Πατρότητα έργων αποδιδόμενα στον Κωνσταντίνο πρωτοψάλτη

Shota

Παλαιό Μέλος
#1
Αν έχεις την καλοσύνη κάνε μία επεξηγηματική παράθεση, γιατί δεν βρήκα κάτι σχετικό.
Ξέχασα να πω: είναι αστείο του στυλ Βουδούρη ο οποιος λέει ότι το Δοξαστάριο του Κωνσταντίνου δεν είναι του Κωνσταντίνου αλλα του Στεφανου.

Παραθέτω 2 σχετικά αποσπάσματα: ένα από την διδακτορική διατριβή του π. Κωνσταντίνου Τερζοπουλου και άλλο από την Ερμηνεία εξωτερικής μουσικής. Με ποιο άλλο τρόπο πρέπει να πει ο Κωνσταντίνος ότι είναι δικό του Δοξαστάριο;; :confused:
 

Attachments

#2
Βέβαια υπάρχει και η άλλη εκδοχή ότι δηλαδή το Δοξαστάριον Κωνσταντίνου δεν είναι τα μαθήματα του Πέτρου επί το αργότερον, αλλά τα μαθήματα του Ιακώβου επί το συντομότερον(του οποίου ελάχιστα ψαλλόντουσαν στον πατριαρχικό ναό)!
Εγώ προς το παρόν, αν μου επιτρέπεις στηρίζω Βουδούρη, είμαι ανοικτός όμως στην έρευνα. Άραγε υπάρχει το Δοξαστάριον Κωνσταντίνου στην παλιά γραφή να το δούμε;
 
#3
πάντως για να γενικεύσω λίγο το θέμα (και εγώ δεν έχω ασφαλή εικόνα για την "πατρότητα " των μελών ) , στο σύνολο των μαθημάτων του Κων/νου μου φαίνονται λίγο περίεργα και καινοφανή για την εποχή . ( π.χ. ο ίδιος -όντας λάτρης και θεματοφύλακας της παραδόσεως - δεν διστάζει να μελοποιήσει" φως ιλαρόν" σε όλους τους ήχους , μετά από παράκληση του Πατριάρχη... )
 
#4
πάντως για να γενικεύσω λίγο το θέμα (και εγώ δεν έχω ασφαλή εικόνα για την "πατρότητα " των μελών ) , στο σύνολο των μαθημάτων του Κων/νου μου φαίνονται λίγο περίεργα και καινοφανή για την εποχή . ( π.χ. ο ίδιος -όντας λάτρης και θεματοφύλακας της παραδόσεως - δεν διστάζει να μελοποιήσει" φως ιλαρόν" σε όλους τους ήχους , μετά από παράκληση του Πατριάρχη... )
Δε θα το έλεγα ακριβώς παράκληση φίλε Απόστολε!
 

Attachments

#5
Το έθεσα λίγο κομψότερα .
Και στο στρατό όταν λέμε "παρακαλώ " εννοούμε "διατάξτε" !
Από την άλλη σύμφωνα με μαρτυρίες ο Πρίγγος έκανε την παλαβή όταν δεχόταν "παρακλήσεις " ,"παραινέσεις " , "παρενοχλήσεις " - ή όπως θες αλλιώς τις βαπτίσεις - για να δημιουργήσει τρίφωνη χορωδία ...
 
#7
Ο Νικόλαος Ραιδεστηνός μεταφέρει στον Βουδούρη περιστατικό που άκουσε από τον πατέρα του Γεώργιο Ραιδεστηνό, που εξηγεί πολλά...
 

