Μουσικά Χειρόγραφα Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας

#1
Από αυτή την ιστοσελίδα:
http://www.athosmemory.com/
κατέβασα τα παρακάτω μουσικά χειρόγραφα. Έχουν μείνει και άλλα για όποιον θέλει να βοηθήσει. Πατώντας: Βιβλιοθήκη-->Αναζήτηση(στην κατηγορία
-->Χειρόγραφα-->Χαρτί)-->πατάς μουσική και αναζήτηση και σου βγάζει τους κώδικες, ως φωτογραφίες. Μεγιστοποιώντας την φωτογραφία, την αποθηκεύεις μία μία και τις βάζεις στο φάκελο. Παραθέτω τους εξής κώδικες:
1.MS62 Περιεχόμενα:
φ.1r-10r: Γερμανός Νέων Πατρών, Ιδιόμελα για τη Λιτή των Χριστουγέννων.
φ.10r-18v: Γερμανός Νέων Πατρών, Ιδιόμελα για τη Λιτή των Θεοφανείων.
φ.18v-30r: Νικόλαος Δοχειαρίτης, Απολυτίκιο για την Αρτοκλασία της εορτής των Χριστουγέννων.
φ.30r-38r: Νικόλαος Δοχειαρίτης, Απολυτίκιο για την Αρτοκλασία της εορτής των Θεοφανείων.
φ.38r-46r: Κοσμάς μοναχός Δοχειαρίτης, Απολυτίκιο για την Αρτοκλασία της εορτής των Θεοφανείων.
φ.46r-55r: Κοσμάς μοναχός Δοχειαρίτης, Απολυτίκιο για την Αρτοκλασία της εορτής της Μεταμορφώσεως.
φ.55v-62r: Ε. Ι. («εκ του Θεοδώρου Φωκαέως»), Απολυτίκιο για την Αρτοκλασία της εορτής του Σταυρού.
φ.62r-66v: Νικόλαος Πρωτοψάλτης Σμύρνης, Μάθημα τριαδικό για την Αρτοκλασία της εορτής της Πεντηκοστής.
φ.67r-68v: Ποίησις Σούτσου προς δόξαν Θεού. Μελοποιηθείσα το πρώτον εις το λεσβιακόν σύστημα παρά του ιδίου εφευρέτου του αυτού συστήματος Γεωργίου. Εξηγήθη δε εις το ημέτερον σύστημα παρά τινος ανωνύμου.
φ.68r-68v: Επιφώνημα μελοποιηθέν παρά Ν. Δ. Μακαρώνη, τανύν Ιερισσού Ιλαρίωνος.
φ.69r-70v: Πέτρος Εφέσιος, «Επί σοι χαίρει...». («Μετεφράσθη εκ του βλαχικού εις το σλαβωνικόν παρά τινος ανωνύμου. Εκ δε του σλαβωνικού εις το ελληνικόν παρ' εμού του ιδίου γραφέως Καλλινίκου Ιεροδιακόνου»).
2.MS64 Περιεχόμενα:
φ.1r-6v: Δοξαστικά για την εορτή της αγίας Σκέπης (1 Οκτωβρίου).
φ.6v-6v: Δοξαστικά για την εορτή της Σύναξης των νεομαρτύρων (μόνον ο τίτλος).
φ.7r-9v: Δοξαστικά για τις εορτές των Οικουμενικών Συνόδων.
φ.9v-17r: Δοξαστικά για την εορτή του αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου). Ιωάσαφ Διονυσιάτης, Θεοτοκίο.
φ.17r-19r: Δοξαστικά για την εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων (8 Νοεμβρίου).
φ.19v-24r: Ιωάσαφ Διονυσιάτης, Δοξαστικά και Θεοτοκίο για την εορτή του αποστόλου Ανδρέα (30 Νοεμβρίου).
φ.24v-28v: Ιωάσαφ Διονυσιάτης, Λιτή για την Κυριακή των Προπατόρων και για την Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα.
φ.29r-32v: Λιτή για τη β' Κυριακή των Νηστειών (εορτή του αγίου Γρηγορίου Παλαμά).
