Νέος ἱστοχῶρος μὲ φυλλάδες καὶ μουσικά

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.porphyrios.sitewww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Σεπτεμβρίου 2021, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, καὶ ἐνίοτε Σαββάτων.

===

Παρεμπιπτόντως καὶ πακτωλὸς ἀρχαιογνωστικῶν καὶ μεταγενεστέρων κειμένων ἐδῶ.

Καὶ ἐπετειακὸν εἰκαστικόν τι ἐδῶ.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.porphyrios.sitewww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ὀκτωβρίου 2021, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

===

Α Ιω. 1,1 Ὅ ἧν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς...

https://icoana.wordpress.com/2016/01/25/teofan-cretanul/
& 170 λευκώματα (ῥουσσιστί)
 

nektar

νεοαρχάριος
Στὸ www.nektarios.info γιὰ τεχνικοὺς λόγους ἀνηρτήθησαν νέα ἀρχεῖα γιὰ τὰ μουσικὰ τῶν Κυριακῶν 17, 24, 31 Ὀκτωβρίου 2021.

καὶ εἰκαστικά τινα:

ПОДЛИННИК онлайн
https://eikon.piwigo.com/index?/categories/flat/start-1

ἐκ τῶν συλλογῶν ИЗОГРАФЪ
https://vk.com/album-100679169_00?rev=1

καὶ κάτι τῆς γλώσσης (101 λέξεις και φράσεις από την εκκλησιαστική γλώσσα)
https://sarantakos.wordpress.com/2021/09/13/alexis/
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Νοεμβρίου 2021, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

======

Η ταινία «Σε γνωρίζω από την όψη» 200 χρόνια
https://www.greece2021.gr/se-gnorizo-apo-tin-opsi

Κατεβάστε 25 βιβλία για την Επανάσταση του 1821 (pdf)
https://eranistis.net/wordpress/2013/08/24/κατεβάστε-δωρεάν-βιβλία-για-την-επανά/
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Δεκεμβρίου 2021, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.nektarios.gr/fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ἰανουαρίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

μακάρι νὰ φτάσουμε νὰ ἑορτάσουμε καὶ τὰ Φῶτα.

 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.eu τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Φεβρουαρίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.


Ἐκδόσεις τοῦ Ἱδρύματος Ἰ. Λάτση πρὸς καταφόρτωσιν ἐδῶ.

Μέγα πλῆθος καὶ ποικιλία βιβλίων πρὸς καταφόρτωσιν ἐδῶ.

Ψηφιακά Βιβλία και Περιοδικά | Παιδείας Εγκώμιον ἐδῶ.

Μικρὰ ψηφιακὴ βιβλιοθήκη τῆς ἱ.μητροπόλεως Λαρίσης ἐδῶ.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Μαρτίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, προηγιασμένων, ἀποδείπνων, χαιρετισμῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

=================
ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΡΗΝΗΣ
εἰς σύμπασαν τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν οἰκουμένην

Ἦχος πλ. β´. Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον.
Ὁ λύσας Λόγε τὸν μέγαν πόλεμον, καὶ τὴν μακρὰν ἐκείνην καὶ ἀρχαίαν διάστασιν, καὶ ἑνώσας τῇ γῇ τὰ οὐράνια, διὰ τῆς Θεοτόκου, λύσας τὸν πόλεμον, τὸν πρόσφατον τοῦτον καὶ βαρὺν, ἡμᾶς εἰρήνευσον.

