Περί προεορτίων κανόνων Χριστουγέννων και Θεοφανείων εν τοις αποδείπνοις

Manolas

Εμμανουήλ Ονησιφορίδης
#1
1. Που μαρτυρούνται οι κανόνες αυτοί εν τοις αποδείπνοις αφού η ακροστιχίδα τους αναφέρεται σε συγκεκριμένη μέρα;
2. Ψάλλονται οι ειρμοί των κανόνων (αποτελούν μέρος της ακροστιχίδος και είναι προσαρμοσμένοι για την κάθε εορτή;
3. Αν ψάλλονται οι ειρμοί, επαναλαμβάνεται ο ειρμός της θ΄ ωδής;
4. Ψάλλονται εις 4;
5. Μπορούν να ψαλούν μεσώδια καθίσματα από τον όρθρο της επομένης ή στιχηρά προσόμια με στίχους της εορτής;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
1. Ψάλλονται στὶς ἡμέρες ποὺ καταχωροῦνται, ἄσχετα μὲ τὴν ἀκροστιχίδα τους, ποὺ εἶναι ἀπομίμιση τῶν τριῳδίων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας.

2-3. Ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ καὶ ἐπαναλαμβάνονται στὸ τέλος κάθε ᾠδῆς. Βλ. τυπικὸ Εὐεργέτιδος σσ. 345, 347-350, 372-375 καὶ ΤΑΣ κεφ. ιε', ιζ'.

4. Ψάλλονται εἰς 4, ἐκτὸς τὶς 23 Δεκεμβρίου ποὺ τὸ τριῴδιο ψάλλεται εἰς 6 καὶ τὶς 3 Ἰανουαρίου ποὺ τὰ τριῴδια ψάλλονται εἰς 4+4.

5. Μποροῦν νὰ ψαλλοῦν προεόρτια καθίσματα, ὄχι στιχηρά.
 
Last edited:
#3
Ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ καὶ ἐπαναλαμβάνονται στὸ τέλος κάθε ᾠδῆς. Βλ. τυπικὸ Εὐεργέτιδος σσ. 345, 347-350, 372-375 καὶ ΤΑΣ κεφ. ιε', ιζ'.
Θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με την επανάληψη των ειρμών στο τέλος κάθε ωδής (επειδή εγώ γνώριζα, ίσως λανθασμένα, ότι επαναλαμβάνεται μόνον ο ειρμός της θ’ ωδής), αυτό πρέπει να εφαρμόζεται και στους κανόνες του αποδείπνου του Θεοτοκαρίου, π.χ.στο μεγάλο απόδειπνο; Ακόμη, γιατί στην περίπτωση του μικρού αποδείπνου της Παρασκευής προ των Βαΐων τα Δίπτυχα αναφέρουν ότι επαναλαμβάνεται μόνον ο ειρμός της θ’ ωδής του κανόνος του Αγίου Λαζάρου; 45D31F52-DF97-4080-B887-3F5D941E4B18.png
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Δὲν ἐπαναλαμβάνονται εἱρμοὶ τοῦ Θεοτοκαρίου. Στοὺς δεσποτικοὺς ἤ νεκρώσιμους κανόνες ἐπαναλαμβάνονται συνήθως οἱ εἱρμοὶ τῶν η' καὶ θ' ᾠδῶν.
 
Top