Μουσικά Βιβλία Δημητρίου Ιωαννίδη

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#1
Επειδή έχω λάβει αυτές τις μέρες 2 - 3 Προσωπικά Μυνήματα για το τι ακριβώς έχω εκδόσει, πληροφορώ κάθε ενδιαφερόμενο, τα εξής :
1) Εσπερινός 40 Ευρώ
2) Α΄ ΉΧΟΣ 35 Ευρώ
3) Ακάθιστος 40 Ευρώ
4) Θεωρητικό 30 Ευρώ
5) Αρτοκλασία 15 Ευρώ
6) Κρασοκατανυκτική Παννυχίς 25 Ευρώ

Ετοιμάζεται το Ειρμολόγιο και σύντομα,
θα είναι πρός διάθεση ( σε μορφή pdf )
και ο Β΄ Ήχος.
 

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Τσακιτζής;118615 said:
Επειδή έχω λάβει αυτές τις μέρες 2 - 3 Προσωπικά Μυνήματα για το τι ακριβώς έχω εκδόσει, πληροφορώ κάθε ενδιαφερόμενο, τα εξής :
1) Εσπερινός 40 Ευρώ
2) Α΄ ΉΧΟΣ 35 Ευρώ
3) Ακάθιστος 40 Ευρώ
4) Θεωρητικό 30 Ευρώ
5) Αρτοκλασία 15 Ευρώ
6) Κρασοκατανυκτική Παννυχίς 25 Ευρώ

Ετοιμάζεται το Ειρμολόγιο και σύντομα,
θα είναι πρός διάθεση ( σε μορφή pdf )
και ο Β΄ Ήχος.
Άρχοντα!!!!! Συγχαρητήρια και ευχαριστίες πολλές για όλα τα έργα Σας και τα δώρα Σας.
Προσωπικά αγόρασα :

α. Το Θεωρητικό, το οποίο κάλυψε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες μου τόσο στο θεωρητικό όσο και στο ηχητικό υλικό, καθόσον το βιβλίο συνοδεύεται και από cd με mp3 με 57 trak στα οποία ψάλλει εξαίρετα τις 57 ασκήσεις του βιβλίου ο Πρωτοψάλτης και εκλεκτό μέλος του Ψαλτολογίου, ο κ. Ιωάννης Καρασταμάτης.

β. Τον Ακάθιστο, ο οποίος περιέχει :

1) Τυπικές Διατάξεις όλων των περιπτώσεων, που ψάλλονται οι Χαιρετισμοί ή ο Ακάθιστος.
2) Ολόκληρη την Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου
3) Διάφορα Κοντάκια που μπορούν να χρειαστούν
4) 4 Προσταχθέν
5) Κανόνας Ακαθίστου γραμμένος κατ' έννοιαν, προκειμένου να αποφευχθούν παράνοιες στα διάφορα νοήματα των Τροπαρίων, όπως π. χ. ...χαίρε δι ής εκ του πτώματος - ημών εξανέστημεν χαίρε ηδύπνοον - κρίνον Δέσποινα ή χαίρε πύλη μόνη ήν ο Λόγος διώδευσε - μόνος ή μοχλούς ή χαίρε Εδέμ ανοίξασα την κεκλεισμένην αγνή - χαίρε στύλε πύρινε εισάγουσα - εις την άνω ζωήν - το
ανθρώπινον
6) 18 Τη Υπερμάχω
7) Οίκους Ακαθίστου με υποσημειώσεις πότε ψάλλει ο Α΄. ή Β΄. Χορός
8) 280 Χαίρε Νύμφη - Αλληλούια σε όλους τους ήχους, εκ των οποίων τα 87 διαφόρων Πρωτοψαλτών και τα υπόλοιπα 193 του Άρχοντος Κυρ Δημητρίου Ιωαννίδη.
9) 4 Την Ωραιότητα

γ. Αρτοκλασία, &

δ. Κρασοκατανυκτική Παννυχίδα.

