Παραδοσιακό τραγούδι γάμου Μ. Ασίας «Πέτρος και Παύλος τόειπανε» (Ήχος δ΄ αγια)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ὁ Πρωτοπρ. π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, πού στό βίντεο ἐξηγεῖ τήν ὑπόθεση, τόν ἦχο καί τό θέμα τοῦ τραγουδιοῦ, μᾶς στέλνει καί τήν καταγραφή του σέ βυζαντινή σημειογραφία (συνημ. pdf 2 σελ.).

 

Attachments

Top