Νεκρώσιμος ακολουθία στην διακαινήσιμο εβδομάδα

Βασίλης Παπ

Βασίλης Παπαδόπουλος
#1
Χριστός Ανέστη.
Θα μπορούσε κάποιος να μου πει τι αλλάζει στο τυπικό της νεκρωσίμου ακολουθίας στην διακαινήσιμο εβδομάδα;;
Ευχαριστώ.
 
#2
Θα μπορούσε κάποιος να μου πει τι αλλάζει στο τυπικό της νεκρωσίμου ακολουθίας στην διακαινήσιμο εβδομάδα;;
Ευχαριστώ.

Υπάρχει λεπτομερώς η νεκρώσιμος ακολουθία κατά την Διακαινήσιμον βδομάδα στο βιβλιαράκι της Αποστολικής Διακονίας (έκδοση ΙΒ' 1998) σελίς 57 εως 65.
Στο συγγεκριμένο υπάρχουν και άλλες πολλές ακολουθίες γιά διάφορες περιπτώσεις.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Βλ. Τυπικὸν Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας σ. 439.


Τα προβλεπόμενα από το ΤΜΕ.
Ἡ φράση «ὁ Ἀπόστολος καὶ τό Εὐαγγέλιον» τί ἐννοεῖ;

Γιατί ἑρμηνεύθηκε ὡς «τῆς ἡμέρας»;

Γιά προκείμενο καί ἀλληλουιάριο δέν γίνεται ἀναφορά.

ΥΓ. Ἔχω ὑπόψη μου τήν 264 ἀπάντηση τοῦ μακαριστοῦ Φουντούλη, ὅπου καταλήγει στά τῆς ἡμέρας ἀναγνώσματα μέ τά προκείμενα καί ἀλληλουιάριά των. Σημειώνει ὅμως καί τήν ἀσάφεια τῶν ἀρχαιοτέρων διατάξεων.


 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
#7
Τα προβλεπόμενα από το ΤΜΕ.

Tι εννοει ομως στην τελευταια φραση που λεει: ''...και ακολουθως η νεκρωσιμη ακολουθια,ως προδιετυπωθη.'';

Εννοει,ως προδιετυπωθη,κατα την διεκαινησιμο, ή κατα τη συνηθισμενη ακολουθια,που αναγραφεται στις σελ. 435-438;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Ἡ φράση «ὁ Ἀπόστολος καὶ τό Εὐαγγέλιον» τί ἐννοεῖ;
Γιατί ἑρμηνεύθηκε ὡς «τῆς ἡμέρας»;
Γιά προκείμενο καί ἀλληλουιάριο δέν γίνεται ἀναφορά.
ΥΓ. Ἔχω ὑπόψη μου τήν 264 ἀπάντηση τοῦ μακαριστοῦ Φουντούλη, ὅπου καταλήγει στά τῆς ἡμέρας ἀναγνώσματα μέ τά προκείμενα καί ἀλληλουιάριά των. Σημειώνει ὅμως καί τήν ἀσάφεια τῶν ἀρχαιοτέρων διατάξεων.
Ἡ ἑρμηνεία ἡ δική μου ὅπως διαβάζω στό ΤΜΕ («ὁ Ἀπόστολος καὶ τό Εὐαγγέλιον») εἶναι ὄτι πρόκειται γιά τά συνήθη ἀναγνώσματα τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας.
Ἡ ἔκδοση Τυπικόν της νεκρωσίμου ακολουθίας, 1905 πιστεύω ὅτι ἑρμηνεύει ὀρθῶς τήν Πατριαρχική Τάξη (καί τό ΤΜΕ) καί ὁρίζει τά συνήθη ἀναγνώσματα τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας.

Τήν (περασμένη) Τρίτη (τῆς Διακαινησίμου) εἴχαμε κηδεία στήν ὁποία προσῆλθε, λόγῳ γνωριμίας, Μητροπολίτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τόν ρώτησα προηγουμένως ποῖα ἑρμηνεία δίδει γιά τά ἀναγνώσμα καί μοῦ ἀπάντησε, ὅ,τι κρίνετε. Στήν ἀπάντηση μου γιά τά συνήθη, κόλλησε, καί τελικά καταλήξαμε νά ἐπιλέξουμε ἔνα νεκρώσιμο ἀπόστολο ἀπό τούς ἄλλους 3 πού ἔχει ὁ Ἀπόστολος καί ἕνα νεκρώσιμο εὐαγγέλιο ἀπό τά ἄλλα 4 πού ἔχει τό Εὐαγγέλιον (γιά νά μήν ἀκουστοῦν τά ἴδια...). Στόν ψάλτη εἶπα νά πεῖ τό νεκρώσιμο προκείμενο.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#11
«Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἐὰν γένηται ἀδελφὸν ἐκδημῆσαι πρὸς Κύριον ἐν ταύτῃ τῇ ἁγίᾳ ἑβδομάδι τῆς διακαινησίμου, οὐ ψάλλομεν ἐπ’ αὐτῷ τὴν συνηθισμένην ἀκολουθίαν τῶν κεκοιμημένων, ἀλλὰ πᾶσαν τὴν ἀκολουθίαν τὴν ἀναστάσιμον. Ἤγουν μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ τρίτου καὶ Ἀνάστασιν Χριστοῦ, τὸν κανόνα τῆς λαμπρᾶς Κυριακῆς, ὁ ἀπόστολος καὶ τὸ εὐαγγέλιον. Εἰς τοὺς αἴνους τὸν ἀσπασμὸν καὶ ἀπόλυσις. Οὕτως παρελάβομεν ἀπὸ ἀκριβεῖς ἱερομονάχους τῆς ἁγίας λαύρας τοῦ ἄθωνος, ὡς ἐν τῷ τυπικῷ τῆς τοιαύτης λαύρας περιέχεται»(Πεντηκοστάριον Βενετία 1552 κ.ἑ. εἴδησις μετὰ τὴν λειτουργία τοῦ Πάσχα). Βλ. καὶ Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 2 σσ. 277-281 καὶ τυπικὸ Ῥήγα σσ. 895-896.
 
Top