Είναι μία ολοκληρωμένη ''Παννυχίς Ασώτων Ιεροψαλτών'' που στις 80 σελίδες περιέχει παρωδίες πολλών και εκλεκτών και γνωστών ύμνων, με ποιητικό και μουσικό κείμενο του Άρχοντος Κυρ Δημητρίου Ιωαννίδη τους οποίους τραγουδούσαν στις ταβέρνες και στις γνωστές συνάξεις τα μεσημέρια των Κυριακών του Ασώτου.
Βασίλης Κιαμηλίδης
 
Last edited:

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#3
Ετοιμάζεται το Ειρμολόγιο και σύντομα,
θα είναι πρός διάθεση ( σε μορφή pdf )
[Σημ. συντ. (π.Μ.)] Αυτό το μήνυμα αντιγράφηκε από αλλού και μετακινήθηκαν και τα επόμενα συνδεόμενα με αυτό.
Χαίρετε,
Υπάρχει κάποιος που να ξέρει που θα βρώ τον κανόνα Ὅτι στεῖρα ἔτεκεν
και γενικότερα υπάρχει κάποιο βιβλίο που να περιέχει -αν αυτό είναι εφικτό -όλους τους ειρμούς τον κανόνων?Υπάρχει ένα του Εφεσίου άν δεν κάνω λάθος που έχει τους κυριότερους τουλάχιστον κατ'ήχον.
Με την ευκαιρία αυτή, ενημερώνω τους Φίλους στο FORUM, ότι ετοιμάζω ( πιστεύω μέχρι τα Χριστούγεννα να κυκλοφορήσει ) ένα Ειρμολόγιο με ΟΛΟΥΣ τους Ειρμούς των Κανόνων ( 685 ), που περιέχονται μέσα σε όλα τα Λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας.
Οι Ειρμοί κατά Ήχο, είναι :
Α΄. = 120, Β΄. = 93, Γ΄. = 74, Δ΄. = 125
Πλ. Α΄. = 54, Πλ. Β΄. = 58, Βαρέος = 63, Πλ. Δ΄. = 98
Επίσης θα περιέχει Αργές και Σύντομες Καταβασίες, Τιμιωτέρες, Θ΄, Ωδές Κανόνων που ψάλλονται καθ' όλο το έτος ( όλα τα Τροπάρια μαζί με τους στίχους ), Αργά και Σύντομα Προσόμοια, Προσομοιακά Απολυτίκια και τα Φωταγωγικά των Ήχων.
Όλα αυτά όπως ψάλλονται και όχι όπως είναι γραμμένα ΚΑΙ στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου, αλλά ΚΑΙ σ' αυτό του Παπαχρήστου.
Ο ειρμός "Ότι στείρα έτεκε" ψάλλεται ως εξής :
 

Attachments

Last edited by a moderator:
#4
Όλα αυτά όπως ψάλλονται και όχι όπως είναι γραμμένα ΚΑΙ στο Ειρμολόγιο του Ιωάννου, αλλά ΚΑΙ σ' αυτό του Παπαχρήστου.
Ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε την έκδοση του Ειρμολογίου. Μία διευκρίνιση αν έχετε την καλωσύνη. Οι ειρμοί που υπάρχουν στο Ειρμολόγιο του Πέτρου θα βρίσκονται ταυτόσημοι και στην έκδοσή σας; Οι υπόλοιποι ειρμοί όπως ψάλλονται κατά την παράδοση της ΜτΧΕ;
 

