1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

#1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ​

Ο Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού ανακοινώνει την διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Μουσικολογικού Συνεδρίου με θέμα: «Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση.»
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδας και Αλμυρού, στα Μελισσιάτικα Βόλου, το 3ήμερο 30ης Ιουνίου – 2ας Ιουλίου 2014.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η αντιμετώπιση της Ψαλτικής Τέχνης (της Βυζαντινής, Μεταβυζαντινής, Νεότερης και Σύγχρονης Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας) ως αυτόνομης επιστήμης και η αναγνώριση σε αυτή της αναγκαιότητας για προσδιορισμό και αποδοχή των επιστημονικών της κλάδων, των συναφών επιστημονικών αντικειμένων και των σχετικών προς αυτήν επιστημών.
Το Συνέδριο φιλοδοξεί να προωθήσει την διεπιστημονική προσέγγιση της Ψαλτικής Τέχνης και να οδηγήσει σε διαθεματικές συνεργασίες και διάδραση μεταξύ φορέων, οι οποίοι ως τώρα δεν έχουν επιχειρήσει μια συστηματική προσέγγιση της Ψαλτικής.
Το Συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στην μελέτη της Ψαλτικής Τέχνης. Έτσι, δεν ανακοινώνει περαιτέρω θεματικές ενότητες, αλλά καλεί και προσκαλεί όλες τις επιστήμες (θετικές και θεωρητικές) και όλες τις τέχνες με τις επιμέρους ειδικότητές τους να μελετήσουν το ενδεχόμενο συσχετισμού των γνωστικών αντικειμένων τους με την Ψαλτική Τέχνη. Η Θεολογία, η Φιλοσοφία, η Κοινωνιολογία, η Ανθρωπολογία, η Φιλολογία, η Ιστορία, η Παιδαγωγική, η Νομική, η Ψυχολογία, η Ιατρική, οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική, η Τεχνολογία, φυσικά η Μουσικολογία και γενικώς όλες οι επιστήμες μπορούν και καλούνται να βρουν πεδία έρευνας και μελέτης για την Ψαλτική Τέχνη ή πτυχές διαδραστικής συνεργασίας με αυτή.
Επιπλέον, το Συνέδριο φιλοδοξεί να συγκαλέσει και Στρογγυλές Τράπεζες με θέματα σχετικά με την Ψαλτική Τέχνη. Εισηγητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Στρογγυλές Τράπεζες, παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική πρόταση στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
Απώτερος σκοπός του Συνεδρίου είναι η δημιουργία ενός δικτύου φορέων για την Ψαλτική Τέχνη, το οποίο να διευκολύνει τη γνωριμία και επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων ανά την υφήλιο, να ενημερώνει για τις ανάγκες συνεργασίας μεταξύ φορέων και προσώπων και για τα προγράμματα και τις έρευνες «που τρέχουν» ανά πάσα ώρα και στιγμή για την Ψαλτική Τέχνη και, γενικώς, να προάγει διεθνώς την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της Ψαλτικής Τέχνης ως αυτόνομης επιστήμης.
Οι προτάσεις για εισηγήσεις μαζί τις περιλήψεις τους και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εισηγητή, θα πρέπει να υποβληθούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tomeaspsaltikis@gmail.com, το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2014. Η έκταση των περιλήψεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις ενώ των βιογραφικών σημειωμάτων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200. Εναλλακτικά, οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και με το παραδοσιακό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου – 1ο Μουσικολογικό Συνέδριο, Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα Βόλου 38500.
Η επιλογή των εισηγήσεων θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2014.
Η επικύρωση της συμμετοχής, με παράλληλη καταβολή του οικονομικού αντιτίμου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2014.
Οι εισηγήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε χρόνο τα 20 λεπτά και θα ακολουθούνται από σύντομη συζήτηση 10 λεπτών.
Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Όσοι εισηγητές επιλέξουν να μιλήσουν στην Ελληνική, θα πρέπει να υποβάλλουν αγγλική μετάφραση της εισηγήσεως τους το αργότερο έως την 15η Ιουνίου 2014 σε μορφή αρχείου .doc ή .pdf, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των μεταφραστών. Ευπρόσδεκτες θα ήταν και οι τυχόν μεταφράσεις των αγγλόφωνων εισηγήσεων στην ελληνική γλώσσα.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο ορίζεται σε 40 € ανά άτομο και περιλαμβάνει όλα τα γεύματα και δείπνα από το βράδυ της 30ης Ιουνίου, έως και το βράδυ της 2ας Ιουλίου, τους καφέδες των διαλειμμάτων, τον φάκελο του Συνεδρίου και την είσοδο σε όλες τις καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις που θα συνοδεύουν το Συνέδριο, καθώς και τη δημοσίευση πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει έξοδα για την πιθανή δημοσίευση έντυπων Πρακτικών.
Επίσης, από το Συνέδριο παρέχεται η δυνατότητα διανυκτέρευσης στους ξενώνες των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του 2004 στην τιμή των 10 € ανά άτομο, σε δίκλινο δωμάτιο. Άλλες δυνατότητες διαμονής σε ξενοδοχεία στο Βόλο ή στο Πήλιο, μπορούν να προταθούν στους συμμετέχοντες κατόπιν συνεννοήσεως.
Τα πρακτικά θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο στη μορφή αρχείου .pdf, όπως ακριβώς θα υποβληθούν από τους εισηγητές.
Νεώτερες πληροφορίες για το Συνέδριο θα αναρτώνται στον δικτυακό τόπο http://tomeaspsaltikis.wordpress.com .
Παρακαλούμε για τη διάδοση αυτού του μηνύματος σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο.
 