Attachments

Last edited:
#8
Ο Νικόλαος Ραιδεστηνός μεταφέρει στον Βουδούρη περιστατικό που άκουσε από τον ιερέα Γεώργιο Ρύσιο, που εξηγεί πολλά...
Για όποιον δε βγάζει τα γράμματα του Βουδούρη, παραθέτω και εδώ το κείμενο μονοτονικό, με σημειώσεις και υπογραμμίσεις δικές μου:
"'Εχει ακούσει (σημ.ο Νικόλαος Ραιδεστηνός) παρά του ιδίου πατρός (Πρωτοψάλτης Γεώργιος Ραιδεστηνός ο Β΄) ότι προς μεταγραφήν εκ της παλαιάς γραφής του Πέτρου εις την νέαν ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος, έδωκεν ίδιον αυτού ποίημα Αίμα και πυρ εις τον Γεώργιον Ραιδεστηνόν, Νικόλαον Στογιάννου τότε όντα πρώτον δομέστικον εν τω πατριαρχικώ ναώ, Στέφανον Κούτραν και Στέφανον λαμπαδάριον του πατριαρχικού ναού. Εκ τούτων ουδείς ηδυνήθη ναποδώση το μέλος όπως ενόει ο πρωτοψάλτης. πλησιέστερον κάπως ήτο Γεωργίου του Ραιδεστηνού. εν τούτοις ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος δεν έμεινεν ευχαριστημένος εκ της γενομένης παρ' όλων τούτων εξηγήσεως του δοξαστικού. Εκ τούτου καταφαίνεται ότι ο λαμπαδάριος Στέφανος τα μαθήματα του Κωνσταντίνου απέδωκε κατά συμπερασμόν. δια τούτο και δεν λογίζονται γνήσια του ιδίου πρωτοψάλτου έργα. εκείνος (σημ. ο Κωνσταντίνος) δεν ανεγνώριζεν πιστήν την απόδοσιν του υπάρχοντος μέλους. παρά του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου όλοι οι γνώσται της νέας γραφικής μεθόδου απεκαλούντο παβουζάνηδες".
 
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος
#9
Για όποιον δε βγάζει τα γράμματα του Βουδούρη, παραθέτω και εδώ το κείμενο μονοτονικό, με σημειώσεις και υπογραμμίσεις δικές μου:
"'Εχει ακούσει (σημ.ο Νικόλαος Ραιδεστηνός) παρά του ιδίου πατρός (σημ. εννοεί τον ιερέα Γεώργιο Ρύσιο) ότι προς μεταγραφήν εκ της παλαιάς γραφής του Πέτρου εις την νέαν ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος, έδωκεν ίδιον αυτού ποίημα Αίμα και πυρ εις τον Γεώργιον Ραιδεστηνόν, Νικόλαον Στογιάννου τότε όντα πρώτον δομέστικον εν τω πατριαρχικώ ναώ, Στέφανον Κούτραν και Στέφανον λαμπαδάριον του πατριαρχικού ναού. Εκ τούτων ουδείς ηδυνήθη ναποδώση το μέλος όπως ενόει ο πρωτοψάλτης. πλησιέστερον κάπως ήτο Γεωργίου του Ραιδεστηνού. εν τούτοις ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος δεν έμεινεν ευχαριστημένος εκ της γενομένης παρ' όλων τούτων εξηγήσεως του δοξαστικού. Εκ τούτου καταφαίνεται ότι ο λαμπαδάριος Στέφανος τα μαθήματα του Κωνσταντίνου απέδωκε κατά συμπερασμόν. δια τούτο και δεν λογίζονται γνήσια του ιδίου πρωτοψάλτου έργα. εκείνος (σημ. ο Κωνσταντίνος) δεν ανεγνώριζεν πιστήν την απόδοσιν του υπάρχοντος μέλους. παρά του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου όλοι οι γνώσται της νέας γραφικής μεθόδου απεκαλούντο παβουζάνηδες".
Αυτό που έχεις υπογραμμίσει νομίζω πως δεν είναι γνώμη του Ραιδεστηνού, αλλα αυθαίρετο συμπέρασμα του Βουδούρη. Ας δούμε τι έχει να πει ο Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης :wink:
 

