Νεκρώσιμα ευλογητάρια - η ορθή σειρά

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#1
Έχω παρατηρήσει πως όπου αναγράφονται τα νεκρώσιμα ευλογητάρια στον Όρθρο (Ωρολόγιο, εγκόλπιο αναγνώστου) η σειρά τους είναι η εξής:
1. Των αγίων ο χορός
2. Οι τον αμνόν
3. Οι την οδόν
4. Εικών ειμί
5. Ο πάλαι μεν
6. Ανάπαυσον
7. Δόξα...
8. Και νυν...

Όπου αναγράφονται στην τάξη του μνημοσύνου η σειρά των τροπαρίων που είναι μαυρισμένα (4. Εικών ειμί... 5. Ο πάλαι μεν...) είναι ανάποδη. Δηλαδή:

1. Των αγίων ο χορός
2. Ο πάλαι μεν
3. Εικών ειμί

4. Ανάπαυσον
5. Δόξα...
6. Και νυν...

Έτσι όταν ψάλλουμε σε μνημόσυνο και βλέπουμε από το εγκόλπιο του ανανγνώστου στον όρθρο του Σαββάτου πρέπει να αλλάζουμε τη σειρά.
Πού οφείλεται αυτή η διαφορά; Ποια σειρά είναι πιο σωστή;

ΥΓ. Στα λειτουργικά κείμενα του π. Λέο έχει στον όρθρο τη σειρά που αναφέρω για το μνημόσυνο, χωρίς μάλιστα τα δύο "ιερατικά" τροπάρια.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


«Εἰκών εἰμι...Ὁ παλάμῃ...»

(χφ. Παρισίων 331 ὡρολόγιο ια’ αἰ. ἔκδ. Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου 1979 σ. 56).


«Εἰκών εἰμι...Ὁ πάλαι μέν...»

(Ὡρολόγιον ἐκδ. 1563, 1757).
«Ὁ παλάμῃ...Εἰκών εἰμι...»

(χφφ. Παντοκράτορος Ἄθῳ 43 ψαλτήριο τέλη ια’ - ἀρχὲς ιβ’ αἰ. ἔκδ. Ψαλτήριον μετὰ τροπαρίων καὶ εὐχῶν 2004 σ. 255, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 277, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 642 παρακλητικὴ ιγ’ αἰ. φ. 51r, Βritish library Additional 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 111r, Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Βουλγαρίας 56 ΤΑΣ ιδ’ αἰ. φ. 337r, Εὐχολόγιον Goar 1730 σσ. 425, 451, Εὐχολόγιον ἔκδ. 1759 σ. 301, ΤΜΕ σ. 436).


«Ὁ πάλαι μέν...Εἰκών εἰμι...»

(χφ. Λειμῶνος 85 εὐχολόγιο ιστ’ αἰ. φ. 259r, τυπικὸ Ρήγα σσ. 886, 893).


Δὲν ἔχω τὴ διατριβὴ τοῦ π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου Ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία κατὰ τοὺς χειρόγραφους κώδικες ι’-ιβ’ αἰῶνος, ὅπου θὰ ὑπάρχουν ἐπιπλέον στοιχεῖα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Έχω παρατηρήσει πως όπου αναγράφονται τα νεκρώσιμα ευλογητάρια στον Όρθρο (Ωρολόγιο, εγκόλπιο αναγνώστου)
Νά κοιτάξουμε καί τό Μέγα Εὐχολόγιον καί τό Μικρόν Εὐχολόγιον καί τό ΤΜΕ.

Δέν τό εἶχα προσέξει, ἀλλά ἀπό τόσες κηδεῖες καί τόσα μνημόσυνα πού ἔχω τελέσει, σύμφωνα μέ τά εὐχολόγια πού χρησιμοποιοῦμε (Ἀ. Δ.), πρῶτα λέμε «Ὁ πάλαι μέν...» καί μετά «Εἰκών εἰμι...» (ὅπως καί ΤΜΕ).

Έτσι όταν ψάλλουμε σε μνημόσυνο και βλέπουμε από το εγκόλπιο του ανανγνώστου στον όρθρο του Σαββάτου πρέπει να αλλάζουμε τη σειρά.
Πού οφείλεται αυτή η διαφορά; Ποια σειρά είναι πιο σωστή;
Κι ἐμεῖς καί οἱ ψάλτες μας βλέπουν ἀπό εὐχολόγιο Ἀ. Δ. γιά κηδεῖες καί μνημόσυνα. Ὅταν προβλέπονται τά 8 (τά Σάββατα μέ Ἀλληλούια καί τά Ψυχοσάββατα) ἄς τά λένε ὅπως καί ἀπ᾿ ὅπου βλέπουν.

ΥΓ. Στα λειτουργικά κείμενα του π. Λέο έχει στον όρθρο τη σειρά που αναφέρω για το μνημόσυνο, χωρίς μάλιστα τα δύο "ιερατικά" τροπάρια.
Ὁ π. Λέων ἔχει τήν κηδεία καί τήν ἔχει σύμφωνα μέ τό ΤΜΕ, πού δέν προβλέπει αὐτά τά "ιερατικά", πού λές, πού δέν εἶναι "ιερατικά" (βλ. ἐδῶ). Τό ΤΜΕ (σ. 436) ἔχει «Ὁ παλάμῃ...» (βλ. ἐδῶ).

Δὲν ἔχω τὴ διατριβὴ τοῦ π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου Ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία κατὰ τοὺς χειρόγραφους κώδικες ι’-ιβ’ αἰῶνος, ὅπου θὰ ὑπάρχουν ἐπιπλέον στοιχεῖα.
Στήν νεκρώσιμο πού βλέπω στό ἐν ἐπιτομῇ αὐτῆς δημοσιευθέν ἄρθρο του στήν ἐπιστημονική ἐπετηρίδα «Εἱρμός», τοῦ κώδικος Crypt. gr. Γ.β.Χ. (ι΄ αἰ.) δέν προβλέπονται εὐλογητάρια. Ἐπικοινώνησα μαζί του καί κάποια στιγμή θά μοῦ στείλει τή σειρά πού βλέπει σέ μεταγενέστερους κώδικες.

 
Last edited:

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#4
Έχω παρατηρήσει πως όπου αναγράφονται τα νεκρώσιμα ευλογητάρια στον Όρθρο (Ωρολόγιο, εγκόλπιο αναγνώστου) η σειρά τους είναι η εξής:
1. Των αγίων ο χορός
2. Οι τον αμνόν
3. Οι την οδόν
4. Εικών ειμί
5. Ο πάλαι μεν
6. Ανάπαυσον
7. Δόξα...
8. Και νυν...
Ὁμοίως τίθενται καί στά ὑπό τῆς Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας ἐκδοθέντα, ἐξοδιαστικό (σέλ.146-7) καί συλλειτουργικό (σέλ.110-1).

Πιθανῶς λόγω τῆς ἐπιμέλειάς των ἐκδόσεων ἀπό τόν Φουντούλη.
 
Top