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#5
Ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε την έκδοση του Ειρμολογίου. Μία διευκρίνιση αν έχετε την καλωσύνη. Οι ειρμοί που υπάρχουν στο Ειρμολόγιο του Πέτρου θα βρίσκονται ταυτόσημοι και στην έκδοσή σας; Οι υπόλοιποι ειρμοί όπως ψάλλονται κατά την παράδοση της ΜτΧΕ;
Φίλε μου, όπως θα έχεις παρατηρήσει, ορισμένοι Ειρμοί, ενώ στο Ειρμολόγιο είναι γραμμένοι με τον Α΄. τρόπο, ψάλλονται διαφορετικά ( Ίππον και αναβάτην, Νεύσει σου πρός γεώδη κ.λ π. ) Επίσης άλλοι Ειρμοί, κρατώντας το μέτρο της ποιήσεως, χάνουν την έννοια ( Νεύσον πρός ύμνους, Τω Παντάνακτος κ.λ.π. ).
Οι πηγές μου σταχυολογήθηκαν "εξ' απαλών ονύχων"από όλους τους κορυφαίους Πρωτοψάλτες των δεκαετιών 1948 - 1960, από τους οποίους λόγω της "τρέλλας μου" με τους Κανόνες, βύζαινα κυριολεκτικά, κάθε άγνωστο τότε σε νένα Ειρμό και παρακαλώντας τους, να μου ψάλλουν κάποιους άλλους που άκουγα διαφορετικά. Επίσης από Κώδικες τους οποίους μου υπαγόρευε ο Νίκος ο Σαλτάρης, αλλά και από τους Αγιορείτες Φιρφιρή, Κάρτσωνα και κάποιον άγνωστο σε μένα γέροντα των Δανιηλαίων, τους οποίους τποχρέωσε ( ο Σαλτάρης ) να ηχογραφήσουν Ειρμούς που δεν ψάλλονται στίς πόλεις, αλλά ψάλλονται στο Όρος.
Η όλη εργασία, είναι βασισμένη πάνω στην Πατριαρχική Εκτέλεση και Νοοτροπία, όπως και όλα τα περιεχόμενα.
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#6
Επίσης από Κώδικες τους οποίους μου υπαγόρευε ο Νίκος ο Σαλτάρης, αλλά και από τους Αγιορείτες Φιρφιρή, Κάρτσωνα και κάποιον άγνωστο σε μένα γέροντα των Δανιηλαίων, τους οποίους τποχρέωσε ( ο Σαλτάρης ) να ηχογραφήσουν Ειρμούς που δεν ψάλλονται στίς πόλεις, αλλά ψάλλονται στο Όρος.
Η όλη εργασία, είναι βασισμένη πάνω στην Πατριαρχική Εκτέλεση και Νοοτροπία, όπως και όλα τα περιεχόμενα.
Πρίν ἐκδόσετε τό βιβλίο ἀνεβάστε μας κάτι νά δοῦμε τόν τρόπο γραφῆς.
Ἀπό περιέργεια. Προσωπικά μοῦ ἀρέσει καί ἡ ἀναλυτική γραφή καί ἡ κλασική , γνωστό γιατί ἔχω γράψει τίς ἀντιρρήσεις μου σέ θέματα γραφῆς καί ὀρθογραφίας.
Ἐπίσης ἐάν ἔχετε ἠχογραφήσεις τοῦ Σάλταρη διαφόρων, θά περιμέναμε κάτι πρός κοινή τέρψη.
Περιμένω καί ἄλλα μέ τή δική σας ἐκτέλεση.
Εὐχαριστῶ.
 
Last edited:

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#7
Πρίν ἐκδόσετε τό βιβλίο ἀνεβάστε μας κάτι νά δοῦμε τόν τρόπο γραφῆς.
Ἀπό περιέργεια. Προσωπικά μοῦ ἀρέσει καί ἡ ἀναλυτική γραφή καί ἡ κλασική , γνωστό γιατί ἔχω γράψει τίς ἀντιρρήσεις μου σέ θέματα γραφῆς καί ὀρθογραφίας.
Ἐπίσης ἐάν ἔχετε ἠχογραφήσεις τοῦ Σάλταρη διαφόρων, θά περιμέναμε κάτι πρός κοινή τέρψη.
Περιμένω καί ἄλλα μέ τή δική σας ἐκτέλεση.
Εὐχαριστῶ.
Φίλε Συνονόματε, δεν καταλαβαίνω το πνεύμα της περιέργειάς σου. Μου λές να ανεβάσω κάτι πρίν να εκδώσω το Ειρμολόγιο ;;;;;;;;
Δηλαδή σαν να λέμε να πάρω την έγκρισή σου για να κάνω την έκδοση;;;;;;
Με άλλα λόγια και με το πνεύμα το δικό σου, εάν θα αποφασίσεις να παντρευτείς, μπορούμε να σου πούμε να μας στείλεις τη νύφη να την δούμε, γιατί έχω κι εγώ ορισμένες απόψεις για το γάμο!!!!!!
Μου φαίνεται ότι προσπαθείς να μας τρελάνεις !!!!
Όσο για να δείς ή να ελέγξεις τον τρόπο της γραφής μου, αυτό μπορείς να το κάνεις και μέσα από τις αναρτήσεις μου στο Ψαλτολόγιο.
Επίσης πληροφοριακά σας λέω, ότι ο Νίκος ο Σαλτάρης, αυτό το μέγιστο Θεωρητικό μυαλό της Μουσικής μας, δεν έψαλλε, γιατί δεν είχε καθόλου φωνή. Αυτή που διέθετε, ήταν πολύ βραχνή και απλά και μόνο μπορούσες να διακρίνεις Διαστήματα. Τον έζησα από πολύ κοντά πάνω από 40 χρόνια και ξέρω από πρώτο χέρι τι μπορούσε να κάνει και τι όχι.
Δικές ηχογραφήσεις, εκτός από αυτές που υπάρχουν στο Ψαλτολόγιο, μπορείτε να αναζητήσετε στην σελίδα μου στο YOU TUBE, γράφοντας MrIOANIDISD. Εκεί θα βρείτε πολλούς Εκκλησιαστικούς Ύμνους, Μανέδες και Δημοτικά Τραγούδια. Καλή ακρόαση.
 
