φθόγγοι στην μουσική μετατοπίζονται σύμφωνα με το μέλος για δημιουργία συμφωνιών κατά το τετράχορδο και το πεντάχορδο. Το πως μετακινούνται μας το περιγράφουν τόσο οι αρχαίοι αρμονικοί όσο και οι παλαιοί δάσκαλοι με κύριες πηγές τον Ιωάννη Κουκουζέλη και τον Ιωάννη Πλουσιαδηνό.
Έτσι ο Ζω ακολουθεί σε συμφωνία τετραχόρδου πότε τον γα όταν χαμηλώνει το μέλος στο βαρύ και πότε τον άνω βου όταν το μέλος εκτείνεται επί το οξύ.
Στον άγια που το μέλος συνήθως δεν κινείται κάτω του φθόγγου δι ο ζω είναι στο μέσον του πενταχόρδου δι-πα, εδώ ο γα γίνεται δίεση, τόση δίεση ώστε να συμφωνεί με τον ζω [ΠΡΟΣΟΧΗ εδώ γιατί μερικοί τον κάνουν υπέρ του δέοντος δίεση ακολουθούντες αυθαίρετες θεωρίες του 20ου αιώνος ].
Στον πλ α που το μέλος κινείται χαμηλά ο ζω είναι ύφεση για να είναι σε συμφωνία με τον φυσικό Γα
Στον πλάγιο του β όταν αυτός τριφωνεί (νενανω) και κινείται διατονικά ενίοτε ο ζω είναι ακόμα πιο υψηλός τότε ο νενανώ είναι και πλάγιος του τετάρτου.

Αυτά και άλλα πολλά για το πως και το γιατί των έλξεων των ήχων, τα μυστικά του αρμονικού μας συστήματος, για το που διαφέρουν αρμονικά οι κύριοι ήχοι από τους πλαγίους τους, διδάσκονται από εμένα,
όσοι ενδιαφέρονται να στείλουν μήνυμα ή να με καλέσουν,
τρόπος επικοινωνίας υπάρχει εκτός από εδώ και στο Blog Ελληνορωμαϊκή Μουσική
 

nikosthe

Νίκος Θεοτοκάτος
#5
Έχει διαφορά το ΖΩ ύφεση του πλ Α σε σχέση με τους υπόλοιπους διατονικούς ήχους;
Βεβαίως και έχει, το έχουμε γράψει επανειλημμένα: αν κοιτάξεις το θεωρητικό της Επιτροπής του 1883 θα δεις ότι το ζω ύφεση του α και του πλ.α είναι πιο σκληρό από το αντίστοιχο του δ και του πλ.δ. Γι' αυτό και ακούμε πολλές φορές σε παραδοσιακούς ψάλτες να κατεβαίνουν στον πλ.δ με ιδιαίτερα μαλακό ζω, γιατί το απαιτούν οι γραμμές του ήχου.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#6
Βεβαίως και έχει, το έχουμε γράψει επανειλημμένα: αν κοιτάξεις το θεωρητικό της Επιτροπής του 1883 θα δεις ότι το ζω ύφεση του α και του πλ.α είναι πιο σκληρό από το αντίστοιχο του δ και του πλ.δ. Γι' αυτό και ακούμε πολλές φορές σε παραδοσιακούς ψάλτες να κατεβαίνουν στον πλ.δ με ιδιαίτερα μαλακό ζω, γιατί το απαιτούν οι γραμμές του ήχου.
Δηλαδή τά ἀνωτέρω, τῶν ἀγαπητῶν κ. Θεοτοκάτου καί κ. Σολδάτου σύν τοῦ γράφοντος περί τῶν εὑρημάτων τοῦ Helmholtz, ἐν ἄλλαις λέξεσι, πάντα ταῦτα συγκλίνουν, νομίζω, είς τό ἴδιον συμπέρασμα περί τῆς ἀνάγκης τῶν διαφόρων ὑφέσεων τοῦ Ζω, ἀναλόγως τοῦ ἤχου.
 
Top