"Πανδουρίς" Νέο πρόγραμμα για τη Βυζαντινή Μουσική

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Θα σας υποβαλω ενα ερωτημα, ποια ειναι η διαδικασια για να εκτυπωσω ενα αρχειο Pan???

Ἐἀν πράγματι θέλετε νά ἐκτυπώσετε ἕνα ἀρχεῖο pan τό χρησιμοποιῆτε ἁπλῶς
ὡς ἀρχεῖον κειμένου (.txt) καί τό τυπώνετε μέ τό Σημειωματάριον (Notepad).
Βεβαίως δέν θά δῆτε κάποια μουσική παρτιτούρα, παρά μόνον κωδικούς...

Τἀ ἀρχεῖα pan χρησιμεύουν
1) εἰς μέν τό Πανδουρίς διά νά ἀποθηκεύουν τήν παρτιτοῦρα μέ κωδικόν τρόπον,
2) εἰς δέ τό πρόγραμμα BZQ, χρησιμεύουν διά νά δημιουργηθῇ
ἀρχεῖον .bzq (κῶδιξ bzq) καί νά δημιουργηθῇ ἀρχεῖον ἤχου (.wav)
μέ τήν παραλλαγήν συμφώνως πρός τάς ρυθμίσεις τοῦ BZQ
(π.χ. ἐπιλογῆς φωνῆς, ποιοτικῆς ἀναλύσεως κτλ)
ἤ νά ἐλεγχθῆ ἡ ὀρθογραφία καί τό ἰσοκράτημα κτλ.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἴσως ἐνδιαφέρῃ τούς χρῆστες τοῦ Πανδουρίς ὅτι εἶναι πλέον δυνατόν
νά δημιουργηθῆ ἀρχεῖον .pan αὐτομάτως ἀπό τό πρόγραμμα OCR
Psaltiki Toolkit.

Δοκιμαί ἔχουν γίνει μέ Πανδουρίς 1.1.1 τό ὁποῖον εἶναι δοκιμασμένο καί ἀξιόπιστον.
Τό πρόγραμμα OCR χρειάζεται "Training" (Διδασκαλίαν) διά νά ἀναγνωρίζῃ
τά σύμβολα τοῦ συγκεκριμμένου βιβλίου.
Βεβαίως εἰς περίπτωσιν λαθῶν, δύναται ὁ χρήστης νά κάμῃ δορθώσεις ἀπό τό πρόγραμμα Πανδουρίς.
Καί είς τήν συνέχειαν δύναται νά παίξῃ καί τήν αύτόματον μετροφωνικήν παραλλαγήν ἀπό τό BZQ.
Δηλαδή ὁλοκληροῦται ἡ σύνδεσις:
1) Παλαιά σελίς Β.Μ.
2) Σκανάρισμα 300dpi
3) OCR
4) Αύτόματος είσαγωγή είς Πανδουρίς, ἐκτύπωσις
5) Αύτόματος είσαγωγή είς BZQ, παραλλαγή κτλ.
δῆτε καί http://analogion.com/forum/showthread.php?t=24872&page=3


.
 
Last edited:
Σε εμένα δεν δουλεύη πατάω Νέο για αν αρχίσω την συγγραφή τίποτα. Γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να φταίει;

958.png


Ευχαριστώ Προκαταβολικά.:)
 

sbilis

Μέλος
Αυτό το αρχειάκι λέιπει από το λογισμικό του υπολογιστή σου...το Comdlg32.OCX..Συμβαίνει..μπορείς να το ψάξεις στο διαδύκτιο και να το κατεβάσεις και να το τοποθετήσεις στον φάκελο System32 του λογισμικού..με πολύ προσοχή όμως από ποιά ιστοσελίδα..αν γράψεις το συγκεκριμένο τύπο αρχείου συστήματος στο google θα σου βγάλει αρκετές σελίδες ακόμη και σε forum με πλήρεις οδηγίες είναι σύνηθες πρόβλημα..ψάξτο εύκολο είναι..
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἀποσυμπιέσατε τό κάτωθι
καί βάλετε είς τόν φάκελλο πού εῖναι τό Pandouris.....exe

