"Πανδουρίς" Νέο πρόγραμμα για τη Βυζαντινή Μουσική

kmironakis

π. Ευστάθιος
Πάρα πολύ βολικό πρόγραμμα, πολύ γρήγορο στην γραφή, ευχαριστούμε το δημιουργό του.
Αν μπορούσε μόνο να κάνει εξαγωγή και σε Open - Libre Office για εμάς που έχουμε υπολογιστές με λινουξ και δεν έχουμε καμμιά "σχέση" με οτιδήποτε αρχίζει από MS (Microsoft)!
 

kmironakis

π. Ευστάθιος
Σε σχέση με του κειμενογράφους (Open Writer, MS Word) που χρησιμοποιούν βυζαντινή γραμματοσειρά το Πανδούρης λόγω της χρήσης του ποντικιού και την μεταφορά του ποιητικού κειμένου απο νότα σε νότα με το πλήκτρο "κενό" είναι ταχύτατο εφόσον εξεικοιωθεί κάποιος μαζί του. Αυτό εννοούσα βολικό. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι έχει δική του αποθήκευση μη εμφανίσημη από άλλο πρόγραμμα, πράγμα που δυσκολέυει σε περίπτωση μεγάλων κειμένων.

Για το δικό σας πρόβλημα που εμφάνιζε θα μπορούσατε να κάνετε αποθήκευση ως <<όνομα αρχείου>> όταν ξεκινάτε και στη συνέχεια συχνά να αποθηκεύετε ώστε να μη χάσετε δεδομένα όταν πάει κάτι στραβά. Θα μπορούσε ο κατασκευαστής να ενσωματώσει την αυτόματη αποθήκευση και την ανάκτηση, αλλά μάλλον πολλά ζητάμε από δωρεάν πρόγραμμα.
 

Τσούκαλας Λεωνίδας

Παλαιό μέλος
Για το δικό σας πρόβλημα που εμφάνιζε θα μπορούσατε να κάνετε αποθήκευση ως <<όνομα αρχείου>> όταν ξεκινάτε και στη συνέχεια συχνά να αποθηκεύετε ώστε να μη χάσετε δεδομένα όταν πάει κάτι στραβά. Θα μπορούσε ο κατασκευαστής να ενσωματώσει την αυτόματη αποθήκευση και την ανάκτηση, αλλά μάλλον πολλά ζητάμε από δωρεάν πρόγραμμα.

Διαθετει αυτοματη αποθηκευση, την οποια εσυ τη ρυθμιζεις καθε ποσα λεπτα θες να κανει save αυτοματα πχ. καθε 10,5 ή 2 λεπτα κλπ.
 

Doukellis

Ιωάννης Δουκέλλης
Αν μπορούσε μόνο να κάνει εξαγωγή και σε Open - Libre Office για εμάς που έχουμε υπολογιστές με λινουξ και δεν έχουμε καμμιά "σχέση" με οτιδήποτε αρχίζει από MS (Microsoft)!
Προσωπικά έχω κατεβάσει από το διαδίκτυο το πρόγραμμα PDF Creator και όταν ολοκληρώσω αυτό που θέλω να γράψω (όσο καιρό, πιθανόν και μέρες ολόκληρες, διαρκεί η αντιγραφή του μαθήματος αποθηκεύω στη προκαθορισμένη μορφή του προγράμματος. Πολλές φορές ''σωτήρια'' είναι η αυτόματη αποθήκευση που κάνει το πρόγραμμα σε χρόνο που μπορούμε να τον ρυθμίσουμε), πάω στο μενού ''Εκτύπωση'' και στη επιλογή του εκτυπωτή επιλέγω PDF Creator. Με αυτό τον τρόπο πολύ εύκολα το αποθηκεύω σε μορφή pdf.
Επαναλαμβάνω ότι αυτό το κάνουμε όταν έχει ολοκληρωθεί το μάθημα, γιατί σαν αρχείο pdf δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε με το πρόγραμμα Πανδουρίς.
 
Last edited:

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
Μου βγάζει μήνυμα "run time error 91" όταν πάω να κάνω εξαγωγή στο Word...
Τι κάνω τώρα;
 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
Τελικά προσπάθησα να βγάλω το αρχείο σε άλλον υπολογιστή και τα κατάφερα.
Το Laptop μου έχει μια έκδοση του Word η οποία ονομάζεται Starter, δεν είναι δηλαδή πλήρης και είναι ίσια-ίσα να τυπώνεις και να ψιλο-επεξεργάζεσαι ένα έγγραφο.
Όταν αντίθετα πήγα σε σταθερό που έχει εγκατεστημένο το Office, δούλεψε κανονικά.
Μάλλον αυτό ήταν το πρόβλημα...δηλαδή η -όχι πλήρης, έκδοση του Word που λειτουργεί με περιορισμούς.
 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
Παιδιά ξέρετε πως μπαίνει το "νε" στο κείμενο, δηλαδή που βρίσκουμε το αντίστοιχο σύμβολο;
 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
Ευχαριστώ για την απάντηση...
Δηλαδή στο σημείο αυτό βάζουμε ένα απλό "νε";
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἡ νέα ἔκδοσις 3.9 τοῦ BZQ ἔχει τήν νέαν δυνατότητα (beta) νά παίζῃ παραλλαγήν ἀπό ἀρχεῖα .pan
τοῦ δωρεάν προγράμματος 1.1. "Πανδουρίς" τοῦ κυρίου Πέτρου Κ. Μουστάκα.

