Νεκρώσιμος ακολουθία στην διακαινήσιμο εβδομάδα

Βασίλης Παπ

Βασίλης Παπαδόπουλος
#1
Χριστός Ανέστη.
Θα μπορούσε κάποιος να μου πει τι αλλάζει στο τυπικό της νεκρωσίμου ακολουθίας στην διακαινήσιμο εβδομάδα;;
Ευχαριστώ.
 
#2
Θα μπορούσε κάποιος να μου πει τι αλλάζει στο τυπικό της νεκρωσίμου ακολουθίας στην διακαινήσιμο εβδομάδα;;
Ευχαριστώ.

Υπάρχει λεπτομερώς η νεκρώσιμος ακολουθία κατά την Διακαινήσιμον βδομάδα στο βιβλιαράκι της Αποστολικής Διακονίας (έκδοση ΙΒ' 1998) σελίς 57 εως 65.
Στο συγγεκριμένο υπάρχουν και άλλες πολλές ακολουθίες γιά διάφορες περιπτώσεις.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Βλ. Τυπικὸν Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας σ. 439.


Τα προβλεπόμενα από το ΤΜΕ.
Ἡ φράση «ὁ Ἀπόστολος καὶ τό Εὐαγγέλιον» τί ἐννοεῖ;

Γιατί ἑρμηνεύθηκε ὡς «τῆς ἡμέρας»;

Γιά προκείμενο καί ἀλληλουιάριο δέν γίνεται ἀναφορά.

ΥΓ. Ἔχω ὑπόψη μου τήν 264 ἀπάντηση τοῦ μακαριστοῦ Φουντούλη, ὅπου καταλήγει στά τῆς ἡμέρας ἀναγνώσματα μέ τά προκείμενα καί ἀλληλουιάριά των. Σημειώνει ὅμως καί τήν ἀσάφεια τῶν ἀρχαιοτέρων διατάξεων.


 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
#7
Τα προβλεπόμενα από το ΤΜΕ.

Tι εννοει ομως στην τελευταια φραση που λεει: ''...και ακολουθως η νεκρωσιμη ακολουθια,ως προδιετυπωθη.'';

Εννοει,ως προδιετυπωθη,κατα την διεκαινησιμο, ή κατα τη συνηθισμενη ακολουθια,που αναγραφεται στις σελ. 435-438;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Ἡ φράση «ὁ Ἀπόστολος καὶ τό Εὐαγγέλιον» τί ἐννοεῖ;
Γιατί ἑρμηνεύθηκε ὡς «τῆς ἡμέρας»;
Γιά προκείμενο καί ἀλληλουιάριο δέν γίνεται ἀναφορά.
ΥΓ. Ἔχω ὑπόψη μου τήν 264 ἀπάντηση τοῦ μακαριστοῦ Φουντούλη, ὅπου καταλήγει στά τῆς ἡμέρας ἀναγνώσματα μέ τά προκείμενα καί ἀλληλουιάριά των. Σημειώνει ὅμως καί τήν ἀσάφεια τῶν ἀρχαιοτέρων διατάξεων.
Ἡ ἑρμηνεία ἡ δική μου ὅπως διαβάζω στό ΤΜΕ («ὁ Ἀπόστολος καὶ τό Εὐαγγέλιον») εἶναι ὄτι πρόκειται γιά τά συνήθη ἀναγνώσματα τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας.
Ἡ ἔκδοση Τυπικόν της νεκρωσίμου ακολουθίας, 1905 πιστεύω ὅτι ἑρμηνεύει ὀρθῶς τήν Πατριαρχική Τάξη (καί τό ΤΜΕ) καί ὁρίζει τά συνήθη ἀναγνώσματα τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας.