View attachment Comdlg32.zip

Ἐπίσης βλέπω μᾶλλον δέν ἔχετε 'εγκαταστήσει τίς γραμματοσειρές
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Δεν έχω τέτοι φάκελο εγώ το έχω εγκατστήσει απο εδώ https://www.dropbox.com/s/9c3takpoolanpuo/Pandouris2_1_beta.zip?dl=0
Είχα εγκατστήση και απο εδώ https://bzquality.wordpress.com/download-bzq/ αλλα μου είχαι πρόβλημα

Ναί τό 2_1 δέν ἔχει ὑποφάκελον SUPPORT, ὅλα τά αρχεῖα εἶναι στόν ἀρχικόν φάκελον π.χ. Pandouris2_1............
Ἐκεῖ πρέπει νά προσθέσετε τό παραλειπόμενον ἀρχεῖον ComDlg32.OCX

Ἐγώ ἔχω τἀ ἑξῆς ἀρχεῖα ἐκεῖ


_Directory_of_C:\My_Documents\Pandouris2_1_beta

[.]_____________________________[..]
ASYCFILT.DLL____________________COMCAT.DLL
Comdlg32.ocx____________________DAO350.DLL
expsrv.dll______________________msjet35.dll
MSJINT35.DLL____________________MSJTER35.DLL
MSRD2X35.DLL____________________MSREPL35.DLL
msvbvm60.dll____________________MSVCRT40.DLL
OLEAUT32.DLL____________________OLEPRO32.DLL
Pandouris2_20151018.exe_________Pandouris2.BAT
Pandouris2.exe__________________Pandouris2.exe_-_Shortcut.lnk
Pandouris21.DDF_________________PandourisBasic1.ttf
PandourisBasic2.ttf_____________PandourisBasic3.ttf
PandourisBasic4.ttf_____________PandourisBasic5.ttf
ReadMe.txt______________________SETUP.EXE
Setup.Lst_______________________SETUP1.EXE
ST6UNST.EXE_____________________STDOLE2.TLB
VB5DB.DLL_______________________VB6STKIT.DLL
vbajet32.dll___________________
 
Last edited:
Ναί τό 2_1 δέν ἔχει ὑποφάκελον SUPPORT, ὅλα τά αρχεῖα εἶναι στόν ἀρχικόν φάκελον π.χ. Pandouris2_1............
Ἐκεῖ πρέπει νά προσθέσετε τό παραλειπόμενον ἀρχεῖον ComDlg32.OCX

Ἐγώ ἔχω τἀ ἑξῆς ἀρχεῖα ἐκεῖ


_Directory_of_C:\My_Documents\Pandouris2_1_beta

[.]_____________________________[..]
ASYCFILT.DLL____________________COMCAT.DLL
Comdlg32.ocx____________________DAO350.DLL
expsrv.dll______________________msjet35.dll
MSJINT35.DLL____________________MSJTER35.DLL
MSRD2X35.DLL____________________MSREPL35.DLL
msvbvm60.dll____________________MSVCRT40.DLL
OLEAUT32.DLL____________________OLEPRO32.DLL
Pandouris2_20151018.exe_________Pandouris2.BAT
Pandouris2.exe__________________Pandouris2.exe_-_Shortcut.lnk
Pandouris21.DDF_________________PandourisBasic1.ttf
PandourisBasic2.ttf_____________PandourisBasic3.ttf
PandourisBasic4.ttf_____________PandourisBasic5.ttf
ReadMe.txt______________________SETUP.EXE
Setup.Lst_______________________SETUP1.EXE
ST6UNST.EXE_____________________STDOLE2.TLB
VB5DB.DLL_______________________VB6STKIT.DLL
vbajet32.dll___________________

Τα έχω και τι κάνω? δεν δουλεύη και πάλι
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Τα έχω και τι κάνω? δεν δουλεύη και πάλι

Τό 2_1 εἶναι κάπως ἀσταθές.
ἴσως εἶναι καλύτερα νά ἀρχίσετε ἀπὀ τἠν ἀρχή-ἀρχήν.

