Μιχαὴλ Στρουμπάκη - Η Διδασκαλία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
«Ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἐπιμέρους κλάδων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
στὴ διδασκαλία καὶ τὴν πρακτικὴ ἔκφραση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.
Ἡ σύ
ζευξη Θεωρίας καὶ Πράξης στὸ Πρόγραμμα Ψαλτικῆς τῆς ΠΑΕΑΚ.»

του
Μιχαὴλ Στρουμπάκη στο academia.edu
 
Top