φ.33r-43r: <Γερμανός Νέων Πατρών>, Λιτή για την εορτή του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου).
φ.43v-43v: Λευκό.
φ.44r-46v: Δοξαστικό του σεισμού.
3.MS66 Περιεχόμενα:
φ.1r-1r: Τίτλος του κώδικα («Μουσικόν»).
φ.2r-8r: Θεόφιλος Αγιαννανίτης, «Εκλογή της αγίας θεομήτορος Άννης».
φ.8r-9v: Γεώργιος Ογουρλού εκ Καισαρείας, «Επί σοι χαίρει...» («μεταφρασθέν εις την νέαν μέθοδον παρά Σπυρίδωνος Αναστ. του εκ Πισιδίας»).
φ.9v-11r: Αλέξανδρος Κ. Πελοποννήσιος, «Επί σοι χαίρει...».
φ.11r-12v: Χερουβικό.
φ.13r-17v: Κυριαζής Χρυσοπολίτης, «Άξιόν εστι...» και Δοξολογία.
φ.18r-21v: Γεώργιος Π. Ρύσιος, «Άξιόν εστι...» κατά ήχο.
φ.22r-24v: Δοξαστικό του Εσπερινού για την εορτή των νεομαρτύρων (β Κυριακή μετά των αγίων Πάντων).
φ.24v-25r: Νικόλαος Πρωτοψάλτης Σμύρνης, «Άξιόν εστι...».
φ.25r-26r: Ζαφείριος, «Άξιόν εστι...».
φ.26v-28v: Αθανάσιος Σάμιος, μητροπολίτης Λήμνου, Χερουβικό.
φ.26r-26v: Άξιόν εστι... («ανέκδοτο»).
φ.29r-33v: Νικόλαος Πρωτοψάλτης Σμύρνης, Δοξολογία.
φ.33v-35r: Μάθημα για την εορτή της αγίας Μαγδαληνής.
φ.36v-39r: Μάθημα για την εορτή του οσίου Σίμωνα του Μυροβλύτη.
4.MS67 Περιεχόμενα
φ.1r-3v: Μάθημα για τη Λιτή της εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως.
φ.3v-4v: Σύνθεση για την 15η Ιουνίου.
φ.5r-9v: Μάθημα για τη Λιτή της εορτής του οσίου Σίμωνα του Μυροβλύτη.
φ.10r-14v: Μάθημα για τη Λιτή της εορτής της Μαρίας της Μαγδαληνής.
φ.15r-15v: Απολυτίκιο για την εορτή της Θεοτόκου των Μυρτιδίων (24 Σεπτεμβρίου).
φ.16r-18v: Όσοι εις Χριστόν...
φ.19r-22v: Δύναμις... και Τρισάγιο (κολοβό).
5.MS69 Περιεχόμενα:
φ.1r(ΠΡΦΑΡ)-4r(ΠΡΦΑΡ): (Α κώδικας) Διάφορες συνθέσεις («Δύναμις. Άγιος ο Θεός..», «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε...», «Χριστός ανέστη...» στα ελληνικά και ρωσικά, «Ο άγγελος εβόα...», «Φωτίζου, φωτίζου...»).
φ.4v(ΠΡΦΑΡ)-5v(ΠΡΦΑΡ): (Α κώδικας) Λευκά.
φ.6r(ΠΡΦΑΡ)-7r(ΠΡΦΑΡ): (Α κώδικας) Χερουβικό (τέλος κολοβό: «μέριμνα»).
φ.7v(ΠΡΦΑΡ)-7v(ΠΡΦΑΡ): (Α κώδικας) Λευκό.
φ.1v-1v: (Η κώδικας) Τίτλος του κώδικα («Θεοφορικόν. Περιέχον Κεκραγάρια Ιωάννου Δαμασκηνού. Προσόμοια ως και Δοξαστικά ψαλλόμενα εις την εορτήν του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλύτου, κτήτορος της ιεράς ταύτης
φ.1r-9v: (Ε κώδικας) «Τεριρέμ. Ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως...».
φ.1r-6v: (Ζ κώδικας) Παύλος μοναχός Θάσιος, «Άσματα μελωδικά» προς τη Θεοτόκο.
φ.1r-5r: (Ζ κώδικας) Παύλος μοναχός Θάσιος, Ευλογητάρια για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
φ.1r-4v: '(Δ κώδικας) ''«Το πρώτον τροπάριον της Υπαπαντής του Εσπερινού, Φεβρουαρίου 2. Εξηγήθη δε παρά Ιωάσαφ Διονυσιάτου εκ της παλαιάς μουσικής εις την νέαν από του Νέου Πατρών» (= Γερμανός Νέων Πατρών).'