Last edited:

dimitris

Παλαιό Μέλος
#8
Φίλε Συνονόματε, δεν καταλαβαίνω το πνεύμα της περιέργειάς σου. Μου λές να ανεβάσω κάτι πρίν να εκδώσω το Ειρμολόγιο ;;;;;;;;
Αυτό προσεύχομαι :Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δως.
Τόχω τό κουσούρι.

Δηλαδή σαν να λέμε να πάρω την έγκρισή σου για να κάνω την έκδοση;;;;;;
Δέ γίνεται διαφορετικά διάβασε Μνημόνιο Νο 3.


Όσο για να δείς ή να ελέγξεις τον τρόπο της γραφής μου, αυτό μπορείς να το κάνεις και μέσα από τις αναρτήσεις μου στο Ψαλτολόγιο.
Νά δω ναι, να ελέγξω ποτέ δεν θα τό έκανα για κανένα συνάδελφο και πόσο μάλλον σε οφφικιούχους που τιμούν τόν τίτλο τους.
Δικές ηχογραφήσεις, εκτός από αυτές που υπάρχουν στο Ψαλτολόγιο, μπορείτε να αναζητήσετε στην σελίδα μου στο YOU TUBE, γράφοντας MrIOANIDISD. Εκεί θα βρείτε πολλούς Εκκλησιαστικούς Ύμνους, Μανέδες και Δημοτικά Τραγούδια. Καλή ακρόαση.
Εβαλα στο you tube MrIOANIDISD αλλά δέ βγάζει τίποτα.
Εγώ είπα για κέρασμα , μια σελίδα, ενα φωνητικό επειδή γνωρίζετε Β, μουσική.
Φυσικά δέν θά έγραφα το ίδιο σέ ψαλτάδες φίρμες πού έχουν άγνοια.
 
Last edited:

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#10
Με ευχαρίστηση Σας πληροφορώ, ότι τελειώνουν και οι τελευταίες διορθώσεις των περιεχομένων του υπό έκδοσιν Ειρμολογίου, το οποίον θα ξεπεράσει αρκετά τις 850 σελίδες. Σύμφωνα με τις αναζητήσεις που έκανα σε διαφόρους Εκδοτικούς Οίκους, σχετικά με τα κόστη, Σας γνωστοποιώ, ότι Δεμένο θα στοιχίσει γύρω στα 60 ευρώ, ενώ άδετο, γύρω στα 45.
Επειδήτα έξοδα είναι πολύ υψηλά, θα εκδοθούν λίγα κομμάτια, πράγμα επιβαρυντικό για τις δαπάνες.
Παρακαλώ, όσοι ενδιαφέρονται ας μου τηλεφωνήσουν στο 210 - 48 - 24 - 725, για την παραγγελία τους.
Για τα περιεχόμενα του βιβλίου, έχουμε μιλήσει σε άλλη ανάρτηση.
 
#11
Προ ημερών περιήλθαν στην κατοχή μου βιβλία του Άρχοντος Δημ.Ιωαννίδη .
Μεταξύ αυτών και το περισπούδαστο θεωρητικό .
Ομολογώ πως εξεπλάγην ευχάριστα , όταν ανακάλυψα πράγματα γραμμένα μέσα που σε κανένα θεωρητικό δεν θίγονται (όπως οι μαρτυρίες στο εναρμόνιο γένος ή παράμετροι ορθογραφικοί λ.χ.) .
Το βιβλίο είναι γραμμένο σε γλώσσα απλή καθομιλουμένη με τρόπο εύληπτο και προσιτό σε κάθε αναγνώστη , όποια και να ναι η γραμματική του μόρφωση , με τρόπο μεθοδικό και προσεγμένο , εμβαθύνοντας και επιμένοντας εκεί που πρέπει .
Θίγονται επίσης , θέματα τυπικού , λατρείας , αρχιερατικών χοροστασιών κ.α.
Στο τέλος περιέχονται ασκήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των δυσκολιών που ενδεχομένως μπορεί να συναντήσει κάποιος σε οποιοδήποτε μάθημα .