#3
Ο Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, ανακοινώνει την διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Μουσικολογικού Συνεδρίου με θέμα:

«Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση.»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδας και Αλμυρού, στα Μελισσιάτικα Βόλου, το 3ήμερο 30ης Ιουνίου – 2ας Ιουλίου 2014.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για εισηγήσεις, μαζί με τις περιλήψεις και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, παρατείνεται έως την 31 Ιανουαρίου 2014. Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις και τα συναφή θα πρέπει να υποβληθούν στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ή στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Κων/νο Χαριλ. Καραγκούνη, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις tomeaspsaltikis@gmail.com ή kxkaragounis@gmail.com, ενώ εναλλακτικώς, οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και με το παραδοσιακό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου – 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο – Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα Βόλου, Τ.Κ. 38500.
Περισσότερες πληροφορίες, εδώ!
 
Last edited:

kxkaragounis

Παλαιό Μέλος
#4
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας περιμένουμε όλους στο Βόλο.
ΚΧΚ
 
Last edited by a moderator:
#5


1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο:
Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη:
Επιστημονικοί κλάδοι – Συναφή επιστημονικά αντικείμενα –
Διεπιστημονικές συνεργασίες, διαθεματικότητα και διάδραση.

Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα Βόλου
29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2014
 

kxkaragounis

Παλαιό Μέλος
#7
Αγαπητοί μου συνάδελφοι,
έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στην ιστοσελίδα του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου αναρτήθηκε το Πρόγραμμα του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Μουσικολογικού Συνεδρίου, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 29/6 - 3/7, υπό την αιγίδα της Ι.Μητροπόλεως Δημητριάδος.
Ο σχετικός σύνδεσμος έχει ως εξής:
http://tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/
Σας περιμένουμε όλους στο Βόλο.

ΚΧΚ
 

Μανώλης Παπαδάκης

Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Εξω Μουλιανών
#8
Αγαπητοί μου συνάδελφοι,
έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στην ιστοσελίδα του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου αναρτήθηκε το Πρόγραμμα του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Μουσικολογικού Συνεδρίου, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 29/6 - 3/7, υπό την αιγίδα της Ι.Μητροπόλεως Δημητριάδος.
Ο σχετικός σύνδεσμος έχει ως εξής:
http://tomeaspsaltikis.gr/index.php/el/
Σας περιμένουμε όλους στο Βόλο.