φ.1r-2v: (Β κώδικας) Κλεάνθης σάμιος ποιητής, «Εμβατήριος της Σάμου».
φ.1r-2r: (ΣΤ κώδικας) Ιωάννης Πρωτοψάλτης, Πασαπνοάρια και Τεριρέμ.
φ.1r-1v: (Γ κώδικας) Συνθέσεις για τη Θεία Λειτουργία («Πατέρα, Υιόν...», «Αγαπήσω σε Κύριε...», «Έλεον ειρήνης...»).
φ.1r-1r: (Ζ κώδικας) Παύλος μοναχός Θάσιος, «Θεοτόκε παρθένε, χαίρε...».
σ.1-16: (Α κώδικας) Πέτρος Λαμπαδάριος - Πελοποννήσιος, Χερουβικά σύντομα κατά ήχο για όλη την εβδομάδα (τέλος κολοβό: «μέριμνα»). Στον β ήχο μουσικός: Θεόδωρος Πρωτοψάλτης - Φωκαεύς.
φ.2r-20v: (Η κώδικας) (Δανιήλ Δανιηλίδης), Εσπερινός της εορτής του αγίου Σίμωνα του Μυροβλύτη.
φ.3r-6r: (Γ κώδικας) Συνθέσεις για την εορτή άγνωστου αρχιερέα.
φ.3r-4r: (Β κώδικας) Αθανάσιος μητροπολίτης Σάμου, Εμβατήριο.
φ.3r-3v: (Γ κώδικας) «Την βάρβιτον εν ταις χερσίν ημών διακρατούντες...».
φ.4v-6r: (Γ κώδικας) «Σκιρτά και χαίρει πάσα καρδία...» (οίκοι α-ς).
φ.4r-6v: (Β κώδικας) «Κύριε, εν τη δυνάμει σου ευφρανθήσεται ο βασιλεύς...».
φ.6v-13v: (Β κώδικας) Δοξολογία.
σ.9-26: (Α κώδικας) Χερουβικό (αρχή ακέφαλη: «Xερουβείμ μυστικώς...»). Οι σσ. 17-18 λείπουν.
φ.14r-16r: (Β κώδικας) Αθανάσιος ιεροδιάκονος Σάμιος, Χερουβικό.
φ.16v-20r: (Β κώδικας) Αθανάσιος ιεροδιάκονος Σάμιος, Θεοτοκίο και διάφορες συνθέσεις για τη Λειτουργία.
φ.20r-24v: (Β κώδικας) Πολυχρονισμοί για τον Γεώργιο Α.
φ.25r-26r: (Β κώδικας) Διάφορες συνθέσεις, κυρίως πατριωτικού περιεχομένου.
φ.26v-30v: (Β κώδικας) Διάφορες συνθέσεις για τη Λειτουργία.
σ.26-29: (Α κώδικας) «Άξιόν εστι...».
σ.29-71: (Α κώδικας) «Αινείτε τον Κύριον...» κατά ήχο.
φ.31v-31v: (Β κώδικας) Στίχοι μεταφρασμένοι σε διάφορες γλώσσες (αραβικά, τουρκικά κ. ά.), με ελληνική γραφή.
σ.71-75: (Α κώδικας) Θεόδωρος Πρωτοψάλτης - Φωκαεύς, «Εις μνημόσυνον αιώνιον...».
σ.75-78: (Α κώδικας) Γεώργιος Κρης, «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι...».
σ.78-81: (Α κώδικας) Πέτρος Λαμπαδάριος - Πελοποννήσιος, «Εις πάσαν την γην εξήλθεν...».
σ.81-89: (Α κώδικας) Συνθέσεις για τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.
σ.89-91: (Α κώδικας) Θεόδωρος Πρωτοψάλτης - Φωκαεύς, «Νυν αι δυνάμεις...».
σ.92-95: (Α κώδικας) Θεόδωρος Πρωτοψάλτης - Φωκαεύς, «Γεύσασθε...».
σ.95-99: (Α κώδικας) Δανιήλ Πρωτοψάλτης, «Σώμα Χριστού...».
σ.99-106: (Α κώδικας) Θεόδωρος Πρωτοψάλτης - Φωκαεύς, «Σώμα Χριστού...».
σ.111-111: (Α κώδικας) «Θεός Κύριος επεφάνη ημίν...».
σ.112-114: (Α κώδικας) Πολυχρονισμός για κάποιον μητροπολίτη Καλλίνικο.
σ.112-112: (Α κώδικας) «Σε την φαεινήν λαμπάδα...».