Το βιβλίο συνοδεύεται από cd ήχου όπου περιέχονται ηχογραφημένες οι ασκήσεις από τη φωνή του καλλικέλαδου συναδέλφου και συμφορουμίστα κυρ. Ιωάννη Καρασταμάτη .
 

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#12
Προ ημερών περιήλθαν στην κατοχή μου βιβλία του Άρχοντος Δημ.Ιωαννίδη .
Μεταξύ αυτών και το περισπούδαστο θεωρητικό .
Ομολογώ πως εξεπλάγην ευχάριστα , όταν ανακάλυψα πράγματα γραμμένα μέσα που σε κανένα θεωρητικό δεν θίγονται (όπως οι μαρτυρίες στο εναρμόνιο γένος ή παράμετροι ορθογραφικοί λ.χ.) .
Το βιβλίο είναι γραμμένο σε γλώσσα απλή καθομιλουμένη με τρόπο εύληπτο και προσιτό σε κάθε αναγνώστη , όποια και να ναι η γραμματική του μόρφωση , με τρόπο μεθοδικό και προσεγμένο , εμβαθύνοντας και επιμένοντας εκεί που πρέπει .
Θίγονται επίσης , θέματα τυπικού , λατρείας , αρχιερατικών χοροστασιών κ.α.
Στο τέλος περιέχονται ασκήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των δυσκολιών που ενδεχομένως μπορεί να συναντήσει κάποιος σε οποιοδήποτε μάθημα .

Το βιβλίο συνοδεύεται από cd ήχου όπου περιέχονται ηχογραφημένες οι ασκήσεις από τη φωνή του καλλικέλαδου συναδέλφου και συμφορουμίστα κυρ. Ιωάννη Καρασταμάτη .
Ίσως από τα καλύτερα θεωρητικά που κυκλοφορούν και δεν το λέω για να κολακεψω τον κ. Ιωαννίδη. Νομίζω ότι μπορεί να διαβαστεί εύκολα από ένα νέο σπουδαστή χωρίς να τον κουράσει. Το cd επίσης με τις ασκήσεις είναι ένα + για να τ'αγοράσει κανείς, ιδιαίτερα στους αυτοδίδακτους είτε αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα με διδάσκαλο.
 

DimitrisF

~ ~ ~ + ~ ~ ~
#13
Μανώλης Παπαδάκης;174605 said:
Ίσως από τα καλύτερα θεωρητικά που κυκλοφορούν και δεν το λέω για να κολακεψω τον κ. Ιωαννίδη. Νομίζω ότι μπορεί να διαβαστεί εύκολα από ένα νέο σπουδαστή χωρίς να τον κουράσει. Το cd επίσης με τις ασκήσεις είναι ένα + για να τ'αγοράσει κανείς, ιδιαίτερα στους αυτοδίδακτους είτε αυτούς που δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα με διδάσκαλο.
Aπό πού μπορώ να το προμηθευτώ;
 

Τσακιτζής

Παλαιό Μέλος
#15
Aπό πού μπορώ να το προμηθευτώ;
Στείλε μου την διεύθυνσή σου και θα σου το στείλω αντικαταβολή. Εάν όμως είσαι κοντά στην Αθήνα, έλα κάποια στιγμή από το σπίτι ( Έλλης 16 , 182 33 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ), να το πάρεις χέρι με χέρι και να γνωριστούμε κι' όλας.
Συνηθέστερα, θα με βρείς στο 210 - 48 - 24 - 725.
 

Beatle

Ανδρέας Σ.
#19
Ο σύνδεσμος του πατρός Μάξιμου δεν λειτουργεί. Γνωρίζει κάποιος πως μπορούμε να προμηθευτούμε το Ειρμολόγιον του κ. Ιωαννίδη; (αιωνία του η μνήμη)
 
Top