Attachments

Emmanouil Giannopoulos

Emmanouil Giannopoulos
#10
Για όποιον δε βγάζει τα γράμματα του Βουδούρη, παραθέτω και εδώ το κείμενο μονοτονικό, με σημειώσεις και υπογραμμίσεις δικές μου:
"'Εχει ακούσει (σημ.ο Νικόλαος Ραιδεστηνός) παρά του ιδίου πατρός (σημ. εννοεί τον ιερέα Γεώργιο Ρύσιο) ότι προς μεταγραφήν εκ της παλαιάς γραφής του Πέτρου εις την νέαν ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος, έδωκεν ίδιον αυτού ποίημα Αίμα και πυρ εις τον Γεώργιον Ραιδεστηνόν, Νικόλαον Στογιάννου τότε όντα πρώτον δομέστικον εν τω πατριαρχικώ ναώ, Στέφανον Κούτραν και Στέφανον λαμπαδάριον του πατριαρχικού ναού. Εκ τούτων ουδείς ηδυνήθη ναποδώση το μέλος όπως ενόει ο πρωτοψάλτης. πλησιέστερον κάπως ήτο Γεωργίου του Ραιδεστηνού. εν τούτοις ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος δεν έμεινεν ευχαριστημένος εκ της γενομένης παρ' όλων τούτων εξηγήσεως του δοξαστικού. Εκ τούτου καταφαίνεται ότι ο λαμπαδάριος Στέφανος τα μαθήματα του Κωνσταντίνου απέδωκε κατά συμπερασμόν. δια τούτο και δεν λογίζονται γνήσια του ιδίου πρωτοψάλτου έργα. εκείνος (σημ. ο Κωνσταντίνος) δεν ανεγνώριζεν πιστήν την απόδοσιν του υπάρχοντος μέλους. παρά του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου όλοι οι γνώσται της νέας γραφικής μεθόδου απεκαλούντο παβουζάνηδες".
Δεν νομίζω ότι εννοεί τον Γεώργιο Ρύσιο: τον πατέρα του, δηλ τον Γεώργιο Ραιδεστηνό εννοεί

Γενικότερο σχόλιο: και σε άλλα σημεία νομίζω ότι ελέγχεται η αξιοπιστία του Βουδούρη, είτε γράφει κάτι δικό του, είτε μεταφέρει απόψεις άλλων, όπως του Ιακώβου Ναυπλιώτη
 
#11
Δεν νομίζω ότι εννοεί τον Γεώργιο Ρύσιο: τον πατέρα του, δηλ τον Γεώργιο Ραιδεστηνό εννοεί
Έχετε απόλυτο δίκιο!
Επειδή η προηγούμενη παράγραφος αναφερόταν στον Γεώργιο Ρύσιο, νόμιζα ότι υπήρχε νοηματική συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ το διορθώνω!
 
#12
Αυτό που έχεις υπογραμμίσει νομίζω πως δεν είναι γνώμη του Ραιδεστηνού, αλλα αυθαίρετο συμπέρασμα του Βουδούρη. Ας δούμε τι έχει να πει ο Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης :wink:
Στο Δοξαστάριον που έχει ανέβει εδώ:
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=8249&page=2
δε βλέπω κανένα πρόλογο "Τοις εντευξομένοις" από τον Κωνσταντίνο. Μπορείς να βοηθήσεις να τον βρω από την πηγή του για να καταλάβω, και όχι μέσω τρίτου(Τερζόπουλου);
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#14
Στο Δοξαστάριον που έχει ανέβει εδώ:
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=8249&page=2
δε βλέπω κανένα πρόλογο "Τοις εντευξομένοις" από τον Κωνσταντίνο.
Δες αυτά τα μηνύματα

http://analogion.com/forum/showpost.php?p=63417&postcount=26
http://analogion.com/forum/showpost.php?p=63420&postcount=27

Δεν πρόκειται για το original δηλαδή.