Υ.Γ. Το μόνο αρνητικό είναι ότι οι φωτογραφίες δεν είναι τόσο μεγάλες όσο θα έπρεπε, αλλά διαβάζονται.
Υ.Γ.2 Παρέλειψα τις λευκές σελίδες καθώς και τα εξώφυλλα και οπισθόφυλλα, για οικονομία χρόνου.
 

Attachments

#2
Και το κερασάκι στην τούρτα!
MS75 "Θεία Υμνωδία ήτοι Μουσικόν Απάνθισμα"
Προσέξτε πρώτον τα περιεχόμενα (μιλάμε για σπάνια μαθήματα!), δεύτερον την φοβερή γραφή(λες και βγήκε από τυπογραφείο) και τρίτον τις αναλύσεις, ειδικά στο πρώτο κεκραγάριο που πρόλαβα να δω, που είναι πατριαρχικότατες(φίλε Χρήστο δες πως μας ενώνει όλους το εκκλησιαστικό ύφος από όποιο τόπο και χρόνο προερχόμαστε).
Περιεχόμενα:
Θεία υμνωδία (Ανθολογία με συνθέσεις νεότερων κυρίων μουσικών).
σ.1-3: Πέτρος Λαμπαδάριος - Πελοποννήσιος, Κεκραγάριο κατά απαγγελία.
σ.3-6: Νικόλαος Καμαράδος, Δοξαστικό για την πρώτη ημέρα του έτους.
σ.6-8: Θεόδωρος Β. Γεωργιάδης, Σύνθεση για τους Αίνους της Κυριακής των Βαΐων.
σ.8-10: Ιδιόμελο για την Τετάρτη της δ εβδομάδας των Νηστειών.
σ.10-11: 'Κ. Π. (= Κωνσταντίνος Πρίγγος;), «Εξέδυσάν με».'
σ.11-12: Χ. Καλογερόπουλος, Δόξα των Αποστίχων («Κύριε, αναβαίνοντός σου...»).
σ.11-11: Σύνθεση για τους Αίνους της Μεγάλης Πέμπτης.
σ.13-14: Σύνθεση για την Κυριακή της Πεντηκοστής.
σ.14-15: Ιάκωβος Ναυπλιώτης, «'Ηδη βάπτεται κάλαμος...».
σ.15-17: Σύνθεση για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
σ.17-19: Το α Εωθινό.
σ.19-21: Το β Εωθινό.
σ.21-26: Θεόδωρος Γεωργιάδης, Δοξολογία.
σ.26-27: Σύντομο Ασματικό.
σ.27-28: Νικόλαος Καμαράδος, «Κύριε ελέησον».
σ.28-47: Διάφορα Χερουβικά (μουσικοί: Θεόδωρος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Πρίγγος).
σ.28-28: Κωνσταντίνος Πρίγγος, «Άγιος ο Θεός...».
σ.47-51: Κωνσταντίνος Πρίγγος, διάφορες συνθέσεις για τη Θεία Λειτουργία.
σ.51-60: Διάφορα «Άξιόν εστι...» (μουσικός: Κωνσταντίνος Πρίγγος).
σ.60-62: Κοινωνικό.

Υ.Γ. Μήπως ο γραφέας αντί για Θεόδωρος, εννοεί Θεοδόσιος Γεωργιάδης;
 

Attachments

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#3
Και το κερασάκι στην τούρτα!
MS75 "Θεία Υμνωδία ήτοι Μουσικόν Απάνθισμα"
Προσέξτε πρώτον τα περιεχόμενα (μιλάμε για σπάνια μαθήματα!), δεύτερον την φοβερή γραφή(λες και βγήκε από τυπογραφείο)
Γιατί εγώ δεν το βλέπω για χειρόγραφο αλλά για τυπωμένο βιβλίο; Γνωρίζει μήπως κανείς να μας διαφωτίσει;
 

master_yianni

Αργός και μετά μέλους
#4
Yπαρχει περιπτωση τα ωραιωτατα αυτα που ανεβηκανε τις τελευταιες 3-4 μερες να ανεβουν και σε pdf;

Χαρη που εισαι; ακομα Αθηνα; :D:D
 

haris1963

παλαιότατο μέλος
#5
Yπαρχει περιπτωση τα ωραιωτατα αυτα που ανεβηκανε τις τελευταιες 3-4 μερες να ανεβουν και σε pdf;