ΚΧΚ
Μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε, αλλά τα σχολεία φέτος θα κλείσουν 3 Ιουλίου..στο επόμενο συνέδριο σας προτείνω ημερ/νία πραγματοποίησης τέλη Ιουλίου ή τέλη Αυγούστου. Αναμένουμε οπτικοακουστικό υλικό για εμάς που δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε! Καλή επιτυχία!
 

kxkaragounis

Παλαιό Μέλος
#9
Φυσικά.
Όπως και στην ημερίδα εις Μνήμην Χατζημάρκου
θα αναρτηθούν βίντεο με όλες τις εισηγήσεις.
Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το σημειώσω.
ΚΧΚ
 

svivaldi

Κόσσυβας Σπύρος
#10
ΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ.ΘΑ ΜΑΣ ΕΡΘΕΙ ΠΟΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟ...ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ.
 

Χρύσανθος80

Παλαιό Μέλος
#12
1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο:
Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη
Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα
Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση

Βόλος, 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2014
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, Μελισσιάτικα Βόλου

Υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού
και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Βόλου

δελτίο τύπου, 23.6.2014

Η επιστήμη της Μουσικολογίας αναπτύχθηκε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, ακολουθώντας την αντίληψη που θέλει την δυτικοευρωπαϊκή παράδοση ως εξέχουσα και παγκόσμια, αφήνοντας για τις λοιπές παραδόσεις, λόγιες και μη, έναν δευτερεύοντα ρόλο. Ουσιαστικά και η «Βυζαντινή Μουσικολογία», όπως κατέληξε να ονομάζεται η μουσικολογική μελέτη της Ψαλτικής, αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία και το εκπαιδευτικό σύστημα ως ένας περιορισμένος κλάδος, για τον οποίο οι Έλληνες μουσικοί αρκεί να έχουν κάποια εγκυκλοπαιδική γνώση. Ταυτόχρονα όμως γίνεται αντιληπτό, στα πλαίσια της πολυπολιτισμικότητας της Ευρώπης, ότι η μελέτη και η ανάδειξη όλων των μουσικών πολιτισμών που δεν ανήκουν στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Δύσης αποτελεί επιβεβλημένο καθήκον για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Με όλα αυτά κατά νου, ο Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου οργανώνει το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο του, φιλοδοξώντας καταρχήν να αναδείξει την αυτοτέλεια της Ψαλτικής της Βυζαντινής Παράδοσης, εν συνεχεία να καταγράψει και να προβάλει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ώ σήμερα για την επιστημονική μελέτη της και, σε επόμενο πλάνο, να ενθαρρύνει διεπιστημονικές και διαθεματικές συνεργασίες, προκειμένου να δημιουργηθούν νέα εργαλεία μελέτης και έρευνας της Ψαλτικής. Ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη» και συμμετέχουν σ’ αυτό 65 επιστήμονες από την Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Σερβία, την Ρουμανία, την Ρωσία, τον Λίβανο και τις Η.Π.Α. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, στα Μελισσιάτικα Βόλου, από τo απόγευμα της 29ης Ιουνίου ως το βράδυ της 3ης Ιουλίου 2014.
Το λεπτομερές πρόγραμμα των ομιλιών έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, στην διεύθυνση www.tomeaspsaltikis.gr , ενώ στον ίδιο δικτυακό τόπο θα ανακοινωθούν και οι περιλήψεις και τα βιογραφικά των συμμετεχόντων, εντός των ημερών. Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών, στο τηλέφωνο 2421093553 ή στην δικτυακή διεύθυνση tomeaspsaltikis@gmail.com .
 
#13
Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο:
Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη
Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα
Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση

Ολοκλήρωση εργασιών συνεδρίου
δελτίο τύπου, 4.7.2014​

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμτπης 3ης Ιουλίου οι εργασίες του 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Μουσικολογικού Συνεδρίου με τίτλο «Η Ψαλτική Τέχνη ως αυτόνομη επιστήμη», που διοργανώθηκε από τον Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου.

Κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, ο διευθυντής του Τομέα Κωνσταντίνος Χ. Καραγκούνης παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτό. Πέρα από τις προσεγγίσεις που αφορούσαν στην διαθεματικότητα και την αυτοδυναμία της μελέτης της Ψαλτικής (Κωνσταντίνος Χ. Καραγκούνης, Αγαμέμνων Τέντες, Βασιλική Γούση, Ιορδάνης Μπάνεβ), εντοπίστηκαν οι μουσικολογικές αναλυτικές προσεγγίσεις πάνω στη διαστηματική θεωρία και τη θεωρία της οκτωηχίας (Γιώργος Κωνσταντίνου, Αντριάν Σιρμπού) τη σημειογραφία (Γρηγόρης Στάθης, Χάρης Συμεωνίδης) και τη ρυθμολογία (Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Δημήτρης Λέκκας) αλλά και οι ιστορικές μουσικολογικές προσεγγίσεις (Σβετλάνα Κουγιουμτζίεβα, Μαρία Αλεξάντρου, Χαρίλαος Καραγκούνης, Γιώργος Χατζηθεοδώρου). Συζητήθηκαν θέματα συγκριτικής μουσικολογίας (Μανταλίνα Χοτοράν, Μπασίρ Οστά, Αχιλλέας Τίγκας). Καταγράφηκαν οι θεολογικές προσεγγίσεις (Διονύσης Μπιλάλης Ανατολικιώτης, Μανώλης Γιαννόπουλος, π. Αλεξάντρελ Μπαρνέα, Κωνσταντίνος Βαγενάς, Ομάδα Μουσικής Παλαιογραφίας του Α.Π.Θ. υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Αλεξάντρου), οι προσεγγίσεις της ψυχολογίας στην ψαλτική (Σπυριδούλα Κωσταρά, Αριάδνη Τσαλούχου) αλλά και οι προσεγγίσεις της νευρολογίας και της νευρομουσικολογίας (Σταύρος Μπαλογιάννης, Δημοσθένης Σπανουδάκης). Παρουσιάστηκε μια σειρά ερμηνευτικών θεμάτων (π. Νεκτάριος Πάρης, Ανδρέας Πετράκης, Κωνσταντίνος Σαΐτης) όπως και μια σειρά προσεγγίσεων από την πλευρά της εθνομουσικολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας (Γιάννης Πλεμμένος, Ντουσάνκα Γιελενκόβιτς Βίντοβιτς, Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς, Μαρίνα Μάρκοβιτς και Μπλάνκα Μπογκούνοβιτς, Αλεξάντρα Μπούντου), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών μέσων για την ψαλτική και τις μεταβολές που αυτά συνεπάγονται (Μιλτιάδης Παππάς, Κωνσταντίνος Σιάχος, Κωστής Δρυγιανάκης). Συζητήθηκαν εκτενώς θέματα διδακτικής της ψαλτικής (Θωμάς Αποστολόπουλος, Μιχάλης Στρουμπάκης, Ανδρέας Γιακουμάκης, Αντώνης Μποτονάκης, Αντώνης Κωνσταντινίδης και Θανάσης Στογιαννίδης), θέματα ιεραποστολής (π. Γρηγόρης Έντουαρντς), θέματα φωνολογίας και φωνοϊατρικής (Δημοσθένης Φιστουρής, Γιάννης Σαμψάκης) αλλά και θέματα ηχητικού σχεδιασμού και ηχητικής επεξεργασίας (Σπύρος Σκόρτσης και η ομάδα του καθηγητή Γιώργου Κουρουπέτρογλου), ενώ μια προσέγγιση της ακουστικής οικολογίας στην ψαλτική παρουσίασε η Ιρίνα Τσουντίνοβα. Θέματα ιστορικών προσεγγίσεων στην ψαλτική μέσα από άλλες πηγές παρουσίασαν η Ιβάνα Πέρκοβιτς και ο π. Μάριους Τεπελέα, ενώ θέματα διατήρησης και συντήρησης του αρχειακού υλικού παρουσίασε ο Χρήστος Καρύδης. Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης τόνισε ότι στόχος του Τομέα είναι να γίνει το Συνέδριο αυτό ετήσιο, με μια ανάλογα ανοιχτή θεματική.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Βόλου. Παρευρέθηκαν σε αυτό 56 επιστήμονες από 8 χώρες, ενώ 3 ομιλίες πραγματοποιήθηκαν με ζωντανή σύνδεση μέσω διαδικτύου. Ο Τομέας Ψαλτικής ευχαριστεί όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εργάστηκε εθελοντικά και αμισθί.