Ἀπό ἐδῶ
https://pandouris.com/olderversions/

Κατεβάσετε τήν ἔκδοσιν 1.1.1 ! (εἶναι δοκιμασμένη, σταθερά)

ἀκολουθήσατε τίς ὁδηγίες ἐκεῖ καί διά τίς γραμματοσειρές (εἶδα, μᾶλλον δέν ἔχουν ἐγκατασταθεῖ) .
Στό τέλος ἐκτελέσατε τό ἀρχεῖον .exe ἀπό τόν φάκελον SUPPORT

ἐάν δέν λειτουργήσῃ πάλι
παρακαλῶ στεἰλατε λεπτομέρειες,

Τί Windows εἶναι
τί μήνυμα λάθους ἐμφανίζεται
print-screen

(Δυστυχῶς ὁ δημιουργός τοῦ προγράμματος τήν ἐποχήν αύτή
δέν δύναται νά ἀσχοληθῇ μέ τό Πανδουρίς.)
.
 
Τό 2_1 εἶναι κάπως ἀσταθές.
ἴσως εἶναι καλύτερα νά ἀρχίσετε ἀπὀ τἠν ἀρχή-ἀρχήν.

Ἀπό ἐδῶ
https://pandouris.com/olderversions/

Κατεβάσετε τήν ἔκδοσιν 1.1.1 ! (εἶναι δοκιμασμένη, σταθερά)

ἀκολουθήσατε τίς ὁδηγίες ἐκεῖ καί διά τίς γραμματοσειρές (εἶδα, μᾶλλον δέν ἔχουν ἐγκατασταθεῖ) .
Στό τέλος ἐκτελέσατε τό ἀρχεῖον .exe ἀπό τόν φάκελον SUPPORT

ἐάν δέν λειτουργήσῃ πάλι
παρακαλῶ στεἰλατε λεπτομέρειες,

Τί Windows εἶναι
τί μήνυμα λάθους ἐμφανίζεται
print-screen

(Δυστυχῶς ὁ δημιουργός τοῦ προγράμματος τήν ἐποχήν αύτή
δέν δύναται νά ἀσχοληθῇ μέ τό Πανδουρίς.)
.

Πώς βάζω της γραμματοσείρες?
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Πώς βάζω της γραμματοσείρες?

ὡς ἔγραψα


https://pandouris.com/olderversions/
....
ἀκολουθήσατε τίς ὁδηγίες ἐκεῖ καί διά τίς γραμματοσειρές

Τό 2_1 εἶναι κάπως ἀσταθές.
ἴσως εἶναι καλύτερα νά ἀρχίσετε ἀπὀ τἠν ἀρχή-ἀρχήν.

Ἀπό ἐδῶ
https://pandouris.com/olderversions/

Κατεβάσετε τήν ἔκδοσιν 1.1.1 ! (εἶναι δοκιμασμένη, σταθερά)

ἀκολουθήσατε τίς ὁδηγίες ἐκεῖ καί διά τίς γραμματοσειρές (εἶδα, μᾶλλον δέν ἔχουν ἐγκατασταθεῖ) .
Στό τέλος ἐκτελέσατε τό ἀρχεῖον .exe ἀπό τόν φάκελον SUPPORT

ἐάν δέν λειτουργήσῃ πάλι
παρακαλῶ στεἰλατε λεπτομέρειες,

Τί Windows εἶναι
τί μήνυμα λάθους ἐμφανίζεται
print-screen

(Δυστυχῶς ὁ δημιουργός τοῦ προγράμματος τήν ἐποχήν αύτή
δέν δύναται νά ἀσχοληθῇ μέ τό Πανδουρίς.)
.
 
ὡς ἔγραψα


https://pandouris.com/olderversions/
....
ἀκολουθήσατε τίς ὁδηγίες ἐκεῖ καί διά τίς γραμματοσειρές

Ναιιιι εγκαταστάθηκε με επιτυχία προς το παρών θα αρχίσω άμεσα με την συγγραφή. σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση και εξυπηρέτηση των αποριών μου. Να σας έχει ο Θεός καλά. καλή συνέχεια στο πνευματικό αγώνα σας. :)
 

Someone

New member
Θα ήμουν πολύ ευγνώμων (και όλοι μας) αν γινόταν μια προσπάθεια κατασκευής προγράμματος συγγραφής βυζαντινής μουσικής υποστηριζόμενο σε android...
Έχω προσπαθήσει και εγώ και ξέρω ότι είναι δύσκολο έργο αλλα μπόρει να γίνει η αρχή και σιγά σιγά να εξελιχθεί...🙂🙂🙂
 
Top