Τήν (περασμένη) Τρίτη (τῆς Διακαινησίμου) εἴχαμε κηδεία στήν ὁποία προσῆλθε, λόγῳ γνωριμίας, Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τόν ρώτησα προηγουμένως ποῖα ἑρμηνεία δίδει γιά τά ἀναγνώσμα καί μοῦ ἀπάντησε, ὅ,τι κρίνετε. Στήν ἀπάντηση μου γιά τά συνήθη, κόλλησε, καί τελικά καταλήξαμε νά ἐπιλέξουμε ἔνα νεκρώσιμο ἀπόστολο ἀπό τούς ἄλλους 3 πού ἔχει ὁ Ἀπόστολος καί ἕνα νεκρώσιμο εὐαγγέλιο ἀπό τά ἄλλα 4 πού ἔχει τό Εὐαγγέλιον (γιά νά μήν ἀκουστοῦν τά ἴδια...). Στόν ψάλτη εἶπα νά πεῖ τό νεκρώσιμο προκείμενο.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#11
«Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἐὰν γένηται ἀδελφὸν ἐκδημῆσαι πρὸς Κύριον ἐν ταύτῃ τῇ ἁγίᾳ ἑβδομάδι τῆς διακαινησίμου, οὐ ψάλλομεν ἐπ’ αὐτῷ τὴν συνηθισμένην ἀκολουθίαν τῶν κεκοιμημένων, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν ἀκολουθίαν τὴν ἀναστάσιμον. Ἤγουν μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τρίτου καὶ Ἀνάστασιν Χριστοῦ, τὸν κανόνα τῆς λαμπρᾶς Κυριακῆς, ὁ ἀπόστολος καὶ τὸ εὐαγγέλιον. Εἰς τοὺς αἴνους τὸν ἀσπασμὸν καὶ ἀπόλυσις. Οὕτως παρελάβομεν ἀπὸ ἀκριβεῖς ἱερομονάχους τῆς ἁγίας λαύρας τοῦ ἄθωνος, ὡς ἐν τῷ τυπικῷ τῆς τοιαύτης λαύρας περιέχεται»(Πεντηκοστάριον Βενετία 1552 κ.ἑ. εἴδησις μετὰ τὴν λειτουργία τοῦ Πάσχα). Βλ. καὶ Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 2 σσ. 277-281 καὶ τυπικὸ Ῥήγα σσ. 895-896.
 
#12
Να εκφράσω έναν προβληματισμό μου, όχι περί του πρακτέου: Από το εν χρήσει Ευχολόγιο, κατά το ΤΜΕ, προβλέπεται να ψάλλονται η καταβασία εκάστης ωδής , το «Χριστός ανέστη» τρις και το «Αναστάς ο Ιησούς…», τουτέστιν 5 τροπάρια. Δεν θα ήταν ορθότερο και ακριβέστερο αλλά και λιγότερο "μονότονο" να ψάλλεται ο κανών του Πάσχα εις δ΄ που προβλέπεται από την παλαιά λειτουργική πράξη ;

Και ένα δεύτερο: Με ποιο κριτήριο καθιερώθηκε η ωσάνω επιλογή; Πάντως όχι της συντομίας.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#14
Πάντως όχι της συντομίας.
χαχαχαχαχαχαααααααα ἀλλά μέ ποιό;;;;;;


Πάντως ἡ ἐπισύναψή σου ἀπό μετάφραση ἐκ τοῦ Ἰλλυρικοῦ Εὐχολογίου δέν λέει τίποτε...
Ἐλλιπής... καί προέρχεται ἀπό Ἀγιασματάρια Βενετίας...

[Τό ὅτι ἐκδίδεται καί κυκλοφορεῖ στάς Ἀθήνας δείχνει ὅτι ὑπῆρχε τάση συμπληρώσεως τῆς σαρωτικῆς διατάξεως τῶν πατριαρχικῶν τυπικῶν (σαφῶς διά λόγους συντομίας), ὅπως ἤδη φαίνεται καί στή συνήθη κηδεία, καί ἔχουν προστεθεῖ κάποια πράγματα στίς ἐκδόσεις Ἀ. Δ. (ἐκτός τυπικοῦ, ἤτοι ΤΜΕ).]

Μιά ἔγκυρη ἔκδοση εἶναι <Τυπικόν της νεκρωσίμου ακολουθίας, 1905> ὅπου ἀπό ἐκεῖ, ὅπως ἀναφέρεται στόν πρόλογο, ἄς ὁδηγηθοῦμε στό Ἁγιασματάριον Ἀθῆναι 1894, γιά νά δοῦμε τί προβλέπει.
Τί ἄλλες πηγές ἔχουμε;

Ἡ προβλεπόμενη στό "Εξοδιαστικόν" τῆς Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας δέν ξέρω ἀπό ποῦ προέρχεται.
 
Last edited:
#15
Πάτερ, Χριστός ανέστη.

