Πέτρου Εφεσίου συντετμημένα Χερουβικά

Shota

Παλαιό Μέλος
Η πηγή από την οποία έγινε αντιγραφή του χερουβικού του α´ ήχου είναι χφ. 5629 της Μονής Σταυροπόλεως Βουκουρεστίου. Βλ. σσ. 121-124 του pdf.

Βλέπω τώρα ότι το κείμενο συμπίπτει κατά 99% με το κείμενο της Πανδέκτης του Ιωάννου και Στεφάνου.
 
Top