Πεντηκοστάριον

#1
Παρουσιάζω ολοκληρωμένο το Πεντηκοστάριον, με βάση ακούσματα του Στανίτσα (κυρίως) και ελάχιστα των Πρίγγου και Ναυπλιώτου (και κάτι τι από Αστέρη). Ως βοηθήματα εχρησιμοποιήθησαν τα βιβλία Μουσική Κυψέλη του Στεφάνου Λαμπαδαρίου και Πεντηκοστάριον του Χρ. Θεοδοσοπούλου. Παρενέβαλα -ως εικός- και άλλες θέσεις, τις οποίες θεωρώ κλασικές. Στο τέλος περιέχονται εν παραρτήματι οι αντί του Άξιόν εστιν ψαλλόμενες καταβασίες. Για οποιαδήποτε λάθη (κειμένου, παρασημαντικής, τυπικού) παρακαλώ να με ειδοποιήσετε.
 

Attachments

Last edited:
#5
Στην σ. 126, στην λ. "αγαθέ" το "θε" αντί ολίγον, ίσον και κεντήματα πρέπει να γίνει ολίγον με κεντήματα. Και μια απορία. Χθες μου φάνηκε ότι στο πρώτο ιδιόελο της Αναλήψεως η φράση ήταν "ίνα πέμψη τον Παράκλητον εν κόσμω" και όχι τω κόσμω". Στα κείμενα του π. Λέο διαβάζουμε τω κόσμω. Σύμφωνα με τα μηναία της Α.Δ. πώς γράφεται η εν λόγω φράση; Και ποιο είναι το (πιο) σωστό;
 
#6
Στην σ. 136 η φράση "επί πάσαν σάρκα εκκέχυται" να διορθωθεί σε "εις πάσαν σάρκα εκκέχυται". Την ίδια διόρθωση καλούνται να κάνουν και όσοι ψάλλουν Πεντηκοστάριο Χρ. Θεοδοσόπουλου ή Μουσική Κυψέλη. Σήμερα το πρόσεξα, που έψαλα από το Μηναίον.
 

gbekris

Γεώργιος Μπεκρής
#7
Στην σ. 126, στην λ. "αγαθέ" το "θε" αντί ολίγον, ίσον και κεντήματα πρέπει να γίνει ολίγον με κεντήματα. Και μια απορία. Χθες μου φάνηκε ότι στο πρώτο ιδιόελο της Αναλήψεως η φράση ήταν "ίνα πέμψη τον Παράκλητον εν κόσμω" και όχι τω κόσμω". Στα κείμενα του π. Λέο διαβάζουμε τω κόσμω. Σύμφωνα με τα μηναία της Α.Δ. πώς γράφεται η εν λόγω φράση; Και ποιο είναι το (πιο) σωστό;
Αγαπητέ κύριε Λάμπρου στο Πεντηκοσταριον της Εκκλησιαστικής βιβλοθήκης ΄΄ΦΩΣ΄΄ γράφει ΄΄τω κόσμω΄΄ έτσι αναγράφεται και στον 8ο μουσικό πανδέκτη , για το βιβλίο της Α.Δ. δεν γνωρίζω.
 
#8
Στην σ. 134, όπου αναγράφεται "Τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν...» (σ. 115) καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν Αἴνων «Παράδοξα σήμερον...» (σ. 129)", να διορθωθεί σε "Τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν Αἴνων «Παράδοξα σήμερον...» (σ. 129) εις 6".
 
Top