Απέκλεισα ως κίνητρο επιλογής της συγκεκριμένης λειτουργικής διατάξεως τη συντομία με το σκεπτικό ότι δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ψαλεί ο αναστάσιμος κανών εις 4 από το να ψαλούν η καταβασία εκάστης ωδής , το «Χριστός ανέστη» τρις και το «Αναστάς ο Ιησούς…», τουτέστιν 5 τροπάρια .
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας με το

Τό ὅτι ἐκδίδεται καί κυκλοφορεῖ στάς Ἀθήνας δείχνει ὅτι ὑπῆρχε τάση συμπληρώσεως τῆς σαρωτικῆς διατάξεως τῶν πατριαρχικῶν τυπικῶν (σαφῶς διά λόγους συντομίας), ὅπως ἤδη φαίνεται καί στή συνήθη κηδεία, καί ἔχουν προστεθεῖ κάποια πράγματα στίς ἐκδόσεις Ἀ. Δ. (ἐκτός τυπικοῦ, ἤτοι ΤΜΕ).
Την ευχή σας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#17
... ἄς ὁδηγηθοῦμε στό Ἁγιασματάριον Ἀθῆναι 1894, γιά νά δοῦμε τί προβλέπει.
Τό ἔγραψα αὐτό μήπως "τσιμπήσει" ὁ Μανόλης ἄν τό ἔχει...
Μετά σάν νά θυμώμουν ὅτι κάτι ἔχω ἐγώ... καί τό βρῆκα (χαχαχαχα)

IMG_1578.JPG

Ἴδιος ἐκδότης μέ αὐτό πού ἀνέβασες Βασίλειε! Ἀλλά συμπεπληρωμένο.
Ἤτοι (σέ ἀντίθεση καί μέ "Ἐξοδιαστικόν", πού περίπου στά ἴδια κινεῖται) ἡ ἀκολουθία ἄρχεται ἀπό τό σπίτι, μέ Εὐλογητός καί τά Χριστός ἀνέστη μέ τούς στίχους, καί ὁ κανών καθ᾿ ὁδόν, μετά κοντάκιο καί τόν οἶκο τά νεκρώσιμα, τό Ὅσοι εἰς Χριστόν, Ἀπόστολος (ἡμέρας) καί Εὐαγγέλιον (ἑωθινόν sic) —τά λέει κι ὁ Φουντούλης αὐτά στήν ἀπάντηση πού μνημονεύω στά προηγούμενα— ἡ συνέχεια τοῦ κανόνα, ἐξαποστειλάριον, ἀναστάσιμα εὐλογητάρια καί στά Πάσχα ἱερόν ὁ ἀσπασμός, τό δοξαστικό Ἀναστάσεως ἡμέρα, δέηση, εὐχή, ἀπόλυση.
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
#18
Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 1905, παραθέτω μιὰ σειρὰ τριῶν ἄρθρων, σὲ συνέχεια, τοῦ ἐπισκόπου Παμφίλου Μελησσηνοῦ, ὅπου παραθέτει πολλὲς πληροφορίες καὶ σχεδιάγραμμα τῆς ἀκολουθίας καὶ σύγκριση μὲ Βιολάκη.
 

Attachments

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#19
Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 1905, παραθέτω μιὰ σειρὰ τριῶν ἄρθρων, σὲ συνέχεια, τοῦ ἐπισκόπου Παμφίλου Μελησσηνοῦ, ὅπου παραθέτει πολλὲς πληροφορίες καὶ σχεδιάγραμμα τῆς ἀκολουθίας καὶ σύγκριση μὲ Βιολάκη.
Εὐχαριστοῦμε γι᾿ αὐτό τό ντοκουμέντο, ἀλλά δέν πρόσεξες ὅτι προηγουμένως ἀναφέρω τήν αὐτοτελῆ ἐκ τῶν ὑστέρων ἔκδοση σέ παλαιό θέμα εὑρισκόμενη.

Μιά ἔγκυρη ἔκδοση εἶναι <Τυπικόν της νεκρωσίμου ακολουθίας, 1905> ὅπου ἀπό ἐκεῖ, ὅπως ἀναφέρεται στόν πρόλογο, ἄς ὁδηγηθοῦμε στό Ἁγιασματάριον Ἀθῆναι 1894, γιά νά δοῦμε τί προβλέπει.
...καί ὅτι θυμήθηκα καί βρῆκα στά βιβλία μου τό Ἁγιασματάριον Ἀθῆναι 1894 :);):cool:
 
Top