Χαρη που εισαι; ακομα Αθηνα; :D:D
Γυρισα, αλλα παίζω με την κόρη μου και απαντάω σε ...άστο, χαμένος χρόνος.
Θα στα ανεβάσω πολύ σύντομα φίλτατε

ΥΓ Αλήθεια εσένα πότε θα σε γνωρίσουμε από κοντά!
 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
#6
Και το κερασάκι στην τούρτα!
MS75 "Θεία Υμνωδία ήτοι Μουσικόν Απάνθισμα"
Προσέξτε πρώτον τα περιεχόμενα (μιλάμε για σπάνια μαθήματα!), δεύτερον την φοβερή γραφή(λες και βγήκε από τυπογραφείο) και τρίτον τις αναλύσεις, ειδικά στο πρώτο κεκραγάριο που πρόλαβα να δω, που είναι πατριαρχικότατες(φίλε Χρήστο δες πως μας ενώνει όλους το εκκλησιαστικό ύφος από όποιο τόπο και χρόνο προερχόμαστε).
Περιεχόμενα:
Θεία υμνωδία (Ανθολογία με συνθέσεις νεότερων κυρίων μουσικών).
σ.1-3: Πέτρος Λαμπαδάριος - Πελοποννήσιος, Κεκραγάριο κατά απαγγελία.
σ.3-6: Νικόλαος Καμαράδος, Δοξαστικό για την πρώτη ημέρα του έτους.
σ.6-8: Θεόδωρος Β. Γεωργιάδης, Σύνθεση για τους Αίνους της Κυριακής των Βαΐων.
σ.8-10: Ιδιόμελο για την Τετάρτη της δ εβδομάδας των Νηστειών.
σ.10-11: 'Κ. Π. (= Κωνσταντίνος Πρίγγος;), «Εξέδυσάν με».'
σ.11-12: Χ. Καλογερόπουλος, Δόξα των Αποστίχων («Κύριε, αναβαίνοντός σου...»).
σ.11-11: Σύνθεση για τους Αίνους της Μεγάλης Πέμπτης.
σ.13-14: Σύνθεση για την Κυριακή της Πεντηκοστής.
σ.14-15: Ιάκωβος Ναυπλιώτης, «'Ηδη βάπτεται κάλαμος...».
σ.15-17: Σύνθεση για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
σ.17-19: Το α Εωθινό.
σ.19-21: Το β Εωθινό.
σ.21-26: Θεόδωρος Γεωργιάδης, Δοξολογία.
σ.26-27: Σύντομο Ασματικό.
σ.27-28: Νικόλαος Καμαράδος, «Κύριε ελέησον».
σ.28-47: Διάφορα Χερουβικά (μουσικοί: Θεόδωρος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Πρίγγος).
σ.28-28: Κωνσταντίνος Πρίγγος, «Άγιος ο Θεός...».
σ.47-51: Κωνσταντίνος Πρίγγος, διάφορες συνθέσεις για τη Θεία Λειτουργία.
σ.51-60: Διάφορα «Άξιόν εστι...» (μουσικός: Κωνσταντίνος Πρίγγος).
σ.60-62: Κοινωνικό.

Υ.Γ. Μήπως ο γραφέας αντί για Θεόδωρος, εννοεί Θεοδόσιος Γεωργιάδης;
σε pdf.....
 

Attachments

#7
Γιατί εγώ δεν το βλέπω για χειρόγραφο αλλά για τυπωμένο βιβλίο; Γνωρίζει μήπως κανείς να μας διαφωτίσει;
Από την ίδια ιστοσελίδα για τον εν λόγω κώδικα αντιγράφω (η υπογράμιση δική μου):
Γραφή:
σ.1-62: Γραφή εξαιρετικά επιμελημένη
(άριστη μίμηση τυπογραφικών χαρακτήρων), όρθια, αραιή (η συνηθισμένη στους μουσικούς κώδικες). Μουσικά σημεία στο διάστιχο.
Γραφέας:
σ.1-62: Ένας γραφέας (πιθανότατα ο μοναχός Ιωακείμ Σιμωνοπετρίτης).
 