Εὐχή·
Δέσποτα Θεέ, πάτερ παντοκράτορ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ ἄρχον τῆς εἰρήνης, εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν, λύτρωσαι ἡμᾶς καὶ τὸν κόσμον σου ἀπὸ πάσης ἀπειλῆς ἐναντίας καὶ δίδαξον τοῖς ἡγέταις τῶν ἐθνῶν ἐν εἰρήνῃ ἐπιλύειν τὰς διαφορὰς αὐτῶν καὶ ἐν παντὶ εἰρηνεύειν. Ἐξαπόστειλον περιστεράν, κλάδον ἐλαίας ἔχουσαν, καταλλαγῆς σύμβολον, δώρησαι δὲ ἐπὶ τοὺς ἡγήτορας τῶν ἐθνῶν τὸν θεῖον φωτισμὸν καὶ λάλησον ἀγαθὰ εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ἵνα ἐπικρατήσῃ ἡ ἄνωθεν εἰρήνη, ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα, εἰς σύμπασαν τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν οἰκουμένην, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τὴν πολυπαθῆ περιοχὴν (ὅπου δυστυχῶς τυγχάνει σύῤῥαξις), ἵνα πάντες ἥρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ἀπριλίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, προηγιασμένων, ἀποδείπνων, χαιρετισμῶν, ἀκολουθιῶν μεγάλης ἑβδομάδος, Πάσχα καὶ ἡμερῶν διακαινησίμου ἑβδομάδος. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

«Ζωοδότη Χριστέ, άνοιξε για χάρη μου τις πύλες της μετάνοιας, απ' τα χαράματα προσεύχεται η ψυχή μου μέσα στον άγιο ναό σου, κουβαλώντας τον ναό του σώματός μου, που είναι ολόκληρος μολυσμένος. Αλλά ως ελεήμων καθάρισέ τον, με το εύσπλαγχνο έλεός σου».
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Μαΐου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

Δεῖγμα ἀρχειοθήκης (ἔργα ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου):
https://archive.org/details/ErgaChrysostomou/

πολύγλωσσον Χριστὸς ἀνέστη:
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ἰουνίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

«διαδικτυακή Ορθόδοξη Θεολογική Ψηφιακή Βιλιοθήκη»
https://www.imdlibrary.gr/

Library Genesis+
https://libgen.rocks/

ἐπιχρωματισμένες φωτογραφίες:
http://pastincolor.blogspot.com/

ἁγίου Λουκᾶ ἰατροῦ τι (11 Ἰουν.):
https://www.orp.gr/wordpress/?p=25085
 

nektar

νεοαρχάριος
Προσετέθη στὸ www.nektarios.gr/fyllades ἡ ἀκολουθία καὶ μουσικὰ τοῦ προφήτου Ἐλισσαίου· ἐφέτος ἡ μνήμη του θὰ τιμηθεῖ μὲ βραδινὴ ἀκολουθία (ἀπὸ 8:30μμ) στὸν ἅγιο Ἀντίπα τῆς ὀδοντιατρικῆς σχολῆς στοῦ Γουδῆ.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ἰουλίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

[σφάλματα στὰ κείμενα 10 & 17 Ἰουλίου θὰ διορθωθοῦν ἕως αὔριον]
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Αὐγούστου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶνκαὶ παρακλήσεων . Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν, ἑορτῶν καὶ παρακλήσεων, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν (ἀπὸ καιροῦ) στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Σεπτεμβρίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ὀκτωβρίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Νοεμβρίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

ὑπενθύμισις: δωρεὰν ἐφαρμογὴ «Λειτουργικὰ Κείμενα καὶ Ἁγία Γραφή»

iOS: https://apps.apple.com/us/app/λειτουργικά-κείμενα-αγία-γραφή/id1224740889

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.nektarios.leitourgika&hl=el
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Δεκεμβρίου 2022, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.
 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Ἰανουαρίου 2023, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.

Κατ' ἄμφω ὑγίειαν! Καλὴ χρονιά! (πολιτικὸν 2023)

 

nektar

νεοαρχάριος
Ἀνηρτήθησαν στὸ www.nektarios.gr/fylladeswww.nektarios.infowww.porphyrios.euwww.keimena.gr & fyllades τὰ μουσικὰ ἀκολουθιῶν μηνὸς Φεβρουαρίου 2023, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν. Στὸν αὐτὸ χῶρο ἀναρτῶνται καὶ τὰ κείμενα τῶν συντεταγμένων φυλλάδων, ἤγουν ἀκολουθιῶν ἀναλυτικῶς, Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ἀποδόσεων, μὲ ἀναλυτικὴ διάταξη, πλήρεις ᾠδὲς τῶν κανόνων, καὶ συμπεπληρωμένα μηνολόγια μὲ ὀρθοδόξους ἁγίους δύσεως καὶ (βορειο)ἀνατολῆς.
 
Top