Τυπικόν της νεκρωσίμου ακολουθίας, 1905

Shota

Παλαιό Μέλος
#1
Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Αρ. Εισαγωγής: 5819
Τίτλος: Τυπικόν της νεκρωσίμου ακολουθίας
Συγγραφέας: Χριστόδουλος Μελισσηνός, Επίσκοπος Παμφίλου
Εκδότης: Εκ του πατριαρχικού τυπογραφίου
Σελίδες: 80
Μέγεθος: A4
Τόπος Έκδοσης: Εν Κωνσταντινούπολει
Ημ/νία έκδοσης αρχείου: 1905
 

Attachments

Top