Last edited:
#8
Θα δοκιμάσω να το εκτυπώσω, να το μεγενθύνω και να το ξανανεβάσω για να φαίνεται καλύτερα.
Τελικά υπάρχει και Θεόδωρος Γεωργιάδης, σύμφωνα με musipedia ήταν πρωτοψάλτης Ευαγγελίστριας Ταταούλων(1888).
 

master_yianni

Αργός και μετά μέλους
#9
Γυρισα, αλλα παίζω με την κόρη μου και απαντάω σε ...άστο, χαμένος χρόνος.
Θα στα ανεβάσω πολύ σύντομα φίλτατε

ΥΓ Αλήθεια εσένα πότε θα σε γνωρίσουμε από κοντά!
Μονο ο Θεος τα ξερει αυτα! Αλλα βασικα το διαβατηριο θα ληξει σε κανα χρονο, οποτε προβλεπω συντομα!
Αντε βαλε με και σε κανα facebook να περναει και η ωρα! :D:D
 

haris1963

παλαιότατο μέλος
#10
Ιδού τα υπόλοιπα.

Δεν έκανα σελιδοποίηση, γιατί η ανάλυση είναι χαμηλή και δεν εκτυπώνονται. Στην οθόνη πάντως διαβάζονται.

Χάρης

ΥΓ. Master facebook δεν πολυμπαίνω! Κανένα chat μέσα από το gmail μόνο...
 

Attachments

Last edited:
#11
MS71
Περιεχόμενα:
σ.1-63: Ανοιξαντάρια («εξηγήθησαν εκ του παλαιού εις ύφος αγιορείτικον»). Μουσικοί: Ιωάννης Κουκουζέλης, Γεώργιος Πανάρετος, Γεώργιος Κοντοπετρής, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κλαδάς, Ιωάννης Πρωτοψάλτης.
σ.65-168: Χρυσάφης ο Νέος, Τροπάρια αναστάσιμα και Δοξαστικά για την εορτή των οσίων Αγιορειτών πατέρων (β Κυριακή του Ματθαίου).
σ.168-183: Δοξαστικά «κατά συντομότερον τρόπον» για την εορτή των οσίων Αγιορειτών πατέρων (β Κυριακή του Ματθαίου).
σ.184-200: Πέτρος Μπερεκέτης, Θεοτοκίο για αγρυπνίες.
σ.207-244: Ματθαίος Βατοπεδινός, Ειρμοί καλοφωνικοί

Φοβερά μαθήματα, ειδικά του Χρυσάφη είναι άλλο πράγμα
 

Attachments

#16
Αδερφοί και πατέρες χαίρετε εν Κυρίω! Ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου όσους κοπίασαν για να φτάσουν τα χειρόγραφα αυτά απ' τη Σιμονόπετρα στα σπίτια μας. Επιτρέψτε μου να βάλω κι εγώ λίγες ψηφίδες στο έργο αυτό. Διότι έτσι έρχεται η πρόοδος σε οτιδήποτε. Με τη συνεργασία. Άν καθένας έπρεπε να τα κάνει όλα από την αρχή μόνος του, δεν θα υπήρχαν σήμερα αυτοί οι θησαυροί.

View attachment MS 56 ν.rar

View attachment MS 57 Ανθολογία.rar

View attachment MS 59.rar

View attachment MS 70 Στιχηράριον αργόν παρά κυρ Χρυσάφου του Νέου.rar

View attachment MS 74 Καλλίφωνος αηδών της Πεντηκοστής Νεκταρίου μοναχού Βλάχου.rar
 
Last edited by a moderator:
#17
Αδερφοί και πατέρες χαίρετε εν Κυρίω! Ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου όσους κοπίασαν για να φτάσουν τα χειρόγραφα αυτά απ' τη Σιμονόπετρα στα σπίτια μας. Επιτρέψτε μου να βάλω κι εγώ λίγες ψηφίδες στο έργο αυτό. Διότι έτσι έρχεται η πρόοδος σε οτιδήποτε. Με τη συνεργασία. Άν καθένας έπρεπε να τα κάνει όλα από την αρχή μόνος του, δεν θα υπήρχαν σήμερα αυτοί οι θησαυροί.

View attachment 76645

View attachment 76646

View attachment 76647

View attachment 76648

View attachment 76649
θα μπορουσαν να γινουν και οι παραπανω κωδικες σε pdf ;
 
#19
εδω το τελευταιο: MS 74 Καλλίφωνος αηδών της Πεντηκοστής Νεκταρίου μοναχού Βλάχου
Τό παρόν το άκουσα να ψάλλεται στην πανήγυρη των Καυσοκαλυβιων από τόν π.Δαμασκηνό τής Νέας Σκήτης και τόν π.Νεκτάριο Λαυριωτη το 2014.Δεν προνοησα δυστυχώς να το ηχογραφήσω!! :( Χαίρομαι αφάνταστα που τό βλέπω εδώ!! :D
 
Top