Εκτός από τα βίντεο, πολλές φωτογραφίες παρατίθενται ήδη στη σελίδα του Τομέα Ψαλτικής στο Facebook ( https://www.facebook.com/tomeas.psaltikis ).
 
Last edited:

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
#15
Ευχαριστούμε για τις αναρτήσεις των βίντεο.
δεν μπορούμε βέβαια να δούμε τις προβολές του κάθε ομιλητή στον προτζεκτορα...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#18
Οἱ Περιλήψεις Εργασιών Συνεδρίου (ἐπισυνάπτονται)​
Καί τά βίντεο συγκεντρωμένα:
1.
2.
3.
4.
5.
 
Last edited:

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#19
Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου
Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας

1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο
29/6-3/7/2014
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας

«Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι - Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα - Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεμετικότητα και Διάδραση»

Μαρία Αλεξάνδρου
''Ο Μαϊστωρ των μαϊστόρων μέσα από τον καθρέφτη της Προθεωρίας της Παπαδικής''​

Η επίκουρος καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικολογίας και Παλαιογραφίας του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρου Μαρία, μιλάει για την Προθεωρία της Παπαδικής και τη συμβολή του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη στην εξέλιξη του μουσικοθεωρητικού στοχασμού.

http://www.pemptousia.gr/video/o-agios-ioannis-o-koukouzelis-ke-i-pro/
Μπορεί να μας ψάλλει την παραλλαγή και πως παραλλάσσονται οι ήχοι; Όχι. Λίγο που επιχειρεί να ψάλλει το άκουσμα είναι εκμελές κοινώς φάλτσο.
που και πως διαφέρουν διαστηματικά οι κύριοι ήχοι από τους πλαγίους τους; Δεν εξηγεί
Πως λειτουργεί ο Τροχός; που χρησιμεύει; γιατί υπάρχει; Δεν εξηγεί
Είναι μόνο η απόσταση τετραχόρδου ή η ονομασία των ήχων που αλλάζει; ----Ποιος ο λόγος τότε να υπάρχουν όλα αυτά;

Συγνώμη αν είμαι ίσως εριστικός αλλά η συμπαθεστάτη κα Αλεξάνδρου καταφανέστατα έχει ελλιπή γνώση της στοιχειώδης μουσικής γνώσης, πόσο μάλλον να μας εξηγήσει την Προθεωρία της Παπαδικής.
Δεν έχω καμία πρόθεση να θίξω την εργασία κανενός κακόζηλα αλλά εδώ θα το πω υπάρχει μεγάλη παρακμή και αισθάνομαι τουλάχιστον την ανάγκη να το παρατηρήσω.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας και συγνώμη για το ύφος μου.
 
Last edited:

evangelos

Ευάγγελος Σολδάτος
#20
Ο κύριος Σμανής παλιότερα στην εργασία του για τα μακάμ του Κιλτζανίδη είχε βρει ότι ο Καντεμίρης αναφέρει ίδιο περδέ τον σεγκάχ με τον νενανώ.

Καλό είναι να αναφέρονται οι πηγές και οι άνθρωποι που κοπίασαν να φέρουν στο φως χρήσιμες πληροφορίες. Αυτό δεν το κάνουν κάποιοι σύνεδροι, από κακή συνήθεια ή παράλειψη, δεν πειράζει το κάνω εγώ για αυτούς που τυχαίνει να παρακολουθώ και να εκτιμώ τις εργασίες των συναδέλφων ψαλτών και κ. καθηγητών
 
Last edited:
Top