Ἡ ἔκδοσις 'βῆτα" θά βελτιοῦται συχνῶς, συμφώνως πρός τά μηνύματά σας.
Ἡ τελευταία ἔκδοσις BZQ θά ἀναρτᾶται ὡς συνήθως εἰς τήν σελίδα
http://bzquality.wordpress.com/
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἔγιναν δοκιμαί μέ μερικά ἀρχεῖα .pan, νά ἀναγνωσθοῦν ἀπό τό BZQ
καί νά παίξῃ παραλλαγή.

Πρόβλημα ὑπῆρξε ὅταν τό .pan ΔΕΝ εἶχε ἀρκτικήν μαρτυρίαν
καί τότε τό BZQ δέν ἐγνώριζε τί κλίμακα καί ἀρχικόν φθόγγον
νά χρησιμοποιήσῃ.

Παρακαλοῦνται τά μέλη ἐάν συναντήσουν κάποιον παρόμοιον πρόβλημα
νά στείλουν άντίγραφον τοῦ ἀρχείου .pan
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἀνηρτήθη διορθωμένον BZQ (Build 22.9.2013)
ὡς καί ἕνα σύντομον παράδειγμα συγγραφῆς ἀπό τό Πανδουρίς
διά τήν διευκόλυνσιν τοῦ προβλήματος
ἀρκτικῆς μαρτυρίας καί μεταθέσεως κλίμακος.
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ὁ κύριος Πέτρος Μουστάκας εἶχε τήν εὐγενῆ καλωσύνην νά μέ ἐνημερώσῃ ὅτι ἀνηρτήθη ἡ νέα ἐκδοσις 1.1.1 τοῦ Πανδουρίς. Σκοπόν ἔχει τήν ταχεῖαν ἀποθήκευσιν τοῦ ἰδίου ἀρχείου .pan ὅταν γίνονται πολλαί ἀλλαγαί/δοκιμαί
καί ἀμέσως συνδέσεις μέ τό BZQ εἴτε διά παραλλαγήν, εἴτε διά τήν εὕρεσιν όρθογραφικῶν λαθῶν κτλ.
Ὁ χειρισμός εἶναι ἁπλούστατος:
Μετά ἑκάστην διόρθωσιν τοῦ ἀρχείου .pan, πατῆστε τό πλῆκτρον F6
ὡστε νά ἀποθηκευθῇ τό διορθωμένον .pan.
Κατόπιν ἐπιλέγετε τό (ἐπίσης ἀνοικτόν) BZQ καί πατᾶτε ἐκεῖ πάλιν F6 διά νά γίνῃ είσαγωγή (φρεσκάρισμα) τοῦ ἀρχείου .pan καί ἀκοῦτε τήν παραλλαγή του
(μέ ὅτι ρυθμίσεις ἔχετε ἐπιλέξει) ἤ εὑρίσκετε τά ὀρθογραφικά λάθη τῆς παρτιτούρας πού μόλις ἐδιορθώσατε είς τό Πανδουρίς.

Δηλαδή, δι' ἑκάστην ἀλλαγήν τοῦ .pan, πατᾶτε 2 φορές τό F6,
πρῶτα στό Πανδουρίς, κατόπιν στό BZQ.
Ἀπαιτούμενος χρόνος: Δύο (2) δευτερόλεπτα.

Κατέβασμα τοῦ νέου Πανδουρίς καί ὁδηγιῶν ἀπό τό http://pandouris.com/

Ἐπίσης εἰς περίπτωσιν δυσκολίας κατέβασμα καί ἀπό τόν κατωτέρω σύνδεσμον.
 
Last edited:

jupiter

Member
Μήπως κάποιο μέλος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα "Πανδουρίς" γνωρίζει πώς μπορούμε να εισάγουμε γορθμικόν και πελαστικόν στο ποιητικό κείμενο; Το προσπαθώ εδώ και καιρό χωρίς αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το βρω με τίποτε. Αν γνωρίζει κάποιος τον τρόπο ας μας πει.

Ευχαριστώ.
 
Το πανδουρίς αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο δωρεάν πρόγραμμα γραφείς βυζαντινής μουσικής είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα που έχει το κυριότερο είναι ότι είναι πολύ απλό και ξεκούραστο, φυσικά και έχει περιθώρια βελτίωσης.
Ευχαριστούμε τον Πέτρο Μουστάκα γι'αυτή τη εξαιρετική δουλειά που έκανε!!!!!!!!!!!
 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
Μήπως κάποιο μέλος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα "Πανδουρίς" γνωρίζει πώς μπορούμε να εισάγουμε γορθμικόν και πελαστικόν στο ποιητικό κείμενο; Το προσπαθώ εδώ και καιρό χωρίς αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το βρω με τίποτε. Αν γνωρίζει κάποιος τον τρόπο ας μας πει.

Ευχαριστώ.

Δυστυχώς δεν γίνεται...
 

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Ἐάν ἔχετε δυσκολίαν προσβάσεως εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Pandouris,
εὑρῆκα μίαν ἐναλλακτικήν διεύθυνσιν ἡ ὁποία λειτουργεῖ:
http://pandouris.wordpress.com/
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
Εἰς τόν κατωτέρω σύνδεσμον ἔχει ἀναρτηθῆ τό διορθωμένον πρόγραμμα BZQfromPAN
διά τήν δημιουργία παραλλαγῆς ἀπό ἀρχεῖα .pan τοῦ Πανδουρίς.
Κυρίως λύει μερικά προβλήματα ἀμφισβητήσεως τῆς θέσεως ἑνός κλάσματος
κ.ο.κ.
 

Papassss

Παλαιό Μέλος
Θα σας υποβαλω ενα ερωτημα, ποια ειναι η διαδικασια για να εκτυπωσω ενα αρχειο Pan???
 
Top