(Νέα μουσική έκδοση) Νέον Αργοσύντομον Αναστασιματάριον σε αργοσύντομο στιχηραρικό μέλος, υπό Γεωργίου Χατζηθεοδώρου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἐνημέρωση καί εὐχόμαστε τά καλύτερα στόν σεβαστό καί ἀγαπητό μας Ἄρχοντα!

Τό θέμα βρίσκεται σέ μόνιμη ἀνακατεύθυνση μέ τίς Νέες εκδόσεις καί προφανῶς σχετίζεται μέ τήν προηγούμενη ἔκδοση τοῦ Ἄρχοντος "Γεώργιου Ι. Χατζηθεοδώρου, Η μετροφωνική ερμηνεία του Αναστασιματαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου και ο αργοσύντομος μικτός στιχηραρικός δρόμος".
 
Top