Μυστήριον ξένον.

#1
Τ[ο κλασσικὸ μάθημα «Μυστήριον ξένον» τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου ἀπὸ τὸ Εἰρμολόγιο τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Κατὰ τὸ πλεῖστον ὁ ρυθμὸς εἶναι τετράσημος καὶ ὅπου υπάρχουν πόδες ἑξάσημοι ἐμφανίζονται κατὰ ζεύγη καὶ ὄχι μεμονωμένοι. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει πρὸς τὸ τέλος στὴ φράση «Ὅν ἀνυμνοῦντες», ὄπου ἐμφανίζεται ἕνας τρίσημος πόδας γιὰ νὰ μὴν εἶναι μόνος του ὁ Χουρμούζιος κάνει τρίσημο καὶ τὸν ἀμέσως προηγούμενο, κάτι ποὺ δὲν ἀπαντᾶται στοὺς μεταγενεστέρους.
 

Attachments

Top