Μπορείς να βοηθήσεις να τον βρω από την πηγή του για να καταλάβω, και όχι μέσω τρίτου(Τερζόπουλου);
Το έχει μάλλον «Πέργαμος» του Πανεπιστημίου Αθηνών :D
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#16
Για όποιον δε βγάζει τα γράμματα του Βουδούρη, παραθέτω και εδώ το κείμενο μονοτονικό, με σημειώσεις και υπογραμμίσεις δικές μου:
"'Εχει ακούσει (σημ.ο Νικόλαος Ραιδεστηνός) παρά του ιδίου πατρός (Πρωτοψάλτης Γεώργιος Ραιδεστηνός ο Β΄) ότι προς μεταγραφήν εκ της παλαιάς γραφής του Πέτρου εις την νέαν ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος ο Βυζάντιος, έδωκεν ίδιον αυτού ποίημα Αίμα και πυρ εις τον Γεώργιον Ραιδεστηνόν, Νικόλαον Στογιάννου τότε όντα πρώτον δομέστικον εν τω πατριαρχικώ ναώ, Στέφανον Κούτραν και Στέφανον λαμπαδάριον του πατριαρχικού ναού. Εκ τούτων ουδείς ηδυνήθη ναποδώση το μέλος όπως ενόει ο πρωτοψάλτης. πλησιέστερον κάπως ήτο Γεωργίου του Ραιδεστηνού. εν τούτοις ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος δεν έμεινεν ευχαριστημένος εκ της γενομένης παρ' όλων τούτων εξηγήσεως του δοξαστικού. Εκ τούτου καταφαίνεται ότι ο λαμπαδάριος Στέφανος τα μαθήματα του Κωνσταντίνου απέδωκε κατά συμπερασμόν. δια τούτο και δεν λογίζονται γνήσια του ιδίου πρωτοψάλτου έργα. εκείνος (σημ. ο Κωνσταντίνος) δεν ανεγνώριζεν πιστήν την απόδοσιν του υπάρχοντος μέλους. παρά του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου όλοι οι γνώσται της νέας γραφικής μεθόδου απεκαλούντο παβουζάνηδες".
Είναι μια γνωστη ιστορία, βλ. το συνημμένο («πλησιέστερον κάπως ήτο Γεωργίου του Ραιδεστηνού» είναι μάλλον προσθήκη του Νικολάου Ραιδεστηνού :wink: και συμπεράσματα για τον Στέφανο νομίζω πως ανήκει εις τον Βουδούρη, όπως είπα και εδώ). Πάντως αυτό σημάνει ότι η παλαιά γραφή (όπως και η νέα (κλασσική) των Τριών, αλλά σε λιγότερο βαθμό) δεν είναι απολύτως προσδιοριστική και μόνο.

Άλλη ένδειξη ότι ο Στέφανος δεν έκανε εξήγηση αλλά κατέγραψε τα μέλη "καθ'υπαγόρευσιν" του Κωνσταντίνου.
 

Attachments

#17
Φίλε Shota εγώ επιμένω στον Βουδούρη, εσύ επιμένεις στον Τερζόπουλο, οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι να βάλουνε τα μηνύματα στο κατάλληλο μέρος οι συντονιστές. Καλή Σαρακοστή!
Υ.Γ. Το τί λέγεται στους προλόγους είναι μεγάλο θέμα. Παράδειγμα,σκέψου σε πόσους προλόγους μουσικών βιβλίων έχουμε διαβάσει αυτό το περίφημο "κατά το γνήσιον ύφος!"
 

Shota

Παλαιό Μέλος
#18
Φίλε Shota εγώ επιμένω στον Βουδούρη, εσύ επιμένεις στον Τερζόπουλο
E, όχι, εγώ επιμένω στον Κωνσταντίνο και στον Στέφανο :D

Καλή Σαρακοστή!
Επίσης!

Υ.Γ. Το τί λέγεται στους προλόγους είναι μεγάλο θέμα. Παράδειγμα,σκέψου σε πόσους προλόγους μουσικών βιβλίων έχουμε διαβάσει αυτό το περίφημο "κατά το γνήσιον ύφος!"
Μα εδώ δεν μιλάνε οι εκδότες για το "γνήσιο ύφος της Μεγάλης Εκκλησιας", αλλά για "πολλά εξωτερικά μέλη" :D
 
Top